Lewe as ‘n nuwe mens  Efesiërs 4:17 – 5:20 

Verdeel in groepe en  lys die eienskappe wat die mens sonder Christus, en die nuwe mens in Christus se lewens kenmerk. Gebruik Efesiërs 4:17 – 5:20 

.......................................................................................................................

Hoe lyk die ou mens: Ef 4:17-19

·        Gedagtes lei na niks  / futility /Amp
·       
Verstand is verduister / darkened in their understanding

Amp
Their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded.
NLT They are hopelessly confused

·       
Het nie deel aan die lewe wat God gee /separated from the life of God
·       
Hulle volhard hardnekkig in onkunde /  ignorance that is in them
·       
Afgestomp geraak  / due to the hardening of their hearts
·       
Hulle het hulle self oorgegee aan losbandigheid / eager and greedy to indulge in every form of impurity
·       
Doen alles wat vuil is / impurity
·       
Word verteer deur ou sondige begeertes :22


Opdrag: Ef 4:20-22


·       
Moenie langer soos heidene lewe – MAAK ‘n KEUSE
·       
Dis nie hoe Jesus se voorbeeld was. Julle is Sy volgelinge, julle het gehoor en julle is onderrig. – daar is dus geen verskoning nie.
·       
Hou op om te lewe soos vroeër – MAAK ‘n KEUSE

Hoe moet ek los kom van die ou lewe se gewoontes: Ef 4:22-24

·       
Breek met die ou sondige mens in julle
·       
Julle gees moet nuut word
·       
Julle gedagtes moet nuut word
·       
Lewe as nuut geskape mense
·       
Lewe volkome volgens die wil van God
·       
Wees heilig

Dit help nie om reg te probeer lewe van buite, dis ‘n ewige stryd van probeer en val ens. Dis om as ‘n nuwe mens te leef. Dis hoekom baie mense terug val en dissipelskap so belangrik is.

NIV  You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; 23 to be made new in the attitude of your minds; 24 and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body.

Amplified    22Strip yourselves of your former nature [put off and discard your old unrenewed self] which characterized your previous manner of life and becomes corrupt through lusts and desires that spring from delusion;     23And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude],     24And put on the new nature (the regenerate self) created in God's image, [Godlike] in true righteousness and holiness.     25Therefore, rejecting all falsity and being done now with it, let everyone express the truth with his neighbor, for we are all parts of one body and members one of another. (Put away)

Wat beteken dit prakties om jou gedagtes te vernuwe?

Romans 12:2  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

1.    Luister as die Heilige Gees jou wys op verkeerde denke

Heb 4:12  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

2.    Identifiseer verkeerde denke. Gee dit ‘n naam bv ek bekommer, is negatief, verbitterd, gierig

3.    Hoe voel jy oor jou denkpatrone – Rasionaliseer: Ek is maar mens, Vertroetel: hou wrok / onsedelike gedagtes

4.    Herken voor God as jy nie lus het om dit te verander

5.    Vra God om jou gewillig te maak om jou denke te verander

Fil 2:13  want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

6.    Surrender jou wil. Here ek wil nie meer so dink. Eers verstands besluit later volg emosie en begeerte om te wil verander.

7.    Antisipeer hoe jy gaan dink in verskillende omstandighede bv. As mense negatief praat oor land, kerk, paaie ens. (Voorbeeld: As jonk getroud, oefen jy in jou kop hoe gaan jy jou nuwe skoonma as ma aanspreek – Tot gedagte vernuwe is)

8.    As ‘n verkeerde gedagte kom, stuur die gedagte in die regte rigting om nuwe gedagte patrone te vorm. As gedagtes afgesny word maak dit meestal baie nuwe vertakkings.

Fil 4:8  Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is—watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig.

Noem paar waarhede waarop ons ons gedagtes kan fokus

.......................................................................................................................
Noem paar mooi en prysenswaardige goed wat die laaste week gebeur het

.......................................................................................................................

Hoe lyk die heilige / nuwe lewe: Ef 4:25 - 5:5

·       
Praat die waarheid
·       
Moenie sondig as kwaad word
·       
Nie die dag kwaad afsluit
·       
Moenie die duiwel ‘n vatkans gee
·       
Nie steel
·       
Hard werk op eerbare manier
·       
Armes iets gee
·       
Nie vuil taal
·       
Praat net wat goed en opbouend is
·       
Moenie Heilige Gees bedroef nie
·       
Nie verbitterd
·       
Nie opvliend
·       
Nie woedend
·       
Nie vloek
·       
Nie skel
·       
Niks doen wat sleg is nie
·       
Wees goedgesind teenoor mekaar
·       
Wees hartlik teenoor mekaar
·       
Vergewe mekaar
·       
Volg Jesus se voorbeeld
·       
Lewe in liefde
·       
Geen sprake van: Ontug (immoral)
·       
Geen sprake van: onsedelikheid
·       
Geen sprake van: gierigheid (afgodery)
·       
Nie Growwe praatjies
·       
Nie Ligsinnige praatjies
·       
Nie Vuilpraatjies

Wat moet ek doen om hierdie heilige lewe te kan lei

·       
Moenie julle deur onwaarhede laat mislei
·       
Vermy mense wat onwaarhede verkondig
·       
Bring praktyke van duisternis aan die lig
·       
Moenie eers daaroor praat
·       
Lewe soos verstandige mense
·       
Maak beste gebruik van elke geleentheid
·       
Gees jou vervul
·       
Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere
·       
Sing met julle hele hart tot eer van die Here
·       
Dank God


Retha de Villiers
www.lewenssaad.co.za
25 April 2012