Hooglied 1:2-2:7 : Aanvanklike liefde

Hooglied 1:2-3  Soen my, soen my weer en weer! Jou liefkosings is beter as wyn, 3jou parfuum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfuum: daarom het die meisies jou so lief.

Soen:

       
Prentjie van n christen wat n meer persoonlike en intiemer verhouding met Christus begeer.

       
Dis iemand wat meer begeer as die gemiddelde gelowige wat tevrede is met n platoniese verhouding met God. Dis iemand wat n verlange in haar hart het na meer en wat nie meer tevrede is met n opstaan en val lewe of om net te hoor van God se stem of Sy wonderwerke. Dis iemand wat meer wil h, n dieper persoonlike verhouding.

       
Richard Wurmbrand 14jr in tronk gemartel Skryf in sy boek oor hooglied waar hy gemarteldes se verhouding met God beskryf.

       
Let us compare these words [Let him kiss me with the kisses of his mouth] with the boring, annoying prayers which we usually say and we will realize the distance between us and the soul which has a burning love like that of the ideal bride.

       
Soen my Sy wys sy is beskikbaar  (available) om sy liefde te ontvang

       
Baie mense veral vrouens wat seergekry het, Is bang om te vertrou en lief te h.

Is jy oop vir God se liefde vir jou? Het jy mure om jouself gebou dat niemand regtig naby jou kan kom. Ook God?

....................................................................................................................

         Jesus se liefde is jaloers en dit wys vir ons as daar ander dinge is wat belangriker is. Dalk ons ander verhoudings of liefdes idols.  Soms maak God se liefde seer

         Jesus se liefde maak ons rein Dink aan water purifier

         Dis n life changing liefde

         Een groot voordeel. Dit vloei deur na jou geliefdes. Jy kry n groter kapasiteit om hulle lief te h        

Is jy gewillig om jou vorige ondervindings oor liefde eenkant te sit en toe telaat dat God jou liefh soos Hy wil. Is jy bereid om Sy liefdes briewe vir jou te lees?

.........................................................................................................................

Is jy bereid om saam met Hom na plekke te gaan waarheen Hy jou nooi? Om tyd saam met Hom deur te bring?

.........................................................................................................................

God se liefde:

Hoe beskryf die Bybel God se liefde?

Rom 8:3839 Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here

Ro 5:8  Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Zephaniah 3:17 17Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:

Job 7:17 Wat is die mens dat U soveel van hom maak, dat U hom so op die hart dra,

Psalm 89:23 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. 3Ek s: U liefde en u trou wankel nooit, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.

Psalm 103:13 Soos n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor di wat Hom dien.

Isaiah 38:17 Dit was vir my goed om soveel te ly; U het my lief, U het my uit die dood gered; U het al my sondes vergewe.

Jeremiah 31:3 Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak: Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra.

John 3:16 God het die wreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h.

Hebrews 12:6 6want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem.

1 John 4:810 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 9Herin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan h. 10Werklike liefde is dt: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.

God se liefde is: Ewig, onmeetbaar, Hy beskerm ons, voorsienend, verdedig ons teen satan, tree vir ons in by Vader, lei ons, Hy versorg, versterk, vorm ons

Wyn:

       
Sy s niks op aarde kan my bevredig nie want daar is niks beter op aarde as God se liefde. Niks kan die gat in die hart gevoel wegvat.
       
Gee vreugde en vrede God se vreugde en vrede  is beter

Geur:

       
Daar  word 8x verwys na reuk in Hooglied
       
Ons sal sien dat die reuk by Hom begin en afgee
       
4:10 Dieselfde maar nou s Hy dit vir haar

Parfuum / Salf / ointment / anointing oils

Waarvoor was salf olie in die Bybel gebruik?

       
Genesing
       
Afsondering vir God
       
Dood
       
Vrou Daad van gasvryheid
       
Reinging Ester
       
Diens aan God Tabernakel
       
Ps 23 Dieselfde woord Olie U oorlaai my  met hartlikheid You anoint my head with oil.
       
