Hooglied 3:6-5:1  Groeiende liefde, Deel 1

Inleiding:
       
Onthou ons kyk na verskillende fases van liefde: Tussen man en vroue maar veral tussen God en gelowiges wat deel is van die Bruid van Christus. Indien jy sukkel om die konsep van Bruid van Christus te verstaan wil ek jou aanmoedig om die boek Devine Romance van Gene Edwards te lees.
       
Aanvanklike liefde was opwindend en sy wou net by Hom wees en het allerhande beloftes gemaak.
       
Vanselfsprekende liefde: Hier het sy in n comfort zone ingegaan en was nie lus om aan al die vereistes van die liefde en haar Geliefde te voldoen nie.
       
Groeiende liefde: Ons gaan vandag kyk na n dieper meer intense liefde
       
Hudson Taylor die bekende sendeling na Indi het net een boek geskryf en dit was oor Hooglied. Hy het ges:  True love cannot be stationary. It must either decline or grow. 

Wil jy graag in n groeiende verhouding met God wees, of is jy tevrede met jou huidige verhouding?  En met jou huweliksmaat?

....................................................................................................................

       
Onthou, ons het in die begin ges ons gaan as geheel kyk, nie net vers vir vers. Ons moet veral vandag terugstaan ek kyk wat is die groter boodskap.
       
Ons sal sien dat die bruid nou minder praat en meer luister. n Teken van n meer volwasse verhouding met God. Stilte tyd word luister tyd, nie net vra tyd nie. n Tyd van twee-rigting kommunikasie.
       
Nancy Leigh deMoss  When I become less concerned about how life affects me, how my circumstances affect me and more concerned about how all of this affects Christ and what He thinks about it and what pleases Him and what He is like, thats a sign that Im in a growing love relationship with Christ. 

6Wie is dit wat daar soos n rookwolk uit die woestyn uit kom, omgewe deur die geur van mirre, van wierook, van al die lekkerruik-kruie in die handel?

Hierdie is n uitbeelding van n huweliks prosessie / optog

Joodse huwelik:
       
Ouers het dit gerel
       
Verlowing seremonie was belangrik en meer bindend as ons verlowing. n ooreenkoms is geteken
       
Die bruidegom is terug na sy ouer huis toe en het dan vir Sy bruid n huis gaan bou -  Wanneer Hy klaar is  na ongeveer n jaar gaan Hy om haar te gaan haal.
       
Die bruid moes heeltyd gereed gewees het want sy het nie geweet wanneer hy haar gaan kom haal nie. (Veral as ver was kon nie SMS of e-mail nie. Syt nie fotos op facebook gehad oor die vordering van haar huis nie)
       
As Hy haar kom haal is daar n huweliksoptog na sy plek waar die huweliksfees gehou word kan tot 7 dae duur.
       
Eers daarna leef hulle saam as man en vrou
       
Dit is die storie van die Bybel. Jesus het gekom om n verbond met ons te sluit. Hy is weg om ons plek te gaan gereed maak en ons moet onsself gereed maak en gereed bly (10 Maagde) want ons weet nie wanneer Hy weer op die wolke gaan kom nie.
       
Joh 14:2-3 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle ges het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Prosessie of optog:
       
Die omstanders (dalk weer die vroue van Jerusalem wat haar in die begin aangekyk het) vra wie is dit wat daar aankom.
       
Dis n vroulike vorm van die oorspronklike woord. Hulle sien haar dus raak.
       
Dis asof hulle s in moderne taal Sjoe wat het met jou gebeur. Jy lyk anders  As ons gereeld tyd saam met Jesus spandeer sien mense ook raak dat ons anders begin optree.
       
Ook verwysing na Joodse volk wat uit die woestyn uit kom na 40 jr Wie is hierdie volk?

Like pillars of smoke rookwolk: 
       
Hulle sien dus haar verandering raak. Sy versprei nou n aangename geur.
       
Offer van lofprysing
       
Rook kom van iets wat solied was, wat opbrand. As ons onsself gee as lewende offer en sterf in onsself gee ons ook n aangename geur af.
       
In die handel the merchants fragrant powders; Dit kom nie uit haarself, dit kom van God Ons gawes en die vrug van die Gees wat ons mooi maak.
       
Ook: Skrywer maak gebruik van beelde wat die volk sal verstaan:  Volk wat uit woestyn gelei word, met wolkkolom en vuur kolom
       
Nancy Leigh deMoss  Today, Christ is bringing His Bride, the Church, out of the worldout of that which she was born intoout of her natural state in Adamout of the wilderness. Hes taking His Bride safely to a place of abundance and fruitfulness to the place where He livesto heaven. 

