Hooglied Inleiding

Waar het jy en Jesus ontmoet?

Wat wil ek graag bereik met Hooglied:  Dat jy sal weet hoe lief God jou regtig het en dat Hy graag n persoonlik verhouding met jou wil h. Dat Hy sy liefde vir jou wil wys en dat Hy met jou wil praat.

Deur die eeue baie verskillende sienings

1.     
Elke karakter verteenwoordig iets of iemand. Bv Salomo Jesus en vrou Kerk
2.     
Dis n verhaal van ware karakters, Salomo en een van sy vrouens maar dit wys heen na Jesus en sy kerk
3.     
Liefdes gedig: As voorbeeld van ideale verhouding tussen man en vrou

Nog n groot verskil:

        Twee of drie karakters

        Een storie of 28 los gedigte / bruilofsliedere van verskillende skrywers

Paar ander gedagtes uit kommentare en preke:

       
God en volk in Egipte Hy s Kom saam met my en Hy lei die volk uit Egipte
       
Verhouding tussen Dawid en Abisag Die meisie van Sunem wat hom moes verpleeg en warm hou. 1 Kon 1:14
       
Storie van n meisie wat Koning Salomo se liefde verwerp en haar jeug liefde, n skaapwagter, kies
       
Adam en Eva wat liefde het, dan skaam word na die sondeval en dan weer soek na mekaar en mekaar vind in ware liefde
       
Meeste ouer komentare God en gelowiges   Moderne skrywers / teolo Nee net huwelik

Ons gaan hoofsaaklik kyk na ons persoonlike verhouding met God maar ons gaan deugans toepassings maak op die huwelik want God se siening oor liefde, seks en die huwelik word weergegee. (Ons kon ook klem op huwelik laat val het en deurgans van toepassing op ons verhouding met God maak)

Uit die hoek is daar ook verskillende maniere van interpretasie: Dis n gedig

       
Woord vir woord verklaring Gevaarlik want dit kan lei tot baie persoonlike interpretasies
       
Ons gaan nie vers vir vers kyk, eerder as n geheel na die liefdes verhouding kyk wat groei en wat ons daarvan kan leer.

Skrywer:

       
Baie verskille; maar meeste aanvaar Salomo. Of dis vir Salomo geskryf of oor hom.
       
Taal, plekke, geskiedenis dui meestal op Salomo: In Egipte is soortgelyke gedigte gekry Salomo het alliansie met Egipte gehad
       
1 Kon 4: 3233 Hy het drie duisend spreuke gemaak en duisend en vyf liedere gedig. 33Hy het verse gemaak oor bome en plante, van die seders op die Libanon tot die hisop wat uit die mure groei; hy het gedig oor diere, vols, reptiele en visse.
       
Dieselfde taal Spreuke 5: 15-19 Jy het tog self n vrou, jy het tog self n put met water: drink die strome uit jou eie fontein. Moet jou fonteine dan ook die wreld vol loop, jou strome water oral heen vloei? Hulle is tog net joune, en jy sal hulle nie met n ander wil deel nie. Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou, 19so vol liefde, so mooi soos n takbok, soos n ribbok. Geniet voluit van haar liefkosings,laat dit jou deurentyd bedwelm.
       
Salomo beteken: Vredevol (ste) Intense vorm van vrede
       
Die naam wat God hom gegee het: 2 Samuel 12:2425 Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het n seun in die wreld gebring, en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad 25en het hom deur die profeet Natan Jedidja laat noem, wat beteken: die Here het hom lief
       
Dawid kon nie die tempel bou Te veel bloed aan sy hande. Salomo regeer met wysheid en vrede
       
Salomo is n tipe van Jesus (Profetiese vooruitskouing)
       
Mat 12:3942 Maar Hy antwoord hulle: n Slegte en afvallige geslag vra n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. 40Soos Jona drie dae en drie nagte in die maag van n groot vis was, so sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte binne-in die aarde wees. 41Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan Een wat groter is as Jona! 42Die koningin van die Suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan Een wat groter is as Salomo!
       