Salwing van die Heilige Gees
       
Jesus word 2x in OT die Gesalfde genoem

Jou naam is suiwer parfuum : Your name is ointment poured forth. Amplified

       
Jesus het aan die kruis n salf wat uitgegiet is vir ons genesing, Heilige Gees,
       
Sy Naam dra krag
       
Sy s eintlik: Sy Naam, alles wat Hy is trek haar na Hom toe

 Kan jy ook s: Jesus U Naam U liefde, die feit dat U vir my aan die kruis gesterf het, U oorvloedige voorsienig, U Gees, dit trek my na U toe?  Ek het U lief ek wil U nader leer ken en U liefde ervaar. Soen my met U soene.

........................................................................................................................

Meisies / Virgins:

Ander gelowiges wat ook soos Sy, op God se liefde en koms wag

Is daar iets wat in die pad staan en maak dat jy nie wil toelaat dat God jou onvoorwaardelik lief het nie?

........................................................................................................................ Hooglied 1:4  Vat my saam met jou, kom ons hardloop! Die koning vat my toe na sy kamer toe. Kom ons juig, kom ons wees vrolik oor jou! Kom ons prys jou liefkosings, dit is beter as wyn!Ek kan verstaan dat die meisies lief is vir jou. 

Sy het nou alles gesien waarvan sy hou en s: Draw me away! We will run after you.  The king has brought me into his chambers. We will be glad and rejoice in you. We will remember your love more than wine. Rightly do they love you.

       
Ander vertalings almal sy of vriende  by  die tweede deel, Afrikaanse 83 vertaling enigse Hy

Vat my saam met jou / Draw me:

       
Sy het agter gekom sy is lief vir hom en wil tyd by hom spandeer (Soos verliefdes). Sy crave na tyd saam met Hom. Om naby hom te wees

       
Dawid het dit baie keer ges: Hoor sy intense soeke na God se nabyheid

       
Psalm 63:24 Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in n dor en dro land, n land sonder water. 3Ek wil by U in die heiligdom wees om daar u mag en grootheid te ondervind. 4U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys.

       
Hoor die persoonlike versoeke: Soen my, Vat my, Die Koning vat my ...

       
Dis n prentjie van iemand wat n intieme verhouding met God soek.

       
Syt al gesien die ander gelowiges het so verhouding Meisies (Dalk in die kerk)

Sy s eintlik: Here ek wil nie net hoor of lees van ander se verhouding met U nie. Ek wil dit ook beleef om U stem te hoor om U leiding te kry. Ek wil ook heeldag naby U wees. Hoe lyk jou verhouding met God?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


       
Maar hier is ook iets van n gemeenskap van gelowiges. Ons sal hardloop, Kom ons juig  We will be glad and rejoice in you. We will remember your love more than wine. Rightly do they love you.

       
Bruid van Christus is ons almal. Bewys hierdie is nie net geskryf vir huwelik.

       
Ons moet ook God se liefde en nabyheid hier soek as ons bymekaar is Gemeente

       
Sy herken ons is nie instaat om self na God te gaan Hy moet ons nader trek. Hy moet ons gereed maak reinig voor ons in Sy teenwoorigheid kan gaan.

       
John 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.

       
John 12:32 En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.

       
Hosea 11:4, I led them [or in the New King James, I drew them] with cords of kindness, with the bands of love.

       
Ons kan nie eers die begeerte na n beter verhouding h as God dit nie in ons werk nie.

       
As jy nie begeerte het nie, bid:  Here werk in my die begeerte

Hardloop:

       
Hy l in ons die begeerte maar ons moet reageer. We  will run

       
 We cannot run after him unless he himself draws us, yet once he draws us it is our business to run.

       
Nie stap of draal Hardloop

       
Psalm 119:5760  Ek het ges: Dt is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam. 58Ek smeek U met my hele hart: Wees my genadig, soos U beloof het. 59Ek het die koers van my lewe oordink en na u verordeninge teruggekeer. 60Ek talm nie, ek haas my om u gebooie te onderhou.

       
I will run toward You. Jy kan nie gelyk in twee rigtings hardloop

       
As jy na Christus hardloop sal dit nodig wees om van sekere dinge weg te hardloop  - Dinge wat jou tyd opneem TV, tydskrifte, social media, speletjies, selfoon Dinge wat nie saak maak wat onbelangrike tyd rowers is. Wat oor n jaar niks saak maak. (Gesins dinge maak saak)

James 1:1415 Maar n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. 15Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.

