Hooglied 3:6-5:1  Groeiende liefde Deel 2

Hooglied 4:8  Kom saam met my van die Libanon af, my bruid, kom saam met my van die Libanon af,  kom af hier van die top van Amana, van die top van Senir en Hermon af, weg van die leeus se skuilplekke, weg van die luiperds se ho lplekke af

        
Hy roep haar weer maar die keer weg van die berge af.

         Twee sienings:

o   Roep ons weg van die berge Nog hor

o   Roep ons weg van die berge na gewone rustige lewe
      

         Baie verskillende verklarings maar almal kom op die ou en uit by die basiese boodskap van. Volg my. Hy wil ons graag by Hom h.

         Jesus wil vir ons verskillende dinge laat beleef. Hy het ons in 2:10 na die berge toe geroep

         Libanon heavenly places. Hy vat ons soms weg van die geestelike stryd. Ons kan nie heeltyd besig wees met geestelike oorlogvoering nie.

         Sien raak: Sy het niks oorgekom tussen die leeus in die tyd in die berge want Hy was by haar.

         Ons beleef soms n stryd maar soos Job kan satan niks aan ons doen wat God nie toelaat nie.


       
1 Thess 4:11 Laat dit vir julle n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het.

       
Hy noem haar nou eerste keer My bruid. 

Hooglied 4:9-11  Jy het my hart gesteel, my beminde bruid, (NIV: my sister, my bride!) jy het my hart gesteel met een kyk van jou o, met een skakel in die ketting om jou hals. (with one jewel of your necklace) 10Ek hou van jou liefkosings (love), my beminde bruid, jou liefkosings (love) is beter as wyn, jou parfuum ruik lekkerder as al die lekkerruik-kruie. 11Jou lippe proe soos heuningstroop, (Your lips drop sweetness as the honeycomb) my bruid, jou tong soos heuning en (milk), dikmelk (under your tongue) en jou klere ruik soos die Libanon.

       
Hy noem haar my suster, my bruid in al die engelse vertalings.

       
Christus het mens geword en ges ons is Sy broers en susters en ons het ook geestelik een met Hom geword (1 Kor 6:17) Sy bruid

       
Verskillende vertalings:  You have captivated my heart.  You have stolen my heart.  You have made my heart beat faster.

        Proverbs 8:31 Ek het my verlustig in die wreld wat Hy gemaak het, die mense was vir my n vreugde.

       
Hy geniet haar liefde. Jesus hou daarvan as ons Hom liefhet. Hy geniet ons liefdes verklarings

       
Ons dink dikwels aan n God wat verwag dat ons Hom moet aanbid en dat Hy daarop aandring, en vir ons beloning kry ons dan iets.

       
NEE!!! God is Liefde en Hy geniet ons lofprysings / liefdes verklarings. Hy gee uit liefde uit.

       
As ons lofprysing nie liefdes verklarings is nie is dit le woorde. Dan is dit vlei taal om iets terug te kry.

Met watter gesindheid sing jy in die kerk? Met watter gesindheid doen jy lofprysing?Begin jy dalk jou gebed met lof net omdat jy as kind geleer het om altyd jou gebed met lof te begin?

....................................................................................................................

Hy verlustig Hom oor 7 goed (Volmaakte getal)
 

1)      Haar kyk:
        
Dit steel God se hart as ons met bewondering na Hom kyk
         Met afhanklikheid en afwagting. Met berou en opregtheid.
        
Sagte o soos by duif o 

2)      Versiering om haar nek:
        
with one jewel of your necklace.
        
Proverbs 1:9  My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee; moenie wat jou moeder jou leer, verontagsaam nie: dit sal jou lewe versier   soos n krans jou kop en n kettinkie jou hals.
        
