Verwaarloosde liefde  Deel 2

In deel 1 van verwaarloosde liefde het ons gekyk na iemand wat in n seisoen van geestelike droogte was of n woestyn tyd beleef het.

In deel twee sien ons hoe sy haar Geliefde beskryf. Dit is belangriker om na die geheel te kyk van die Bruid wat die Bruidegom beskryf met liefde en bewondering.  Alhoewel ons na paar moontlike verklarings gaan kyk is dit nie die belangrikste nie want ons kan baie maklik dinge inlees en die geheel prentjie mis.

Lees Hooglied 5:9 - 6:3

Hooglied 4:9  Is die man wat jy liefhet, dan anders as ander, mooiste van al die vroue? Is die man wat jy liefhet, dan anders as ander dat jy ons so smeek?

NIV - How is your beloved better than others

In hoofstuk 1 het die vroue haar aangekyk omdat sy donker was. Nou s hulle vir haar mooiste van alle vroue Iets het intussen met haar gebeur. Sy het geestelik gegroei en is versier deur haar Geliefde met wysheid en  met gawes. 

Haar soeke na kontak met haar Geliefde is aansteeklik. Hulle wil ook meer weet van Hom. Om te help soek maar ook uit nuuskierigheid of dalk jaloesie.  

1 Pet 3:15 Wees altyd gereed om n antwoord te gee aan elkeen wat van julle n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.

2 Kor 9:2 Ek weet dat julle graag wil help, en ek het al by die Masedonirs met lof oor julle gepraat. .... Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor.

Romans 11:13 As apostel vir die heidennasies is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red.

Hulle vra maak dat sy begin dink wat maak haar geliefde so spesiaal.

Wat maak ons God so anders as ander gode? Hoekom is jy lief vir Hom?
.....................................................................................................

Sy beskryf Sy Goddelikheid:

Hooglied 5:10 Die man wat ek liefhet, is blakend gesond en blosend van kleur; jy kan hom uitken tussen tien duisend ander.
       
Sy gee eers n algemene beskrywing van sy voorkoms voor sy in die detail ingaan
       
Blakend gesond: White / radiant / dazzling
       
Dit herinner aan die glans om Jesus op die berg van verheerliking saam met Moses en Elia
       
Dis n prentjie van Goddelikheid maar ook van volledig mens. Blossend is n rooi voorkoms (Adam beteken rooigrond)
       
KJV - Chief among ten thousand.
       
Hy is heeltemal anders as enige ander mens.
       
Psalm 89:28 Ek stel hom eerste, die magtigste koning op aarde.

Hooglied 5:11-16   Sy voorkop is soos suiwer goud, sy haarlokke soos dadeltrosse, so swart soos n kraai. 12Sy o is soos die duiwe langs die spruite, duiwe wat lyk of hulle in melk gewas is waar hulle langs die water sit.

13Sy wange is soos die kruiebeddings waar lekkerruik-kruie groei. Sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre. 14Sy hande is soos stawe goud, met edelstene ingel.

Sy lyf is soos n blok ivoor, met saffiere ingel. 15Sy bobene is soos marmerpilare

wat op goue voetstukke rus. Sy voorkoms is soos di van die Libanon, indrukwekkend soos die seders. 16Sy mond smaak soet, alles aan hom is begeerlik.

So lyk die man wat ek liefhet, so lyk my lewensmaat, vroue van Jerusalem.

       
Sy beskryf 10 fisiese eienskappe van Hom
       
Lees net eers Open 1:12-14 Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die mens. Hy het n lang kleed aangehad en n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy o het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat in n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van n groot watermassa. In sy regterhand het Hy sewe sterre gehad, en n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uit gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn.

1. Sy kop / head (nie voorkop)

         Koninklik, outoriteit, hoof, leier

         Job 22:23 As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy die kwaad ver van jou woonplek af hou, jou goud as nikswerd beskou, die goud uit Ofir as so min werd as n klip in die spruit, sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer.

2. Sy golwende swart hare

         Kommentare verskil heeltemal en meeste s eintlik nie veel. Net Jeanne Guyon verwys na die sonde wat Jesus op laat kom het en Sy nederigheid.

         Blinkswart Mooi nie soos die dowe vuil bruin van die tentdoeke waarmee sy haarself vergelyk het nie

         Sy beskryf Sy skoonheid alles is mooi

3. Sy o

         Reinheid, gentleness, liefde, genade, sagtheid, compassion  ens.

         Habakkuk 1:13 U o is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word, U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie! Waarom doen U dan niks aan die trouelose mense nie, waarom bly U stil wanneer slegte mense di vernietig wat beter as hulle is?

         Vir gelowiges het Hy duif o maar teenoor die vyand wat sy kinders wil vernietig lyk Sy o soos vuurvlamme

         Revelation 1:14 Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy o het soos vuur gevlam.