         Die wreld wil ons weg trek van God

         As ons hardloop sal ander volg: Gesin Dit werk soos suurdeeg. Mans sonder dat jy n woord hoef te s. Getuienis van verhoudig is aansteeklik. Godsdienstigheid is afstootlik

Waarvan moet jy weg hardloop?

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Die Koning se kamer:

       
Sy herken hom as haar Koning
       
Is jou man jou outoriteit?
       
Enige een kan nie net in die Koning se kamer kom en enige een word nie net genooi nie.
       
Volgens die ou testament kan mense nie naby God kom.

o   Moses kon nie nader kom by bos

o   Volk kon nie naby berg kom

o   Niemand kon aan die ark vat

o   Net ho priester kon in die allerheiligste kom

         Jesus het dit kom moontlik maak vir ons almal

Vreugde:

       
Die gevolg daarvan om in God se teenwoordigheid is vreugde
       
Dit maak dat jy Sy liefde onthou: Word bewus dat Hy gesterf het, dat hy voorsien, vir ons intree ens
       
Sy kan verstaan dat die meisies Hom lief het nadat sy God se nabyheid ervaar het

Hooglied 1:5-6  Ek is bruin gebrand maar ek is mooi, vroue van Jerusalem.Ek is so bruin soos die tente van Kedar,soos die tentdoeke van Salomo.6Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie, omdat die son my gebrand het nie: my broers het my so bruin laat brand, hulle het my die wingerde laat oppas; ek kon my eie wingerd, myself, nie versorg nie.

Donker maar mooi:

       
Bruingebrand was nie toe mooi nie
       
As ons in God se teenwoordigheid is word ons bewus van ons eie sondigheid. Ons tekortkoming. Ons sien ons agtergrond Sondaar
       
Sy voel sy is nie goed genoeg vir Hom nie
       
Sy is ook nie sy is van die platteland en hy is n koning
       
As ons dink die skepper van die heelal wil n verhouding met ons h, maak dit geen sin nie.
       
Spurgeon: That ever so divine a person should set his love on us, is very wonderful. I can understand my mothers love, I can understand my childs love, I can understand my wifes love, but I cannot understand Christs love. Oh, brothers, we are nothings, we are nobodies; yet this glorious Everybody, this All in All, did actually set his love upon us.

Dogters van Jerusalem:

       
Gaan paar maal van hulle hoor  5x  Ons gaan sien hoe hulle involve raak
       
Paar verskillende verklarings van wie hulle is
       
Christene wat geestelik minder volwasse is (Virgins / meisies Het God gekies en leef vir Hom alleen)

Donker soos Tent van Kedar:

       
Donker bok velle van die tente van afstammelinge van Ishmael (verdonker met tyd)
       
Sy was in die son
       
Sy het nie agtergekom sy is donker / sondig toe sy tussen die ander vrouens van haar omgewing was  - Kom nie agter ons is godsdienstig terwyl ons tussen ander godsdiens beoefen - In die wingerd werk (Sonder verhouding)
       
Toe sy Koning se teenwoordigheid beleef toe sien sy haar bruin vel. Kom agter ek is ongeduldig, skinder, ens

Tentdoeke / gordyne van Salomo:


       
Die gordyne van fyn linne soos in tabernakel

BRUID: Open 19:8 God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.

Revelation 19:8 (NKJV)  And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.

       
Sy voel n spanning: Sy sien hoe sy al verander het maar sy sien ook wie sy nog is.
       
Paulus: Die goeie wil ek doen maar die slegte doen ek. Wie sal my reg van die doodsbestaan
       
Ons is sondig (Donker) maar het n nuwe natuur in Christus Jesus (Mooi) Spanning sal op aarde altyd bly.

Andrew Bonar said, Crush our hearts between these two millstonesa sense of sin, and a sense of Divine grace.

       
Sy voel skaam oor haar sonde. Moenie kyk Soos Adam en Eva

Want:

       
Sy verduidelik hoekom is sy donker: Verwerping / aspoestertjie
       
Gee die wreld die skuld Soek verskoning vir haar optrede
       
Ek is gemolisteer, my verhouding met my Pa, ens
       
Vergelyk hoe Hy haar sien en hanteer met die van die wreld. God is nie soos die mense wat jou seergemaak het nie.
       