Hooglied 3:7-11   Kyk, sy drastoel is di van Salomo self! Dit word begelei deur sestig soldate, van Israel se soldate, 8elkeen vaardig met die swaard, opgelei vir oorlog, elkeen met n swaard aan die sy, gereed vir die nag se gevare. 9Koning Salomo het van Libanonhout vir hom n drastoel laat maak. 10Die pote het hy van silwer laat maak, die leuning van goud, en die sitplek van pers wol. Die stoel se binnekant is inlegwerk, met liefde gedoen deur die vroue van Jerusalem. 11Kom kyk na koning Salomo, vroue van Sion; hy dra die kroon waarmee sy moeder hom gekroon het op die dag van sy huwelik, die dag van sy grootste vreugde.

       
Wanneer sy bewonder word, draai sy dadelik na Hom en bewonder Hom
       
Nancy Leigh deMoss  As we grow in love with the Lord Jesus, we want all the attention, all the glory to go to Him. Its a sign of growing love.
       
Salomo = Christus
       
Sy bewonder 3 dinge: - (Goddelike getal)

o   Die veiligheid van Sy drastoel

o   Die prag / splendor van Sy drastoel / chariot

o   Die Koning self

Veiligheid van Sy drastoel / bed
       
litter or carriage.  - Huweliksbed?
       
Rusplek, veilige plek by God as ons by Hom bly is ons veilig.
       
Ps 23 Rus en beskerming.  Ps 121
       
Ps 91:11-12  Hy sal sy engele opdrag gee  om jou te beskerm waar jy ook al gaan. 12Op hulle hande  sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen n klip sal stamp nie.
       
Mat 16:27 Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld.
       
John 14:27  Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.
       
Jes  32:17  Wie reg doen, sal vrede h; wie volhard in regdoen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet.
       
Ons word ook beskerming deur mense met onderskeiding wat weet hoe om die Woord van God as swaard te gebruik. Teen vals leraars.

Ervaar en bewonder jy die rus en veiligheid van God se teenwoordigheid?

....................................................................................................................

Die prag /splendor van Sy drastoel / chariot
       
Hierdie woord  - chariot is anders as daarbo en dit is die enigste plek in die Bybel waar dit voorkom.
       
Meestal vertaal as n palanquin  - Stoel wat op houte gedra word deur mense
       
Kan gesien word as Jesus wat Sy Koninkryk hier op aarde vestig In ons harte. Ons dra Hom rond.
       
Van hout uit Libanon Tempel is ook daarmee gebou. Baie spesiale hout
       
Lebanon is noord van Palestina Verwys na iets wat verhewe is Hemels
       
Hout is ook nederigheid Jesus se nederige dood aan houtkruis.
 
Hooglied 4:15  U is n fontein van die tuine, n put met lewende water wat van die Lbanon afvloei.
       
Hy het dit self gemaak: Jesus het self ons verlossing bewerk
        
Silwer = Versoening wat Jesus bewerk het

o   Eks 30:11-16 moet met silwer betaal,...... Die versoeningsgeld sal My, die Here, laat dink aan die Israeliete en sal hulle lewens loskoop. 

o   Matt 27: 3-9 En hulle het die dertig silwermuntstukke geneem, dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. 

         Die pote Dit waarop Sy koninkryk berus is Sy verlossingswerk

o   Goud: God se Majesteit, Goddelikheid, Koningskap   Open 1:13 Hy het n lang kleed aangehad en n goue band om sy bors gedra.

o   Die doel van Jesus se verlossingswerk is om ons met die Vader te verenig. Om die skeiding weg te vat.

         Pers:

o   Koningskap, mag, rykdom  Joh 19:2 Hulle het vir Hom n pers mantel aangetrek 3en herhaaldelik nader na Hom toe gekom en ges: Ons groet u, Koning van die Jode!

o   Rigt 8:26 pers klere van die Midianitiese konings

o   God se teenwoordigheid  Eks 25-39  Die tabernakel

         Liefde: Die liefde is bo alles. Dit wat Jesus kom doen het was uit liefde vir alle mense   Die wreld (Vroue van Jerusalem lyk hier of hulle Sy liefde beantwoord)

Ons lewens is soos n drastoel vir Christus in die wreld: Hoe lyk jou stoel?

....................................................................................................................

Die Koning self
       
Sy lei die aandag van haarself af en vestig die aandag op haar Bruidegom en herken God as die Koning van haar lewe.
       
Kom kyk: Sy roep hulle nader Spog met Hom
       
Sag 9:9 OV VERHEUG jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en n oorwinnaar is Hy;...
       
Profete het 29x die term Dogter van Sion gebruik as hulle na Israel verwys het.
       
Sommige kommentare: Sy moeder = die kerk
       
In Openb 19 word vertel van die bruilof  van die Lam en van die Ruiter op die wit perd en van die baie krone op Sy kop.
       