4. Wange

         Kommentare verskil heeltemal en meeste s eintlik nie veel

         Deel van sy gesig Gesigsuitdrukkings wat aangenaam is Gee geur en reuk aan die lewe

5. Lippe

         Sy woorde is suiwer. Soet soos die reuk van lelies

         Dit drup van mirre. Jesus se werk aan die kruis was bitter maar die gevolg was soet

         Soet vir die wat luister en bitter vir die ongehoorsames

6. Hande

         Alles wat Hy doen is Goddelik en goed

         Om met oop arms vir ons te wag maar ook om te gee. Genade en voorsiening is goed. Dit gee sekuriteit.

         Die inleg van edelgesteentes laat my dink aan die werk van Jesus aan die kruis. Die gate in sy hande is kosbaarder as enige iets op aarde

7. Lyf / liggaam / body / bowls

       Mattew Hendry: His bowels are as bright ivory, for so it should be rendered, rather than his belly, for it is the same word that was used for bowels (v. 4) and is often ascribed to God (as Isa. 63:15; Jer. 31:20), and so it denotes his tender compassion and affection for his spouse, and the love he has to her even in her desolate and deserted state. This love of his is like bright ivory, finely polished, and richly overlaid with sapphires. The love itself is strong and firm, and the instances and circumstances of it are bright and sparkling, and add much to the inestimable value of it.

         Jes  63:15 OV  Kyk van die hemel neer en aanskou uit u heilige en heerlike woning! Waar is u ywer en u magtige dade? Die ontroering van u binneste en u barmhartighede het hulle jeens my ingehou.

         Jer 31:20 OV Is Efraim vir My n dierbare seun of n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here.

8. Bobene

         Sy besing Sy standvastigheid en Sy vermo om die wreld op Sy skouers te kan dra Hy is in beheer

         Open 1:12  Sy voete was soos geelkoper wat in n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van n groot watermassa.

9. Voorkoms / Gestalte / appearance /

         Onthou Libanon verwys elke keer na die Hemelse / Goddelike

         Lebanon beteken letterlik wit na aanleiding van die sneeu op die bergtoppe

       Ampl:  His appearance is like Lebanon, excellent, stately, and majestic as the cedars.

 10. Mond

         God se Woord en alles wat Hy s is goed

         Psalm 119:103 Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond.

Dan onderbreek sy haarself amper en wil nie aangaan met die beskrywings nie. Sy gee amper n sug en s: Yes, he is altogether lovely. This is my beloved, And this is my friend, (Al die engelse vertalings en die OV lees Friend / vriend)

Dis belangrik om te onthou dat ons in tye van geestelike droogte of woestyn tye wanneer ons ver van God voel, moet lofprysing doen. Ons moet fokus op God en wie Hy is en nie op onsself nie. Al voel jy vr van die Here af. Al voel jy nie daarna nie. Maak n keuse om saam met ander gelowiges te wees en om God te prys.

Nancy Leigh DeMoss:  As we get our eyes off ourselves and on to Him, in praise and worship, we find that God revives in our hearts

Hooglied 6:1  Waarheen is die man wat jy liefhet, mooiste van al die vroue? Waarheen is die man wat jy liefhet? Ons sal hom saam met jou soek.

 

Die gevolg van haar lofprysing is dat ander haar wil volg.

Nancy Leigh DeMoss:  . ... You dont have to know four steps to this, or eight steps to that, in order to be an effective witness for Christ.  ... just tells others about your Beloved: This is who He is. This is what He means to me.  ..... But its not just talking to lost people that makes an impactits the value and importance of talking with other believers about Christ. What happens when we do that? It strengthens our own faith, but it also stirs up in others their affection and their passion for Him, and most important of all, it blesses the Lord when we praise Him.

Hooglied 6:2 Die man wat ek liefhet, is af na sy tuin toe, na die kruiebeddings toe om sy skape tussen die tuine te laat wei en om lelies te pluk. 3Ek behoort aan die man wat ek liefhet, en die man wat ek liefhet, is myne, hy wat sy skape tussen die lelies laat wei.

Nancy Leigh DeMoss:  As she witnesses to the loveliness of her beloved, as she describes him, as she tells others how wonderful he is, theres something quickening in her own heart. She comes to realize, he hasnt really left her, he hasnt abandoned her, as she thought. She has just lost the conscious sense of his presence in her life. As she praises him, that awareness of His presence is restored.

       
Sy is Sy tuin. Haar hart en lewe. Hy wil haar rus en leiding gee. Hy wil in haar teenwoordigheid wees.
       
Soms ervaar ons God is ver maar dit is eintlik ons wat ver van Hom af is. Hy is maar met daar waar ons Hom gelos het en Hy staan vir ons en wag. 

Hooglied 2:16 Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne. Hy laat sy skape tussen die lelies wei ..

       
Hier draai sy dit om. Dit gaan nie meer net oor haarself nie. Sy het geestelik gegroei
       
Shes no longer enjoying him just because hes satisfying her and blessing her. Shes now loving him, not for what he is to her, but for how she can bless him. Theres a difference there. Now, God does give us good and gracious gifts that He wants us to enjoy: His presence, His peace, His joybut He wants us to treasure Him above all of that.
       
Maw sy het hom nie meer lief vir wat sy by Hom kan kry nie maar vir wie Hy is  

Maak n lys dinge wat jy van ons Drie-enige God bewonder

.........................................................................................................
.........................................................................................................