Ons gehoorsaamheid versier ons, maar dit is Hy wat dit moontlik maak. Hy versier ons met vrug en gawes van die Gees 

3)      Haar liefde vir Hom:
        
How delightful is your love, my sister, my bride! How much more pleasing is your love than wine, and the fragrance of your perfume more than any spice! (NIV)
        
Hy s nou haar liefde is beter as wyn. het jy al daaraan gedink dat Jesus so oor jou voel? 

4)      Parfuum:
        
As ons tyd met Hom spandeer gee ons Sy reuk in die wreld af.  

5)      Lippe wat drup van heuning:
        
Your lips, O my spouse, drip as the honeycomb; honey and milk are under your tongue. (NIV)
        
Drup Sy praat nou stadiger en minder en wat sy s is goed. Sy oordink wat sy s
        
Spreuke  / Jacobus praat baie oor die beheersing van die tong
        
Spr 31:26  As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde.
        
Die inhoud en die manier waarmee ons praat is belangrik?
        
Waarvan die hart vol is loop die mond van oor.
        
Nancy Leigh deMoss   Well, make sure what youre thinking is Gods way, and then think before you say it. Oh what a difference it would make in our homes, in our relationships, if we would speak words that are sweet and kind and measured and gentle.           

Is jou tong onder die beheer van die Heilige Gees? Sal jou mense jou woorde so soet soos heuning beskryf? Hoe het jy vanoggend gepraat?

.................................................................................................................
 

6)    Die melk en heuning onder haar tong: 

       
Melk bou n jong persoon op  - Geestelike melk
       
Melk is ook simbolies van die suiwerheid van die woord
       
Psalm 19:10. Die eise van die Here vir sy diens is goed:dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is regverdig.Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit n heuningkoek.
       
Is jou woorde opbouend en versterkend vir kinders, jong christene, mense wat swak en seer het? Is jou mond vol van Sy Woord?

.................................................................................................................

7)    Die reuk van haar klere:

       
Haar goeie werke is soos n kleed om haar. Sy gee n goeie reuk af waar sy kom
       
Dink aan offers Reuk is vir God belangrik
       
Lebanon Hemelse Jesus se reuk
       
Revelation 19:8 God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.
       
Andrew Bonar: I felt drawn out much to pray for that peculiar fragrance which believers have about them, who are very much in fellowship with God. It is like an aroma, unseen but felt.
       
Nancy Leigh deMoss   I want to have the kind of relationship with Christ that when I walk into a room, when I step into a conversation, when I have a meeting, when Im behind the scenes, when Im pushed, when Im disappointed, when Im frustrated, that what will come out is the fragrance and the aroma of Christunseen but very much felt. 

Hooglied 4:12 -15 My beminde bruid is n tuin wat toegemaak is, n tuin met n muur om, n fontein wat afgekamp is. 13Jou liggaam is n lushof, granaatbome met keurige vrugte, hennastruike saam met nardus, 14nardus en saffraan, kalmoes en kaneel saam met elke soort lekkerruik-kruie, mirre en aalwyn saam met al die beste lekkerruik-kruie. 15Daar is n fontein in my tuin, n put met borrelende water, strome van die Libanon af.

Tuin en fontein:

       
Sy word vergelyk met n tuin en n fontein

       
Kom ons kyk net eers hoe God deur die Bybel die volk en mense met n tuin en fontein vergelyk:

o   Jes 58:11 Die Here sal jou altyd deur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos n tuin met volop water, soos n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

o   Jer 31:12  Hulle (Israeliete) sal floreer soos n tuin wat goed natgelei word, hulle sal nie meer na water smag nie.

o   Joh 4:14 Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.

o   God het Adam en Eva altyd in die tuin ontmoet

         n Tuin het n spesifieke doel: Om die kleur en geur en rustigheid te geniet of vir die vrug. Blomtuin of groente tuin of vrugteboord ens.

         Die eienaar of skepper daarvan bepaal die doel.

         Dit is n definitiewe afgekampte gebied wat versorg word Dis nie net natuurlike groei in n natuurlike gebied nie.

