Oop oλ - Paulus se eerste gebed Ef 1:17-20

Ef 1:  17-20  Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoλ so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:

NIV Ef 1:17-20  I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better‎18 I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people,  ‎19 and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength  ‎20 he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, 

Gebede in Efesiλrs

(1) “that you might know,” 1:15–23; for enlightenment,
(2) “that you might be,” 3:13–21. for enablement.
Paul prays first that we might know what Christ has done for us; then he prays that we might live up to these wonderful blessings and put them to work in our daily lives.[1]

Gebede

Dat die Gees aan ons die wysheid sal gee dat ons God werklik sal kan ken (Spirit of wisdom and revelation). Dat Hy ons geestes oλ so sal oopgaan dat:

1.     Dat ons sal weet watter hoop daar is in Sy roeping – As deel van Sy kinders

2.     Die rykdom wat daar in Sy erfenis is

3.     Hoe groot die krag is in ons wat glo

Hy bid dat die HG die sluier oor ons oλ sal weg vat dat ons kan ons God kan ken

Bid nie dat hulle omstandighede verander – nκrens in die Bybel. Altyd geestelike kwaliteite.

Bid ons reg?

………………………………………………………………………………………………………………………

Roeping

Ons is geroep om Christen te wees
Algemene roeping en spesifieke roeping
Ef 2:10  Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Wie in die Bybel is spesifiek geroep vir ‘n taak?

………………………………………………………………………………………………………………………

Sameul, Moses, Aaron, Josef, Abraham, Jona, Paulus, Petrus, Profete, Debora, Rigters, Dawid, Saul

Hand 9:15-16 Toe sκ die Here vir hom: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. 16Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.” 

Ef 3: 8-9 Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. 9Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het.

Het alle christene ‘n spesifieke roeping?

………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene roeping
Ef 1:4–6 So het Hy, nog voordat die wκreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.  In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.  Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.  

Philippians 3:14 Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Hoogste roeping 

2 Timothy 1:9 Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Roeping tot heiligheid 

Ephesians 4:1 Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. 

1.     Wat behels dit:

Verlossing van ewige dood
Kind v God,
HG is tot ons beskikking,
Christus woon in ons
Vergifinis van sonde
Lewe van vryheid en oorvloed
Ek is tot alles in staat – Deur Christus 

2.     Watter Hoop hou dit in:

Ewige lewe saam met Christus
Lewe van vryheid en oorvloed nou reeds op aarde
 

3.     Verantwoordelikheid daarmee saam:

Dit opneem
Oorgee aan die Leiding van HG
Gehoorsaam doen wat God se Woord sκ
Getuig, bid, armes, weduwees, mekaar ondersteun, (Watter mekaar opdragte is daar in die Bybel?)  ……………………………………………………………… mekaar dien, …..mekaar ens
Elke dag die stem van HG gehoorsaam
Nie eer vir jouself vat vir enige
iets – jy het oorgegee 

Spesifieke roeping

1.     Wat behels dit:

God roep jou vir ‘n spesifieke taak / dienswerk – Beroep / plek / persoon
Diep wete , Passie,
Dit groei op jou
Gawes vir dienswerk / Talente / Opleiding
Geleenthede / Kontakte / Ervarings
 

2.     Watter Hoop hou dit in:

Ek sal die beloning in die Hemel kry
My lewe het sin / Ek maak ‘n verskil
 

3.     Verantwoordelikheid daarmee saam:

Dit herken / raaksien
Jou roeping / verantwoordelikheid opneem / aanneem
Luister – Nie oorhaastig optree
Gehoorsaam tree vir tree
Nederig bly
Erken ander se roepings
Sien groter prentjie – Jy is nie die puzzle net ‘n stukkie
Beeld: Bedienings Boom of grondbedekker


[1] Wiersbe, W. W. (1997). Wiersbe's expository outlines on the New Testament (540). Wheaton, Ill.: Victor Books.