Ook verskil tussen wet en genade Romeine - Werke en liefde Gedwonde en wil graag uit liefde

Leef jy onder die genade van die liefde of onder die slawerny van die wet? Lees jy Bybel omdat jy moet? Gaan jy kerk toe omdat jy moet? Getuig jy uit skuldgevoel? Is dit vir jou n las? Of doen jy dit uit liefde vir God?

.......................................................................................................................

My eie wingerd:

       
Haar wingerd Haar eie geestelike lewe
       
19 Verwysings na wingerd of verwant in hooglied|
       
Sy het nie na haarself gekyk. Was vasgevang in werke. Moets en moenies.
       
Syt ander gedien sonder om na haarself te kyk.
       
Martha

Hooglied 1:7 S my, jy wat ek liefhet, waar laat jy jou kleinvee wei, waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter n sluier wegsteek en by die veetroppe van jou vriende rondsoek? 

Sy soek Hom:

       
Sy wil ook rus  - sy het agtergekom sy kyk nie na haarself
       
Syt nuwe prioriteit
       
Sy vra waar is: Psalm 23:13 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag
       
Sy weet Hy het haar lief maar sy soek sy nuwe krag en rus en vrede
       
As mense moeg is en burnout het s hulle hulle soek meer tyd vir hulle self. NEE hulle moet meer tyd by God spandeer
       
Ons kos is by Hom soos skape se weiding:

o   Brood vir die lewe

o   Lewende water  - Almal wat dors het kom    

         My las is lig Ek laat jou rus. Nie net werk 

Veetroppe van jou vriende

       
Sy wil nie geestelike kos iewers anders kry. Nie boeke, nie predikers, TV
       
Wil geestelike kos by Hom kry
       
Sy erken Hy is die enigste een by wie sy wil wees. In n oop  - ongesluierde verhouding. Geen skeiding.

Hooglied 1:8 As jy dit nie weet nie, mooiste van al die vroue, loop maar net op die kleinvee se spore en laat jou bokkies wei by die veewagters se tente.

Hy praat vir die eerste keer

       
Fairest among women.  The most beautiful among women.
       
Deur sy o is ons almal mooi (Nie donker)
       
Deur die boek verander haar dink van haarself om meer te word soos Hy haar sien.
       
Dis nie dat Hy blind is vir haar kleur / ons sonde. Hy kyk net verby dit
       
Hy sien die kleed van geregtigheid wat Hy vir my aangetrek het. My nuwe natuur

Volg die voetstappe:

       
Deur Hooglied: Kyk na die kondisie van die veertroppe en van die wingerde.
       
Ons het verantwoordelikheid om na ander christene te kyk. Ons moet ook ons bokkies laat wei.
       
Jesus het vir Petrus ges laat my lammers wei
       
Ons moenie die versorging van jong christene verwaardloos in die proses om by God te kom
       
Ons vind Hom dikwels in die proses van diens aan ander . As we feed them, He will feed us.
       
As sy voel sy het nie tyd gehad om haar eie wingerd te onderhou is die oplossing nie om nou alles te los en by God se voete te sit. Kry rus en versterking by Hom maar dien steeds uit liefde ( jou bokkies)

Soos storie aangaan gaan sy begin om die ander se wingerde te versorg

Hoe lyk jou wingerd / lewe? Is jy moeg en geestelik uitgedroog? Kyk jy na ander se wingerd en nie na joune?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Hooglied 1:9-11Soos n spogperd in die farao se strydwa, so is jy vir my, my liefling, 10met jou lieflike wange tussen jou oorbelle, jou nek met sy kettinkies om.

11Ons sal vir jou oorbelle van goud maak, met silwerknoppies daarin.

My Love:

       
Vertalings: Liefling, my darling, my dearest, my friend, my companion.

Het jy n naam vir jou man wat jy niemand anders noem?

