Efesirs 4  Eenheid in die kerk

Beteken, die feit dat daar verskillende dinominasies in die kerk is, daar is nie eenheid in die kerk nie?

........................................................................................................................

Lees Ef 4: 1-16
Efesirs perfek gebalanseerde boek Right beleef Hfst 1-3 / Right Living Hfst 4-6

Ef 4:1 Lewenswandel / walk worthy
4
Ek druk julle dit op die hart, ek wat n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. (KJV - walk worthy of the vocation wherewith ye are called)

        Vooruitgang -
        Eers loop Hardloop - Staande kan bly in geveg
        Waarheen is jy oppad
        Wat is jy besig om op die oomblik te leer.

Worthy Grieks axios Beteken Om die skaal te balanseer. Doktrine en lewensstyl moet balanseer

Hoe balanseer ons:

        Beskeie

        Vriendelik

        Verdra met geduld

        Vrede

Kern vers van die stuk Eenheid in die kerk

3L julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf
LW daar staan nie bewerk die eenheid, daar staan, handhaaf die eenheid

 Hoe:
2
Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.

deur in vrede met mekaar te lewe.

Hoe het HG die eenheid gesmee:
4
Daar is net n liggaam en net n Gees, soos daar net n hoop is waartoe God julle geroep het. 5Daar is net n Here, n geloof, n doop, 6n God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.

Bespreek die New- Age beginsel van alle gelowe lei na die hemel.

          Is ons nie hoogmoedig om te dink net ons geloof is reg?         

Nou kyk ons na die teks gedeelte van agter af. 

Hoe bou die liggaam homself op in liefde?
 15
Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, 16en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

        Elkeen vervul sy funksie
        As al die dele by mekaar pas om n eenheid te vorm
        As ons Hom herken as ons hoof
        As ons in alle opsigte na Christus toe groei
        As ons in liefde by die waarheid bly 

Wanneer sal ons nie meer soos kindertjies wees nie?
14
Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwe wil wegvoer nie.

Wanneer ons soos n volmaakte mens is en volwasse soos Christus 

Wanneer sal ons soos n volmaakte mens wees en volwasse soos Christus?
Dan sal ons, sy kerk, soos n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

        Wanneer ons almal kom tot die werklike eenheid in geloof
        Wanneer ons almal die werklike kennis van Jesus het 

Hoe sal ons almal kom tot eenheid en kennis?
So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.

        Deur die gawes wat Hy aan die gemeente gee 

Watter gawes:

Apostels: Pioneer die kerk in nuwe areas
Profete: God se direkte boodskap vir n spesifieke situasie
Evangelis: Verduidelik die evangelie so duidelik dat mense dit aanneem
Herders: opgee en versorg
Leeraars: Lering
 

Wie is die krygsgevangenes:
7
Aan elkeen van ons is n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. 8Daarom s die Skrif: Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee.

        Ons geestelike vyhande wat ons voorheen gevange gehou het
        He concer those who concure us

Retha de Villiers
18 April 2012

www.lewenssaad.co.za