Hooglied 5:2-6:3 Verwaarloosde liefde Deel 1

Inleiding:
       
Onthou ons kyk na verskillende fases van liefde: Tussen man en vrou maar veral tussen God en gelowiges wat deel is van die Bruid van Christus.
       
 Aanvanklike liefde was opwindend en sy wou net by Hom wees en het allerhande beloftes gemaak.
       
Vanselfsprekende liefde: Hier het sy in n comfort zone ingegaan en was nie lus om aan al die vereistes van die liefde en haar Geliefde te voldoen nie.
       
Groeiende liefde: Hier het ons gesien hoe die liefde blom en hoe die bruid en Bruidegom mekaar besing. Ons het die vreugde, joy van saamwees gesien.
       
Verwaarloosde liefde: Vandag sien ons hoe maklik is dit dat ons gemaklik raak met ons verhouding met God en dat ons kontak met Hom kan verloor.

Lees Hooglied 5:2-8
       
Dit is die tweede keer dat sy s die liefde verteer haar I am lovesick :8
       
In 2:5 was sy oorweldig deur die liefde maar nou is sy siek van die liefde omdat sy dit nie kan kry nie. Sy voel eensaam en alleen. Sy verlang na die liefde wat sy gehad het.
       
Kom ons kyk hoe het sy in so situasie beland na die tyd waarin haar liefde so gegroei het.

Hooglied 5:2  Ek het geslaap maar my hart het wakker gebly. Toe hoor ek die man wat ek liefhet, klop en hy s: Maak vir my oop, my beminde bruid, my duif, my volmaakte! My kop is nat van die dou, my hare is nat van die nag se klammigheid! 

Slaap maar wakker
       
In Spr 3:1 was sy ook op haar bed maar toe het sy Hom gesoek.
       
Nou is sy ook op haar bed maar die keer slaap sy Haar passie en liefde het afgekoel
       
Dis n prentjie van iemand wat geestelik lui geword het. Gemaksugtig, selfversekerd, tevrede, geestelike plato, laks
       
Soos die dissipels wat geslaap het toe hulle moes bid
       
Sy slaap maar haar hart is wakker. As ons al God se liefde en teenwoordigheid beleef het en ons het geestelik gegroei kom ons by n punt dat ons gewete ons aankla en dat dit nie meer lekker is om geestelik te slaap nie. Jy raak ontevrede met jouself.
       
Paulus: Die gees is gewillig maar nie die vlees nie.
       
Belangrik: Sy is nie by ander mans (sonde) nie. Sy l net en slaap.
       
Sy is net nie meer so gehoorsaam en oop vir die stem van haar geliefde nie
       
Is dit nie hoe die kerk van Christus in ons westerse wreld lyk nie?

Klop
       
Hy klop om haar wakker te maak soos wat Hy by ongelowiges klop om oop te maak Openb. 3:20
       
Hy sal ons nie los in ons slaperige toestand
       
Hy klop met liefde en teerheid. Sy taal het niks verander nie.
       
Hy vra om weer naby haar te wees
       
Petrus: Haan het 3x gekraai
       
Soms met n vriendin se woorde, n preek, siekte, swaar kry situasies.

Hoe klop Hy in jou lewe?

.......................................................................................................................

Hare vol dou
       
Meeste kommentare s dit verwys na Jesus se kruisiging. Hy herinner haar wat Hy deurgemaak het vir haar. Die bloed wat drup vanaf die doringkroon.
       
Sy het Hom as haar Koning ontvang en liefgehad maar nou roep Hy haar om deel te h aan sy leiding.
       
Nou staan die gemartelde Jesus voor haar. Dis nie meer so mooi prentjie nie.
       
Hierdie Jesus vra: Sal jy saam met my ly vir die evangelie? Sal jy jou kruis opneem en my volg? 

Hooglied 5:3 Toe s ek: Ek het al uitgetrek, hoekom moet ek weer aantrek? Ek het my voete al gewas, hoekom moet ek hulle weer laat vuil word? 

Haar reaksie
       
Sy fokus op haarself en haar eie gemak en behoeftes en maak dan verskonings
       
Sy s nie nee nie. Sy wil net nie opoffer nie. Sy s nie meer Vat my saam met jou, ek sal hardloop
       
Soos Petrus dink ons op stadiums in ons lewe ons sal onverskrokke gehoorsaam wees as God net vir ons s wat ons moet doen, maar as Hy vra, wil ons nie noodwendig doen nie.
       