         Wilde groei word nie toegelaat nie.

Grense:

      
:14 OV -  My susterbruid is n geslote tuin, n geslote bron, n verselde fontein.

       
Hy s sy is toegemaak, ommuur en afgekamp (3x Goddelike getal)

       
Ons lewens is soos n private tuin vir God om te geniet.

       
Ons word ook deur Hom beskerm

o   Ps 125:2 Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.

o   Sag 2:5 Die Here s: Ek sal n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.

o   Psalm 34:8 Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom di wat die Here dien, en red hulle.

o   Job 1:12 Toe s die Here vir die Satan: Alles wat hy het, gee Ek in jou mag oor. Net aan hom self mag jy nie raak nie.       

         Hy maak ons toe en stel grense,  uit- en met liefde

         Belangrik dat daar ook in die huwelik grense moet wees Ons moet mekaar geniet en beskerm.

Lushof:

       
Oorvloed en plesier word beskryf. Werking van die Heilige Gees lei tot n lewe van oorvloed 

o   Luk 6:45 Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart       

         As die vrug van die Gees deur ons na vore kom, vind Hy plesier daarin.

         Wanneer ons die gawes wat Hy vir ons gee gebruik vind Hy vreugde daarin.

         Wanneer Hy ons reg snoei en ons blom oorvloediglik, vind Hy vreugde daarin.

         Lekkerruik kruie: Ons versprei n reuk en gee smaak:

o   2 Kor 2:1416  Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur di bereik wat gered word, sowel as di wat verlore gaan. 16Vir di wat verlore gaan, is dit n doodsreuk wat dood bring; vir di wat gered word, is dit n lewensgeur wat lewe wek.

o   Fil 4:18  Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.

Hoe lyk jou geestelike tuin op die oomblik? Watse geur gee jou lewe af?

....................................................................................................................

Water:


      
Ampl: You are a fountain [springing up] in a garden, a well of living waters, and flowing streams from Lebanon.

       
Sy is n fontein, n put en n stroom (weer 3x)

       
n Prentjie van die volheid van die Heilige Gees

       
n Tuin het water nodig vir groei Ons het die Heilige Gees nodig

       
Die werking van die Heilige Gees:

o   Joh 7:38-39 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. 39Hiermee het Hy na die Gees verwys

o   Jes 58:11 Die Here sal jou altyd deur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos n tuin met volop water, soos n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

o   Esegil 47 

         Oorvloed sen Borrel en stroom. Maar dit is nie primr vir onsself bedoel nie. Dit is vir God se plesier en vir ander.

         Onthou die Gees van Jesus is die lewende water. Dis Hy wat ons krag gee, wat ons help om vrug te dra en om vir iemand anders iets te beteken. Dis Hy wat deur ons vloei.

         Soms probeer ons self om vrug te dra Dis uitputtend en ons dra min vrug geen oorvloed nie.

         As Hy deur ons werk vat dit steeds energie en gehoorsaamheid en deursetting maar dan is dit n vreugde en die vrug is soveel meer.

Innerlike en uiterlike verhouding:

       
Die tuin kan ook verwys na ons innerlike, persoonlike verhouding met God en die fontein na die uitwaartse lewe as christen.

       
Ons kan net die sen van  die lewende water vir ander gee as ons tyd saam met Jesus spandeer.

       
Die stroom is die oorvloei van die innerlike verhouding. Wanneer ons bekers begin oorloop.

       
Die vrug van ons stilwees met God is n sen vir die om ons. Ek moet my persoonlike verhouding met God oppas om te kan oorvloei na ander My man, kinders, kollegas ens.

       
Charles Spurgeon: If the fountain, the secret fountain, were better seen to, I think there would be more of these outward streams. If your soul is not renewed by grace, you cannot do good.

Hoe standhoudend is jou stroom wat na ander vloei?

....................................................................................................................

