Die bloed van Jesus Christus Deel 2

Ef 3:16 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.   

Blood is not life,but it carries life. Life itself is spiritual, but it must have a physical carrier.

Blood carry the gift of life that comes from God The point of contact between the Divine and the human rest in the bloodstream

Wat verstaan julle onder n vye-blaar geloof?

.......................................................................................................................

Fig-leaf-Religion: Mense wat glo maar nie Jesus se dood vir hulle self toe-eien nie. Wat hulle eie verlossing van hulle naaktheid voor God wil bewerk (Dra selfgemaakte vyeblaar klere ipv die bloed wat Jesus bewerk het)

Inhoud:

Opsomming van verlede week veral wat verlossing behels

Bring Jesus se bloed beskerming teen die bose?
Gehoorsaamheid bring beskerming
Beeld: Boomtak (Sien by Drome en beelde)
 

Bring Jesus se bloed beskerming? Is dit reg om te bid, ek pleit die bloed van Jesus oor my of ek besprinkel die bloed oor my ens. vir beskerming teen ongelukke en aanvalle van die bose?

.......................................................................................................................

Daar is twee 2 Opinies:

Daar voor: (HA Maxwell Whyte The power of the blood)

1.     Die Paaslam se bloed is aangesmeer en die mense is beskerm teen die  destroyer

2.    Ragab is gered deur n rooi tou wat die bloed simboliseer.

3.     Openb 12:10-11  Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. 11Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam

4.    Getuienisse van wat gebeur tydens bevryding as Jesus se bloed oor iemand afgebid word.

Daar teen:  Dit is nie Bybels nie

1.     Paaslam:

Eks 12:12 Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!

Eks 12:23 As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal Hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn sien en di deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie.

When the LORD goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the doorframe and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down.

Maw die bloed is net n teken vir God self, dat hierdie huis gedoen het wat Hy gevra het. Die bloed het nie self n krag wat maak dat die duiwel vlug nie. Dis God self wat hom keer.

2.    Ragab:

Ek het julle goed behandel. L dan nou vir my n eed voor die Here af dat julle my familie ook goed sal behandel, en gee my n betroubare aanduiding 13dat julle my pa en ma, my broers en susters en almal wat by hulle hoort, se lewens sal spaar en ons so van die dood sal red.

17Die manne het vir haar ges: Die eed wat jy ons laat afl het, sal ons net bind 18as jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vasbind aan die venster waardeur jy ons laat afsak, en jou pa en ma, jou broers en jou hele familie by jou in die huis bymekaarhou. 19Enigeen wat by jou huis se deure uitgaan buitentoe, sal self vir sy dood verantwoordelik wees, nie ons nie.

Ragab is beskerm teen God se wraak  nie teen die bose nie. Die rooi tou wat Jesus se bloed simboliseer dui aan dat sy n keuse vir God gemaak het.

3.    Openbaring:

Oorwinning is behaal oor die aanklagtes, teen ons, voor die Vader. Ons is nie meer skuldig agv die Bloed van Jesus wat reeds ons prys betaal het.

Teksverse oor beskerming teen die bose:

Mat 6:13  Onse Vader ... en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

2 Thes 3:3 Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar.

Psalm 9:10 Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here n toevlug, n skuilplek in tye van nood.

Psalm 91:37  Dit is Hy wat jou uit die volvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.  Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.  (Sy trou = Wie Hy is)

Dit is dus God, die hele pakket van wie God is, wat ons beskerm teen die bose. Ons moet versigtig wees om nie magiese kragte aan die bloed te koppel nie. Dit is nie n tower woord nie.

Uitsondering word wel van God se Naam gemaak.

Proverbs 18:10  Die Naam van die Here is n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling.  

Slotsom: Goddelike beskerming l in die Persoon van God. Die bloed het nie magiese kragte nie. Gehoorsaamheid bring ons onder die beskerming van God. Die bloed bring bevryding Deliverance. 

Gehoorsaamheid bring beskerming  Under cover John Bevere

Gen 4:7 If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must rule over it.

P 54 There is a figurative door in the life of every person .... The door reprsents entrance into your life. In this sin it is as acces for sin and demonic power. God tells us right from start what opens it to sin and demonic influences and what shut it . Disobedience opens it, wheras obedience slams it shut.

P 60-61 As n mens ongehoorsaam is, gebruik God drie maniere om hom bewus te maak van sy ongehoorsaamheid

1.    Oortuiging / conviction : Voel skuldig of sleg. Maar as iemand lank aanhou met sonde voel hy later nie meer sleg nie.
2.    God stuur n profetiese boodskap: Deur n persoon / Bybel /iets lees of hoor.
3.    God stuur probleme sodat ons weer gehooraam kan word - gered kan word

1 Kor 11: 30 32 Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. 31As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. 32Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wreld veroordeel sal word nie.

P 63 It is not God who brings these things on us. Rather, He lifts His hand of protection and allows the enemy to bring on us what obedience wold have protected us from.

Retha de Villiers
11  April 2012