Stof was n teken van harde werk vir die evangelie en van vervolging. Hy roep haar om weer stof op haar voete te kry en sy sien nie kans nie.
        
Hand 13:51 Hulle het toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskud en na Ikonium toe gegaan.
       
Hand 18:6  Maar toe hulle hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskud en vir hulle ges: As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie.
       
Ons wil baie dikwels ook nie geestelike risikos neem nie.
       
Haar stadige reaksie maak dat sy die bewuste teenwoordigheid van God in haar lewe verloor
       
Nancy Leigh DeMoss:  But we become spiritually sluggish. We get lulled to sleep with all kinds of things, with an excess of food, with entertainment, movies, games, meaningless conversation, even Christian activity, and services, and programs. All of that can fill us up so that we become sated. Were just stuffed full, and we dont have room for Him, dont really have a desire for Him, become complacent. Then what happens is we end up focusing more on the blessings Hes given us than enjoying the Blesser, the One who has given those gifts to us. 

Hooglied 5:4-5 Maar die man wat ek liefhet, steek sy hand deur die opening, en my hart word onstuimig oor hom. 5Ek staan op om oop te maak vir die man wat ek liefhet terwyl my hande drup van die mirre, terwyl die mirre van my vingers af afloop op die deur se knoppe.

Sy reaksie
       
Hy wys sy hand vir haar en sy onthou die bekende hand wat haar vasgehou het  (Hooglied 2:6) Dit herinner haar aan die intieme verhouding wat hulle gehad het
       
Ons sien Sy deurboorde hande n teken van Sy liefde vir ons 

Die Heilige Gees se werking
       
Haar hart word onstuimig / OV my binneste het oor hom in beroering gekom / and my heart yearned for him / my heart was moved for him.
       
Mattew Hendry: He that formed the spirit of man within him knows all the avenues to it, and which way to enter into it; he can find the hole of the door at which to put in his hand for the conquering of prejudices and the introducing of his own doctrine and law.
       
Die Heilige Gees werk in ons, sodat ons reageer op Sy roepstem. Hy wek die begeerte in ons om wakker te word en Hom te gehoorsaam.
       
Jer. 32:40 Ek sal n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte l om My te dien en nie van My af weg te draai nie.
       
Fil.  2:13 want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.
       
Hand 16:14 Een van di wat geluister het, was n vrou met die naam Lidia, ...... Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak.
       
Die keuse bly altyd ons sin. Wil ek opstaan en gehoor gee aan die begeerte wat die Heilige Gees in my werk, of nie. Ons word nooit gedwing om die Here lief te h nie. Die duiwel dwing en verslaaf ons. God gee ons die vryheid om te kies. 

Haar hand word vol mirre
       
In ander vertalings is dit duideliker dat haar hand vol mirre word as sy vat waar Hy gevat het
       
Ampl  I rose up to open for my beloved, and my hands dripped with myrrh, and my fingers with liquid [sweet-scented] myrrh, [which he had left] upon the handles of the bolt.
       
Daniel 10:19 Hy het vir my ges: Moenie bang wees nie, jy vir wie God liefhet! Dit sal goed gaan met jou. Wees sterk! Wees sterk! Terwyl hy met my praat, het ek weer sterk gevoel en ges: U kan maar praat, want u het vir my krag gegee.
       
Mattew Hendry s so mooi. Die olie aan die deurknop maak dat dit maklik oopgaan.
       
Mirre word in die Bybel geassosieer met intimiteit:
 

o   Spr 7:17 ek het my bed besprinkel met mirre, aalwyn en kaneel.

o   Hoogl 5:13  Sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre.

        Sy liefde vir haar is aansteeklik

Hooglied 5:6-7  Ek maak oop vir die man wat ek liefhet, maar die man wat ek liefhet, het omgedraai en is weg! Ek was so opgewonde toe hy gepraat het! Ek soek hom maar kry hom nie, ek roep hom maar hy antwoord nie. 7Die wagte wat die stad patrolleer, kry my, hulle slaan my, hulle maak my seer; die wagte op die mure ruk my tjalie van my af.
 