Hooglied 4:16 Word wakker, noordewind, kom, suidewind! Waai deur my tuin, versprei sy geur! Die man wat ek liefhet, kom na sy tuin toe; hy gaan die keurige vrugte daarvan eet.

       
Sy praat nou vir die eerste keer in die hoofstuk

       
Sy reageer op alles wat Hy s deur haar begeerte uit te spreek om n aangename geur te versprei.

       
As ons bewus word van Jesus se liefde vir ons en die Heilige Gees se werking in en deur ons, wil ons n verskil vir Hom maak.

       
Sy nooi Hom uit om die vrugte van haar lewe te geniet

Bespreek: Wat beteken dit prakties?

....................................................................................................................

Winde:

         Suide winde: Warm aangename winde

         Noorde winde: Koue storm winde

         Die winde is die werking van die Heilige Gees soms is dit maklik en lekker maar soms oortuig die Heilige Gees ons van sonde en lei ons om uit ons gemaksone te kom.

         Soms gebruik die Heilige gees moeilike omstandighede om ons te lei en te vorm

         Ons het die noorde en suide winde nodig

         God gebruik sen en swaar  met liefde

         Die swaar gaan kom of ons dit nooi in ons lewens of nie. Die vraag is wat gaan ons daarmee maak?

         Soos in die natuur sekere winde sekere tye nodig is, so ook in ons lewens.

         Ons wil graag meer soos Jesus wees. Ons wil graag n aangename geur wees en vrug dra, MAAR  is ons bereid om die proses om daar te kom te verwelkom?

         Ons is geneig om te kla en vrae te vra, as die moeilike tye kom ipv om te sien wat ons daaruit kan leer.

         Ons moet onthou, ons lewens is nie ons eie nie en ons het n tuiniers wat net die beste uit ons wil kry.

Hoe hanteer jy die moeilike situasies in jou lewe?

....................................................................................................................

Hooglied 5:1 Ek het na my tuin toe gekom, my beminde bruid, ek pluk my mirre, my lekkerruik-kruie, ek eet my lekker vars heuning, ek drink my wyn en my melk. Eet, vriende, drink, word dronk van die liefde.      

         God is net so angstig om met ons gemeenskap te h as wat ons is, eintlik meer.

         Hier sien ons n beskrywing van die gemeenskap van die gelowiges wat saam fellowship

         Om saam deur Jesus self gevoed te word deur die vrugte wat Hy in elkeen laat groei het. Om Sy liefde in mekaar te sien en te ervaar is vullend bevredigend.

       Ef 5:18 Moenie dronk word van wyn niedaarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

Die teendeel:

       
Jes 5:17  Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit n wingerd op n vrugbare heuwel. 2Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het n wagtoring daarin gebou en n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. 3En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd. 4Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? 5Ek maak julle nou bekend wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. 6Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te ren. 7Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes.

       
Jer 2:13 My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie.

       
Ook Ps 80

       
God werk in ons lewens met n verwagting dat ons sal goeie vrug dra

       
Ons weet die Israelite was in ballingskap om hulle te leer wat God se wil is

       
God se drastiese maatrels as ons nie luister is: Hy snoei ons nie meer nie.

       
As ons die Bron van die lewende waters verlaat maw die Heilige Gees weerstaan sal God alles in Sy vermo doen om ons terug te kry by Hom. Self die seninge en beskerming van ons terughou met die doel om ons weer te wen.

       
Jer 2:19  Jy sal agterkom hoe rampspoedig dit is, jy sal proe hoe bitter dit is om My, die Here jou God, te verlaat, om geen eerbied meer vir My te h nie, s die Here God, die Almagtige.

       
Jer 3:12-13  Ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want Ek is getrou, s die Here, Ek bly nie vir altyd kwaad nie. 13Erken net jou skuld, dat jy teen die Here jou God in opstand gekom het

       
God se liefde en genade vir ons is GROOT 

Retha de Villiers

www.lewenssaad.co.za