Jesus vind vreugde daarin  dat ons Sy bruid is 
       
Nancy Leigh deMoss   I think that is part of the joy that was set before Him when He went to the cross. Knowing that as a result one day He would have a bride, when He gave His life. Why did He do that? Because He foresaw this day when Hed have a Bride that He could love, a beautiful radiant Bride, a Bride who loved Him, a Bride with whom He could spend all of eternity. It made Him go to the cross so that He could have that joy set before Him.

Onthou dit is die boodskap van die Bybel: God het ons mense gemaak omdat Hy iemand wou lief h. Hy het ons kom red toe ons ons rug op Hom gedraai het. Hy gee vir ons n keuse of ons Hom wil liefh want gedwonge liefde is nie liefde nie.  Nou maak Hy elkeen wat Hom kies gereed om vir ewig in liefde saam met Hom te leef. En dit alles gee Hom groot vreugde. 

Jesus leef in afwagting om jou by Hom te h. Het jy ook n afwagting, maak jy jouself ook gereed?

....................................................................................................................

 

Hooglied 4
       
Die bruidegom is aan die woord deur die hele hoofstuk
       
Hy verseker haar van Sy liefde in geen onduidelike taal.
       
Die boodskap vir vandag: Jesus het jou regtig lief en sien jou as volmaak want Hy weet Hy het n volmaakte werk in jou kom doen. In en deur Hom is ons mooi en het Hy ons lief.
       
Hy sien Sy refleksie in haar. Sy begin die eienskappe, vrug, waardes, liefde ens. van die HG en God die Vader weerspiel.
       
Nancy Leigh deMoss   The Lord Jesus wants you to believe and receive the love that He has for you. He wants you to know that you are beautiful to Him; that He delights in you. Thats because of your relationship with Him.

Hooglied 4:1-6  Jy is mooi, my liefling, jy is mooi, jou o is duiwe agter jou sluier. Jou hare is soos n trop bokke wat teen die Gileadberge afkom.

Die bruidegom  begin met n algemene steling van Jy is mooi / fair en daarna beskryf hy 7 fisiese eienskappe wat vir hom mooi is. Volmaakte getal.

       
Hy beskryf The beauty of holiness
       
Dis baie intieme taal en vreemd om dit in geestelike terme te sien
       
Daar is niks vulgrs of uit plek uit nie. Dit is in konteks en heilig en n kontras met die wreld se siening van seksualiteit. Dis skoon en mooi.
       
God ken ons deur en deur. Hy sien wat niemand anders sien nie. Soos n man sekere dele van sy vrou sien wat niemand anders sien nie. Dis deel van intimiteit wat saam met die huwelik gaan. Privaatheid.
       
Christus ken Sy kerk op n manier wat almal / die wreld nie kan sien nie.
       
Die grote prentjie is dat Jesus ons regtig lief het en dat ons daarna moet strewe om Sy heerlikheid te weerspiel.
       
Nancy Leigh deMoss   The goal of developing Christian graces and beauty is not so others can see how spiritual we are. When were driven to perform for the approval or the recognition of others, that ultimately puts us in bondage. Developing Christian graces and beauty is for Him, and theres such a freedom when we realize that we live for Him, for His smile, His approval, His pleasure. That frees us from the snare of the fear of man.

1.     O


Sluier
:
       
Die Here sien agter ons maskers, in ons harte. Hy sien ons gesindheid, hoe graag ons Hom wil gehoorsaam ens.
       
Privaatheid is belangrik in huwelik maar ook in ons verhouding met God. Ons leef in n facebook era met min privaatheid.

Neem jy jou mense in ag as jy fotos opsit?


       
As die Here met jou praat tydens jou stiltetyd oor iets in jou lewe, moet jy daaraan werk en nie noodwendig dit vir almal vertel nie bv. Jou verhouding met jou pa was sleg, huwelik gaan nie goed ens. Neem die persone in ag, veral as jy in die openbaar getuig.

Wat is agter jou sluier, in jou hart? Wat is jou vrese, begeertes ens. God weet daarvan.
....................................................................................................................

O van duiwe:

       
Gentle, sag, nederig, liefdevol, eenvoud, onselfsugtig
       
Mat 10:16 Jesus s: Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.
       
Single focused Sien net hulle maat raak  - Soek eers die koninkryk van God Ps 25:15  My o is altyd op die Here gerig, want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou.
       
Teenoorgestelde:

o   Spr 27:20 n mens se o kry nie genoeg van begeer nie.

o   Spr 6: o wat straal van hoogmoed,

o   2 Pet 2:14  Hulle o is die ene wellus

        Luk 11: 34-35  Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. 35Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie.