Salomo het sy liefde vir gedigte /letterkunde by sy pa gekry
       
Die feit dat God vir Salamo kies om die boek te skryf God se genade
       
God cant bless the sin of your past, but He can and He will bless a broken and repentant, a contrite heart. Thats the person God wants to use and chooses to be a channel, a vessel of communicating His love and His grace and mercy to others.
       
Na sy val geskryf want die toring van Lebanon is nog nie gebou in sy vroer jare nie
       
Hy moes al sy vrouens en koningkryk hanteer en het tog tyd vir God gemaak Ons het nie verskoning

Die boek self:

        Deel van die potiese / wysheids literatuur

o   Wetboeke  Gen -Deut

o   Historiese / geskiedkundige boeke Josua - Ester

o   Potiese / wysheids boeke - Job-Hooglied

o   Profetiese boeke Groot Jes-Esg   Klein Danil-Maleagi
 

        Hooglied is na Prediker: Alles op aarde kom tot niks. Ware sin l in liefde met God

        Verwys nie een maal na God MAAR deurgans is God se voetspore of vingerafdrukke sigbaar: Bekende Bybelse begrippe bv. Herder wat na sy skape kyk, vrug dra, bruid wat vlekloos is, fontein met water wat opborrel, Sy liefde wat nooit ophou


Watter ander boek in die Bybel verwys nie eenmaal na God?
Ester

       
Meer as 60 verwysings na liefde
       
Joodse dokters het aanbeveel dat geen man onder 30 Hooglied moet lees nie omdat hulle dit wat heilig is sal ontheilig
       
Paar aanhalings oor Hooglied:

Matthew Hendry: It is not the song of fools, as many of the songs of love are, but the song of the wisest of men; nor can any man give a better proof of his wisdom than to celebrate the love of God to mankind and to excite his own love to God and that of others with it.

Matthew Hendry: This book appears to be a very bright and powerful ray of heavenly light, admirable fitted to ... devout affections in holy souls, to draw out their desires towards God, to increase their delight in him, and improve their ... communion with him.

Matthew Hendry: When we apply ourselves to the study of this book we must not only, with Moses and Joshua, put off our shoe from off our foot, and even forget that we have bodies, because the place where we stand is holy ground, but we must, with John, come up hither, must spread our wings, take a noble flight, and soar upwards, till by faith and holy love we enter into the holiest, for this is no other than the house of God and this is the gate of heaven.

Rabbi Akiba: the whole world is not worth the day on which the Song of Songs was given to Israel; all the Writings are holy, and the Song of Songs is the holy of holies.

It speak of the purity of love, .... it reminds us of a love that is purer than our own

C.I. Scofield from the Scofield Bible: For those who dont have the Spirit living in them,theres no way of understanding it. Theres no way of grasping it. But, For those who know and love Christ, this book is a source of great joy, great blessing, and great delight.

Charles Spurgeon: This sacred canticle [or song] is almost the central book of the Bible. It seems to stand like the Tree of Life in the midst of the Garden of Eden in the very center of the Paradise of God.

John 6:63 Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle ges het, kom van die Gees en gee lewe.

Matthew 13:14 en 16 In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat s: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie. 16Maar julle o is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle hoor.

1 Kor 2:9-16

Beeldspraak in die Bybel

Deurgans in Ou T gebruik God deur die profete die beeld van die volk as Sy bruid. Meestal in n negatiewe sin. Julle het my verlaat (Esg 16) Maar in Hosea positief

Huwelik in die NT:

Johannes die doper: John 3:28-30 Julle is self my getuies dat ek ges het: Ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor Hom uit gestuur.29Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort; maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul.

Mat 9:15 Jesus antwoord hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vas

Ef 5:2225 Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. 23Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. 24Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. 25Mans, julle moet julle vrouens liefh soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgel het.

2 Kor 11:2 Ek waak oor julle met n ywer wat van God kom, want julle is soos n jongmeisie wat ek aan een man toeges het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus.