Maar Hy is nie meer daar nie
       
As ons eers intimiteit met God verloor het is dit nie altyd maklik om dit terug te kry nie
       
Alhoewel Jesus altyd met ope arms vir ons wag moet ons soms eers die lang pad huis toe stap soos die verlore seun moes doen voordat hy in sy Pa se arms kon hardloop
       
Soms voel dit vir ons of God ver of afwesig is maar Hy toets die egtheid van ons besluit en commitment
       
Harry Ironside  If you do not respond to His voice when He comes in tender grace, you may seek Him for a long time before you will enjoy fellowship with Him again. Such is the sensitiveness of love. He wants to make you feel that His love is worthwhile, and He wants to test you as to whether you are really in earnest when you profess to desire fellowship with Him.
       
Jes 55:6 Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.
       
Dawid het ook soms so gevoel   Ps 27:9 Moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red.
       
Sy noem Hom steeds die Man wat ek liefhet
       
Sy onthou Sy Woorde Hou vas aan Sy beloftes
       
Sy gaan klim nie terug in die bed nie
       
Sy soek en roep bid
       
Sy kry nie antwoord nie ons gebede word nie altyd dadelik beantwoord nie maar sy begin nie twyfel aan Sy liefde nie want sy WEET Hy het haar lief uit ervaring
       
Ons het dikwels meer as een so ervaring 

Die wagters op die muur maak haar seer
       
Sy is so desperaat dat sy hulp soek op die regte plek  - by die kerk Maar sy kry seer
       
Ons word dikwels verkeerd verstaan in die kerk as ons na n dieper verhouding met God soek
       
Ons word bespot as Jy hou jouself heilig
       
Hanna is bespot toe sy God aangeroep het
       
Mede gelowiges en predikers kan mense onnodig laat skuldig voel of hulle geestelik aan die slaap sus deur net die liefde en genade van God te verkondig. Jy is ok. Jy is spesiaal. Voorspoedsteologie en halwe waarhede.
       
Vervolging en seerkry in die kerk is soms vernietigend maar sy bly soek. Sy hardloop nie terug na haar kamer toe nie.
       
Eseg 13:22 Julle het met julle leuens mense wat my wil wou doen, laat moed verloor; Ek het hulle nie smart aangedoen nie. Julle het goddelose mense aangemoedig om hulle nie van hulle verkeerde lewe te bekeer en so hulle lewens te behou nie.
       
Die engelse vertalings s haar veil is weggevat Sy het haar goeie reputasie verloor. Sy is blootgestel in die openbaar.
       
Soms laat God dit toe as deel van ons sterf in jouself / brokkenes proses om ten volle oorgegee te leef aan Hom
       
MAAR: Soms is dit nodig vir geestelike leiers om harde woorde te spreek wat seer maak, om ons weer op die regte pad te kry.

Hooglied 5: 8  Vroue van Jerusalem, ek smeek julle: As julle die man wat ek liefhet, raakloop, s vir hom die liefde verteer my.

       
Sy is bereid om oral te soek
       
Mede- gelowiges vriendinne
       
Die liefde verteer haar nou anders Sy is soekend, verlangend. As ons eers kontak met God gehad het en ons verloor dit is die verlange erger want jy weet wat jy mis.

Het jy geestelike vriendinne vir wie jy kan s jy het kontak met God verloor? Teenoor wie jy kan herken jy sukkel met jou stilte tyd. Iemand vir wie jy kan vra om saam met jou te bid?  Het jy dit al gedoen?

............................................................................................................

 Samevatting
       
Daar is gevolge as ons uitstel as God met ons praat
Nancy Leigh DeMoss -
The worst consequence of being slow to respond to Gods initiative in our lives may be the withdrawal of His presence, the loss of intimacy, the lack of communication. 
Our Beloved was trying to get our attention, and we werent paying attention, so Hes getting our attention. And sometimes He can use calamity and crisis to do that.


       
Lees Spr 1:24 -31

Kan jy God se influistering in jou hart so duidelik herken soos jou ringtone?Hoe vinnig reageer jy op jou selfoon se boodskappe? Hoe vinnig reageer jy as God met jou praat?

....................................................................................................................