Perd:

       
Duur - kosbaar
       
2 Chronicles 1:14 Koning Salomo het n mag van strydwaens en perde opgebou. Hy het veertien honderd strydwaens en twaalf duisend perde besit, waarvan hy party in strydwaposte en ander by die paleis in Jerusalem gestasioneer het.
       
Groot kompliment Goed geteel

Versierings:

       
Ons sal dit maak: Sy hoef haarself nie te versier nie Hy versier haar
       
God gee vir ons gawes om ons te versier. Liefde, vreugde, geduld, O wat skitter. Vrug van die Gees.. Nederigheid. Vergifnis. Innerlike skoonheid Quiet and Gentle spirit

Hooglied 1:12-14 So lank die koning op sy rusbank gel het, het my pardusparfuum se geur versprei. 13Die man wat ek liefhet, is vir my n sakkie mirre wat tussen my borste l. 14Die man wat ek liefhet, is vir my n bos hennablomme uit die wingerde van En-Gedi.

Rusbank / Tafel:

       
Vertalings 50/50  Coach en tafel.  Rusbank waarby hulle gel en eet het.
       
Maak nie saak Alleen plek
       
Tafel van koning Plek van oorvloed

Ps 23: 5 U laat my by n feesmaal aansit, terwyl my testanders moet toekyk. U ontvang my soos n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. OV U berei die tafel voor my aangesig

Open 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.

       
Hulle geniet mekaar se geselskap / companionship
       
Sy gee n reuk af terwyl sy by Hom is. Die reuk kom van Hom af :2

Baie geurige spesery soorte:

        Nardus:

o   Baie duur eksoties Goei in die Himalaja berge in Nepal, China en Indi.

o   Vrou salf Jesus se voete en die reuk het die hele vertrek gevul

o   Uiting van worship en liefde As ons Hom ervaar sal ons oorgaan in worship

        Mirre:

o   8 verwysings na mirre

o   Duur en skaars

o   Bestandeel van die heilige salf olie van die tabernakel

o   Jesus se geboorte

o   John 19:3940 Nikodemus, wat n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en n mengsel van omtrent vyftig liter mirre en aalwyn gebring. 40Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai,

o   Mirre was as heel stukkies in sakkies om hulle nekke gedra om reuk af te gee. het nie gebad.

o   Sy s: Hy verfris my  en is heeltyd naby my hart. Dag en nag

        Henna:

o   Kleur Tatoo en hare

o   Rooibruin kleur Jesus se bloed verander alles

En-Gedi:

       
Oase in Israel wes van die Dooie see
       
Baie wingferde en geurige plante
       
Sy beskryf net hoe mooi sy liefde  vir haar persoonlik is 2x Is vir my
       
Beloved 28  x in Hooglied
       
Huwelik: Ons bless mekaar. Gee mekaar se goeie reuk af. Maar ook stank.

Benvloed jy en jou man mekaar positief of negatief? Gee julle n aangename geur  af of n stank?

...................................................................................................................

Hooglied 1:15 Jy is mooi, my liefling, jy is mooi, jou o is duiwe.

       
God kyk na ons wat Jesus aangeneem het en sien dit wat ons is deur genade. Deur die kruis. Skoon, vrygemaak, Hy is besig om ons te heilig maar sien ons reeds as mooi. Sien hoe ons gaan lyk. Beeld: gebou in wording
       
Hy sien ons nie soos ons is. Hy sien ons vir wat ons staan. Reinheid, heiligheid

O van n duif:

       
Duif is baie gefokus. Net op een ding op n slag
       
Later meer van duif

Hooglied 1:16-17Jy is mooi, man wat ek liefhet, baie aantreklik. Ons bed is die groen blare,17ons huis se balke is die seders, sy daklatte is die sipresse.

       
Dieselfde woord Fair Beautiful net manlike vorm Handsome delightful
       
Twee rigting kommunikasie
       
In huwelik Bewondering  In verhouding met God Prys / worship

Ons huis:

       
Na verlowing moes Joodse man n huis gaan bou vir die vrou wat hy gaan trou
       
Sy praat van n permanente verhouding Ons huis
       
Tydelike huis. Skuiling    In Hemel sal permanent wees
       
Ek is die tempel van God. Sy Gees bly in my.
       