Open19:7 Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.  

Redenasie van die wat glo dis slegs oor menslike verhouding. Hoekom is Hooglied dan in die Bybel as dit net n liefdes verhouding tussen mense is?

       
Om n stand te maak:  Om ons te leer van die plek van seksualiteit net soos daar van enige ander faset van ons lewe geleer word.
       
Seksualiteit is steeds geldig en mooi in die gevalle wreld. Seks is nie sonde maar die misbruik daarvan  (kerk het op n stadium geglo dis sonde)
       
Seksualiteit is nie n godsdienstige ritueel (soos heidense volke gedink het).
       
Twee rigting kommunikasie in die huwelik. -  Communication and dedication
       
Om te leer hoe om liefde te verwoord
       
Huwelik is eksklusief en bindend. Net vir man en vrou.
       
Veral 2 sleutel gedagtes:

o   2:16  Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne.

o   2:7  moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie.  

Vergelyking van Mark Driscoll As jy besig is met pornografie/ prostetisie ens is dit soos om toilet water te drink terwyl jy n vars fontein tot jou beskikking het. 

Wat sou jy s is die doel van seks:

       
Dis vir geniet
       
Uiting van liefde
       
Voortplanting
       
Vir comfort  2 Samuel 12:2425,
       
Eenwording

Sexuality is a blessing, not a curse.

The cure, the solution for immoral, premarital relationships and for the breaking of marriage vows among professing Christians [the solution for all of those problems] is not more sex and marriage manuals or counseling sessions, but its a return to our first love

Naam/ Inleidende vers

:1 Song of songs Mooiste van alle liedere.
       
Joodse manier van praat: (Oortreffende trap)
Soos Koning van Koning.  Lord of Lords.  Holy of Holies (Allerheiligste)

       
Beste geskryf maar ook beste inhoud: Liefde wat beste van grootste is.

Outline / hooftrekke

Al die komentare / bybels se hooftrekke gaan van aanvanklike liefde tot volwasse liefde Daar is nie n regte en verkeerde indeling  Daar is beweging en groei

John MacArthur:

       
The courtship is leaving,
       
The wedding is cleaving,
       
The marriage is weaving.

Nancy Leigh DeMoss:

       
Aanvanklike liefde: 1:2- 2:7  - Sy aan die woord. Nog selfgerig
       
Vanselfsprekende liefde / Unheeded love: 2:8-  Sy aan die woord. Nog selfgerig
       
Groeiende liefde Sy praat minder en luister meer
       
Verwaarloosde liefde / Faltering love Sys weer meer aan die woord.
       
Volwasse liefde

Tweespraak:

       
Dis nie altyd moontlik om te s wie praat en verskillende vertalings verskil. Daar is aanduidings in Manlike en vroulike werkwoorde.
       
Hy praat van haar as My Love NV My liefling  NLV My geliefde   OV My vriendin
       
Sy van hom as My beloved NV Die man wat ek liefhet My liefling  OV My beminde
       
Hy:   1:13,14,16                   Sy:  1:9  2:2

Soen / wyn :2

       
Soen = Verhouding  (Sommige komentare Woord)
       
Sy spreek haar behoefte uit om nader aan hom te kom. - Intiemer verhouding (Soos ons al baie vir mekaar ges het)
       
Verskillende soene nie meer en meer van dieselfde (Wil alle fasette van God leer ken en liefh)

o   Groet / Vaderlik / Vriendskap / liefde / Trooster - Nader my God by U

Beter as wyn: Verhouding met God is beter as al die vreugdes van die wreld. (Weelde, genot)

Psalm 16:11 U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is  

Vraag: Het jy God lief met n intellektuele liefde lief (verstand) Jy hou van wat jy van Hom weet. Of het jy Hom uit jou hart uit lief?   

Gebed:

       
Wys ons U liefde vir ons - dieper wyse te ontvang en te ervaar
       
Huwelike