2. Hare
Wat dink jy is die Bybelse konnotasie met hare?
..................................................
       
1 Kor 11 n Vrou se hare as teken van haar onderdanigheid aan God en haar man
       
Simson Nasareners. Lang hare is teken van toewyding / onderdanigheid aan God
       
Maria het haar hare gebruik om Jesus se voete af te droog. Total oorgawe
        
Mat 10:30 Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel.
        
Luk 21:18 daar sal selfs nie eens n haar van julle kop af val nie.
       
God se omgee liefde en ons oorgegewe onderdanigheid aan Hom

Hooglied 4:2-4  Jou tande is so wit  soos n ry pasgeskeerde skape wat nou net skoon gewas is, elkeen met n tweeling, nie een sonder n lam nie. 3Jou lippe is soos skarlakenrooi lint, jou mond bekoor my. Die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte agter jou sluier.  ESV - Your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil.

3.     Tande

       
Daar was nie tandartse. Wit  tande wat almal pare het soos tweelinge was uitsonderlik.
       
Beeld van volmaaktheid, reinheid, goeie versorging
       
Tande word gebruik om kos in te neem Volgens meeste kommentare verwys dit daarna om geestelike kos te kan inneem. Om te oordink en te verwerk.
       
Jos 1:8  Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy s. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.

4.     Lippe

       
Woorde van lof Heb 13:5  Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God n offer van lof bring, di lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.
       
Skarlaken rooi Telkens in Bybel verwysing na Jesus se bloed. As ons deur Jesus se bloed gereinig is sal ons woorde ook vir Hom aanneemlik wees.

5.     Wange

       
Nrens is verwysing na versiersels behalwe die NV - Dis slape of wange
       
Rooi granate bloos. Nederigheid en skaamte
       
Bewustheid  van jou sonde  voor God Ook waar mense nie kan sien nie.
        Jer 6:15  Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle hulle nie eens nie, hulle weet nie van skaamte nie. NLV Hulle weet nie eers hoe om te bloos nie 4Di aan jou nek is soos die Dawidstoring wat uit rye klip gebou is; aan hom hang duisend skilde, al die skilde van die helde. 5Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van n ribbok wat tussen die lelies wei.

6.     Nek

        
Die liggaam van Christus is aan die Hoof God vas deur geloof
        
Ook die skild van geloof Ef 6:16 Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand h, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
        
Die toring van Dawid is waar al die oorlogs wapens gebere was ook skilde
        
Met geloof kan ons ons koppe ophou en die wreld in die o kyk.
        
Geloofshelde van Heb 11 is ons voorbeeld en aansporing

7.     Borste

       
Hierdie is taal wat ook ander plekke in die Bybel voorkom. God vergelyk Jerusalem met n jong vrou
       
Eseg  16:13, 7-8  Die woord van die Here het tot my gekom: 2Mens, s vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. 3Jy moet s: Ek het jou soos n veldplant laat groei, en jy het gegroei en grootgeword. Jy het n pragtige meisie geword, jou borste het styf geword en jou hare lank. Maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. 8Toe Ek by jou verbykom en sien dat jy volwasse begin word, het Ek jou onder my sorg geneem en vir jou klere aangetrek.
       
Jes 66:10-11 Rejoice with Jerusalem and be glad for her, .... 11 For you will nurse and be satisfied at her comforting breasts; you will drink deeply and delight in her overflowing abundance.
       
Teken van geestelike volwassenheid 
       
God sien raak en is bly oor die kerk / ons versorging van die jong christene en die wat versorging nodig het.

Hooglied 4:6  Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my mirreberg, my wierookheuwel, toe gaan


       
Mirreberg verwys heel moontlik na Berg Moria waar die wierook offers daagliks gebring is.  Plek van aanbidding en lof.
       
Dit is die kerk se bymekaarkom plek Hy wil by Sy bruid wees.
       
Mirre is bitter en wierook is soet. Vergifnis is bitter-soet. Sleg om te herken maar die vryheid is soet.
       
Gebed is n wierookoffer   Jesus wil wees waar Sy kinders bid en lofprysing doen.
       
Wysemanne het ook lof gebring met Mirre en wierook 

Hooglied 4:7  Alles aan jou is mooi, my liefling, aan jou is niks verkeerd nie.             You are all fair my love, and there is no spot in you.

       
Deur Jesus se bloed is ons spotless Wit soos wol / sneeu.  Nie uit ons eie nie , nie deur die wet nie, net deur Jesus se werking in ons
       
Jesus Nancy Leigh deMoss   He takes the unlovable, the unloved, and the loveless, and He pours His love on us and makes us lovely. 
       
2 Kor 11:2  Ek waak oor julle met n ywer wat van God kom, want julle is soos n jongmeisie wat ek aan een man toeges het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus.
       
Ef 5:26-27  Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, 27sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik 

Het jy al dit gevat? Jy is skoon van jou sondes, vergewe, nuut, vry, SPOTLESS of leef jy met n sondelas?

....................................................................................................................