Ef 5:21-33 Eerbied en onderdanigheid

Ef 5:21  Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Ef 5:22  Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.

Noem paar sinonieme en antonieme vir eerbied
……………………………………………………………………………………………………………….

Respekteer,   eer,  hoog ag,   dien,   ontsag,   aanbid,   vrees,   glorified,   honour,   Stand in awe  (wat as dit letterlik vertaal word beteken to tremble)

Deel met die groep hoe jy  jou eerbied vir God wys.  Wees prakties.
…………………………………………………………………………………………………………………

My man vertel altyd van sy oupa wat sy baadjie gaan aantrek het, as hy Sondae op die plaas, kerk oor die radio geluister het. Wat ‘n pragtige prentjie van eerbied. Aan die ander kant sien ek van die jong christene wat God met soveel eerbied aanbid, met liedjies wat Jannie se oupa soos Eli, sal laat agteroor val.

Daar was eendag ‘n tweeling dogtertjies wat op hulle vyfde verjaarsdag elkeen ‘n pragtige pop gekry het. Albei was in vervoering en het gedink dit is die mooiste, mooiste pop wat hulle nog ooit gesien het. Hulle het vol bewondering na die poppe gekyk en dit teen hulle vasgedruk. Die een sussie het haar pop op haar spieλl tafeltjie gesit, op ‘n baie spesiale plekkie. Elke keer as sy verby die pop gestap het, het sy met verwondering daarna gekyk. Sy’t gedroom dat sy ook eendag so mooi gaan wees en almal wat kom kuier het,  moes eers na haar pop kom kyk het. In die aande het sy die pop ‘n rukkie vasgehou en oor haar hare gestreel. Sy’t gereeld die pop afgestof en dit was haar kosbaarste besitting.

Haar sussie het haar pop oral met haar saamgeneem. Sy’t letterlik die pop op gespeel. Almal by die kleuterskool en winkels moes eers na haar mooi pop kyk. Die pop was later vuil en stukkend, maar het elke aand by haar in die bed geslaap. As sy die pop iewers vergeet het, het sy so gehuil dat haar ouers maar moes ry om die pop te gaan haal.

Watter een van die twee dogtertjies dink jy, het die grootste bewondering vir haar pop gehad?  ……………………………………………………………………………………………...

Ek dink nie ons kan sκ, die een het meer liefde of respek of bewondering vir haar pop gehad as die ander een nie. Dit is hulle gesindheid wat tel nie hulle dade nie. Net so is EERBIED vir God ‘n gesindheid, nie dade nie. Ons gesindheid word wel weerspieλl in ons dade. Maar wat vir een persoon eerbiedig is, is nie noodwendig vir ‘n ander nie. Gelukkig kyk God na ons gesindheid.

Spreuke 21:2  In sy eie oλ is alles wat ’n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid

Maleagi 1:6  ’n Seun eer sy vader en ’n slaaf sy eienaar. As Ek dan Vader is, waar is die eer wat My toekom? En as Ek Here is, waar is die eerbied vir My dan?

Onderdanigheid

Net soos eerbied is onderdanigheid ‘n gesindheid wat in dade gewys word, maar almal se dade hoef nie noodwendig dieselfde te wees nie.

Noem paar sinonieme en antonieme vir onderdanigheid
………………………………………………………………..........................………………….

onderdanigheid, onderhorigheid, onderworpenheid, ondergeskiktheid, gehoorsaamheid, inskiklikheid,  Submit -

Antonieme: Vloerlap, kneg, bediende, slaaf, besitting,

SUBMISSION, SUBORDINATION Voluntary placement of oneself under the authority and leadership of another (Gk. hupotasso). Submission is taught in the context of various relationships. In divinely ordained relationships, submission enables a unique Christian harmony, based on God’s good design.

Deel met die groep hoe jy  jou onderdanigheid aan jou man wys. 
……………………………………………………………………………………………………………….

In watter verhoudings moet ons volgens die Bybel ook onderdanig wees?
……………………………………………………………………………………………………………….

God:

Ef 5:22  Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.

Geestelike Leiers:

Heb 13:17  Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit vir julle geen nut nie.

Ouer mense:

1 Pet 5:5  En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

Regering:

Rom 13:1,2  Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. 2Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God; en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry.

Vrouens aan mans:

Colossians 3:18  Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.

Titus 2:3–5  Net so moet jy ook vir die ouer vroue sκ hulle gedrag moet diι wees van mense wat ’n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee,  sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie.

1 Peter 3:1–7  Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ’n woord te sκ nie.  Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie.  Nee, julle skoonheid moet diι van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde.  In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig.  Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.  Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder

1 Corinthians 11:3  Ek wil egter hκ julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en ’n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus.