Ef 4 en 5 Wat behels die nuwe lewe Deel 1

Praat die waarheid

Bespreek: Is dit soms geoorloof om n leun te vertel? Is daar n verskil tussen n leun en n wit leun. Is weerhouding van die waarheid n leun? Is om te vergroot of te verklein n vorm van lieg?

.........................................................................................................................

Spr 10:10 Wie sy o sluit vir die waarheid,veroorsaak smart; en wie aanhou onsin praat,kom self tot n val.

Spr 12: 19 Die waarheid hou vir altyd, die leuen net n oomblik.

Spr 16:28 Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis, iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende.

Spr 16:30 Wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai; wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor n boosheid.

Spr 17:20 n Vals mens sal nie voorspoed h nie; wie die waarheid verdraai, sal ondergaan.

Spr 23:23-25 Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie; hou by wysheid, by selfbeheersing, by insig.24n Vader van n kind wat reg doen, voel baie gelukkig; n wyse seun verskaf sy vader groot vreugde. 25Mag ook j vader di vreugde h, mag ook j moeder

wat jou in die wreld gebring het, so gelukkig wees!

Spr 24:11-12 Red di wat na hulle dood toe gesleep word, di wat val-val op pad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie. 12As jy sou s: Ons weet daar niks van af nie,

sal God wat die gedagtes toets,weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, Hy weet

en Hy vergeld n mens vir wat hy gedoen het.

Moenie sondig as jy kwaad word

Bespreek: Hoe kan ek dan kwaad word sonder om te sondig?

..........................................................................................................................

KJV Be angry, and do not sin

Ampl When angry, do not sin; do not ever let your wrath (your exasperation, your fury or indignation) last until the sun goes down. 
27
Leave no [such] room or foothold for the devil [give no opportunity to him].

        Kwaad is n emosie, sodra die emosie in verkeerde dade oorgaan of te lank aangaan is dit sonde

        Kyk na die wortel van dit wat jou kwaad maak. Gaan dit oor jouself, iemand wat jy nog nie kon vergewe

Ps 4:5 As jy ontsteld raak, moenie sondig nie;dink in stilte daaroor na as jy gaan l,en laat dit daarby!

Ps 37:8 Moenie kwaad word nie,laat staan die woede,moet jou nie ontstel nie:dit bring net ellende.

Spr 19:3  Sy eie dwaasheid bring n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here.

Pred 7:9  Moenie gou kwaad word nie: dit is n dwaas wat gou kwaad word.

Jak 1:19-20  My liewe broers, dt moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.

Raad hoe om op te tree as iemand woedend teenoor jou optree

Spr 17:14  Om rusie te begin, is om n damwal te breek; staak liewer die getwis voor die vloed jou tref.

Spr 15:1  n Sagte antwoord laat woede bedaar; n krenkende woord laat woede

ontvlam.

Spr 30:33  As jy melk karring, kom daar botter; as jy iemand op die neus slaan,kom daar bloed uit; as jy mense kwaad maak, kom daar rusie.

Moenie die duiwel n vatkans gee / Verbitterd, opvliende, woedend

Bespreek: Hoe kan ons vir die duiwel n vatkans gee en wat behels dit? n Vatkans om wat te doen?

........................................................................................................................

 

Wat is die vrug van woede wat nie beheer word nie:

........................................................................................................................

Rusie, twis, bitterheid, wraak, onvergifnis, siektes, egskeiding, moord, rebellie, onvrede in jouself, familie twis, fisiese gevegte, ongelukkige mens, swak besluite, slaaf van sonde, leef in gebondenheid, geen vryheid.

Nie steel, en hard werk op eerbare manier

Noem paar vorme van steel en bespreek. Hoeveel boeke in jou huis behoort nie aan jou nie?

.....................................................................................................................

Spr 6:30-31 n Dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil, 31en as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee, selfs al kos dit hom alles wat hy besit.