Paulus se tweede gebed – Deel 2 

Gebeds posisie en Christus in ons

Efesians 3:16–21  Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het.

·        Vader, Seun en Gees in gebed

·        The Father gives us our identity, the Spirit strengthens and empowers, and Christ “dwells in our hearts through faith” as the wellspring of transforming love.

·        Gebed = That you my be vs that you may know

1.     Gebedsposisie

Moet ons kniel as ons bid?

..............................................................................................................................................

This must have been quite an experience for the Roman soldier chained to Paul!

Standing, not bowing, was the usual position for Jewish prayer

Solomon stood when he prayed to dedicate the temple (1 Kings 8:22)  Toe gaan staan Salomo regoor die altaar van die Here, voor die hele gemeente van Israel, en strek sy hande uit na die hemel toe

David “sat before the Lord” when he prayed about the future of his kingdom.   (1 Chron. 17:16)  Daarna het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit en gesκ: “Wie is ek, Here God, en wie is my nageslag dat U my so ver gebring het?

And Jesus “fell on His face” when He prayed in Gethsemane (Matt. 26:39   Hy het ’n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

Staan:
Skeinheiliges en fariseers: Matt. 6:5  en Luke 18:11
Jesus opdrag: Mark 11:25
 

Kniel:
Jesus: Luk 22:41 en Acts 7:60

Fil 2:10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig

Whether we actually bow our knees is not the important thing; that we bow our hearts and wills to the Lord and ask Him for what we need is the vital matter.

2.     Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon 

Ingenooi deur geloof  - Jesus kom bly in my hartjie.  

Andrew Murray -  Christ our Life
The primary reason for the powerlessness of the church lies in the fact that Christians no longer possess nor exult in the knowledge that God Almighty in the person of his Son has  taken up residence within them. …… Then we shall know what it is to submit ourselves wholly to Christ, to always remain in Him, and to have His work accomplished through us.

Al drie persone van die drie-eenheid bly in die gelowiges:

Jesus

Joh15:4–5 Julle moet in My bly en Ek in julle. ’n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Rom. 8:10 Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde.

2 Kor. 13:5  Stel julle self op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie.

Kol. 1:27 God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seλnryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.

Gal 2:20 en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe AAvir my af te lκ.

Heilige Gees

John 14:16–17  Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,  naamlik die Gees van die waarheid. Die wκreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Rom. 8:11 Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

I Kor. 3:16  Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?

2 Tim. 1:14 Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon.

1 Kor 6:19 Of besef julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik

Vader

John 14:23  Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhκ, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.

2 Kor 6:16  Hoe kan ’n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesκ het: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.”

Waar is die Jesus met wie jy praat?

……………………………………………………………………………………………………………………………

As ons besef Jesus leef in ons, kan ons sκ: “ Jesus hoe wil U dit doen” ipv WWJD (What whould  Jesus do?) 

Is Jesus ‘n gas of eienaar in jou lewe?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe tuis voel Jesus by jou? ……………………………………………………………………………………

Andrew Murray -  Christ our Life
Our faith must continue to rest in the fact that Christ was crucified
for us in order that he might remain in us as our life. The Christian who ventures no further than Christ for me ends up living an impoverished spiritual life, for the ultimate goal of that which Jesus promises is Christ in me.

… The Son of God once led a human life here on earth, he now desires to continue that life in each and every believer.