Hy gaan om vir ons plek voor te berei

Het jy n stiltetyd plekkie Fisies of in kop Binnekamer?

..................................................................................................................

Lees Hooglied 2: 1-3 Soos n lelie tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies. Sy: 3Soos n appelboom tussen wilde bome, so is die man wat ek liefhet, tussen die jongmans. Ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte is soet in my mond.

Lelie:

       
Sharon  - In Judea bekend vir wilde rose
       
Alhoewel meeste vertalings s dis sy wat van haarself praat is dit tog n bekende Naam vir Christus Liedjies   -Hes the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star.
       
Sy s ek is net n gewone wilde blom Voel nie spesiaal
       
Hy sien haar anders. Ook n Lelie maar Hy vergelyk haar met dorings
       
Lelie: Reinheid en eenvoud
       
Dorings Ongelowiges  (Dis hardseer as ons wat lelies is ander seermaak asof ons dorings is)
       
As ons gelowig word word ons nie net tussen ander lelies gesit. Ons groei nie in n hothouse Steeds in die wreld (Dalk in jou gesin/ familie)
       
Onthou ons moet God se heelikheid uitstraal waar ons is
       
Ons moet uitstaan nie deur weird te wees deur ons liefde en rein lewenswandel. Deur ons Gees-geinspireerde reaksie op ons problem
       
Ons moet so leef dat die dorings graag lelies wil word

Appelboom:

       
So spesiaal soos n vrugte boom in n woud
       
Dis nie genoeg om van Hom te weet en te praat. Ons moet Hom ervaar Sy en teenwoordigheid geniet
       
By Hom is rus / skaduwee beskerming  Ons wil geestelik ook eet in die hardloop ipv om te sit en eet - Sit alles bv foon weg
       
Hy gee beskerming teen moegheid, spanning, storms

Psalm 57:2 Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is.

       
Delight sit graag  - Begeerte Kan nie sy vrugte geniet as ons nie sit Ons kry iets by God wat ons nerens kan kry. Ook nie by jou man nie.
       
Vrug is soet:    Rus en refreshment

Hooglied2:4-6  Hy vat my na n feesplek toe; hy straal van liefde vir my. 5Julle moet vir my rosyntjies gee om my sterk te maak, julle moet my met appels verfris, want die liefde verteer my. 6Sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my.

Feesplek /  banqueting house:

       
Oorvloed en vreugde
       
Psalm 36:89 Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil. In U huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid.

Hoekom beleef so min christene hierdie soort liefdes verhouding? Beleef jy hierdie soort oorvloedige liefde?

..................................................................................................................... .....................................................................................................................

       
Dalk omdat ons ons honger met ander dinge of mense wil stil.
       
Baie christene weet nie eers dat hulle in so verhouding met God kan wees.

Rosyne:

       
Sy s dit is amper te veel vir my om te hanteer. Al die liefde. Al die wow daarvan om deur die Koning ontvang te word.
       
Soos moeg na n kamp, oorsee trip,  - OORWELDIG
       
Dis nie elke dag Dis tye van intense nabyheid = Dat jy amper voel hoe God jou vashou.

Hooglied 2:7  Vroue van Jerusalem, ek smeek julle en ek roep die ribbokke en die takbokke in die veld tot getuie: moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie

       
Dis onseker wie hier praat Bruid kan s: - Wag net bietjie ek kan nie meer alles wat met my gebeur hanteer. Ek moet eers verwerk Die Bruidegom kan s: Wag net bietjie sy kan nie meer alles wat met my gebeur hanteer. Sy moet eers verwerk
       
As jy groter  intimiteit met God begeer moenie dit namaak.
       
Emosionele opsweping
       
Wag vir God Hy bring persoonlike herlewing op Sy tyd. 

Huiswerk vrae:

1.     Is daar iets wat in die pad staan en maak dat jy nie wil toelaat dat God jou onvoorwaardelik lief het nie.
2.     Waarvan moet jy weg hardloop?
3.     Spreek jou liefde vir God uit deur n lied te vat en die woorde te verander en persoonlik te maak of skryf n gedig/gebed liefdes verklaring
4.     Hoe kan jy die gedeelte op jou huwelik van toepassing maak?
5.     Lees Psalm 45