Vervulling met die Heilige Gees

Ef 5:18  Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul,

Het alle weedergebore kinders van God die Heilige Gees?

.....................................................................................................................

Joh 7:38 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

Gal 4:6  En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: Abba! Dit beteken: Vader!

Romans 8:15, 16 Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba! Dit beteken Vader.Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

Daar is twee dinge nodig vir n mens om tot bekering te kom:

1.    Besef ek is sondig en ek is verlore. Daar is geen hoop vir my anders as die ewige dood.
2.    Die besef dat Jesus die enigse oplossing vir my verlorenheid is. Hy is die Verlosser en in Hom is daar hoop vir iets beters, iets ewigs.

Die Heilige Gees werk altwee hierdie dinge in ons.

John 16:8  En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het.

John 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.

1 Corinthians 12:3  Daarom wil ek h julle moet weet dat iemand wat s: Vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan s: Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Daar is dus nie n manier dat iemand tot bekering kom sonder die werking van die Heilige Gees in sy lewe nie.

As ons Jesus aanneem kom woon die drie-enige God in ons. Dis n 3 in 1 pakket. Soos medikasie met verskillende aktiewe bestandele. Jesus se werking is die afwas en vergifnis van ons sondes. Die werking van die Heilige Gees is om te help om effektiewe christene te wees.

Ef 5:18  Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul

Vervulling is dus n opdrag en dit is voortdurend en behoort n allerdaagse ondervinding van elke christen te wees. Dit is n voorreg wat elke christen van die Vader kan vra. Sonder die vervulling van die Heilige Gees kan ons nie n christelike lewe lei soos bv. vrugdra, gehoorsaam wees, in God bly ens.

Twee maniere van vervulling

Andrew Murray gebruik n beeld van n opgaar dam om hierdie twee maniere te verduidelik.

Op n plaas word n dam gemaak waar die fontein uit die grond borrel om die water op te vang. Dit is n stil, stadige, aanhoudende proses. Baie gentle. Die ander manier om n dam te vul is met ren water. Dit is gewoonlik n  vinniger, raserige, stormagtiger proses.

Hy s die volheid van die  Heilige Gees kan so ook op twee maniere kom. Die Heilige Gees kom saam met bekering en werk stil, elke dag in ons, deur vir ons leiding te gee, ons te oortuig van sonde, ons te laat vrug dra of selfs vir ons gawes te gee tot opbou van ander.

Daar is egter tye van herlewing of soms met bekerings, dat die krag van die Heilige Gees onmiskenbaar teenwoordig is. Byvoorbeeld op kampe, tydens pinkster dienste ens. Dan kom die Heilige Gees en raak mense op n vars manier aan. Dit kan vir die eerste keer wees en die persoon kom dan tot bekering. Of dit kan n nuwe intense sonde bewustheid wees of dit kan wees dat n persoon n gawe / geskenk van God ontvang bv. tale sodat sy meer intens en persoonlik met God kan gesels. (ADSL lyn)

Hierdie ervaring (Second blessing / doping / salwing) is n bonus. Dit beteken nie dat die persone wat dit nie ervaar het, nie die Heilige Gees het nie. Dit beteken ook nie dat die persoon wat hierdie ervaring het, nie voorheen reeds met die Heilige Gees vervul was nie.

...  Laat die Gees julle vervul.... beteken om oop te wees vir die werking van die Heilige Gees in jou. Om ook beskikbaar en oop daarvoor te wees as die Here jou wil kom sen met n ren ervaring.

As die Heilige Gees in ons is as ons tot bekering gekom het, hoekom leef so baie christene dan n kragtelose lewe? Party mense praat van n vleeslike lewe. So asof hulle nog nie die nuwe lewe ontvang het nie.

1 Thess 5:19 Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie.

Ef 4:2830  As iemand n dief is, moet hy ophou steel; ..... Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.  En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God besel met die oog op die verlossingsdag.

Wat is die groot verskille tussen die twee metodes van vervulling?

..................................................................................................................

Op borrelende fontein:
       
Dis meer standhoudend
       
Die werking is baie diep. Dit werk in ons wil, gesindheid, ons motiewe.
       
Dit het n innerlike sterkte tot gevolg
       
Die gevaar is dat persoon heeltyd minderwaardig voel en wonder of sy met die Heilige Gees vervul is.

Die Renmetode: (Let wel, alle ren ervarings is nie stormagtig nie)
       
Ervaring en emosie speel n groot rol.
         Dis nie so standhoudend nie. As n persoon nie raaksien dat die Heilige Gees ook soos n fontein, in haar werk en haar daarvoor oop stel nie, kan die dam met tye leeg loop en is die persoon heeltyd afhanklik van ervarings om weer vol te word.
       
Andrew Murray s: Die Heilige Gees werk gewoonlik op hierdie manier meer onverwags, daarom is daar meer emosie betrokke. Die dieper wil word nie regtig geraak nie.
       
Die metode is gewoonlik afhankilik van gemeenskap met ander mense.
       
Die gevaar is dat mense wat op so manier deur die Heilige Gees gebless word, maklik geestelik hoogmoedig kan word en nie die opborrelende werk van die Heilige Gees in ander erken nie.
       
Een gawe bv spreek en tale word dikwels verhef bo ander gawes omdat dit sigbaar is.

1 Kor 12:1011  Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan n ander die gawe om te profeteer, en aan nog n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan n ander om dit uit te l.  Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik n gawe uitdeel soos Hy wil

Soos wat daar opgaardamme is wat deur n fontein gevoed word en ren water opvang, is albei metodes hoe God ons vul met Sy Gees.

       
Daar is christene wat nie tevrede is met die rustige werking van die Gees in hulle lewens nie, en wat dan heeltyd soekend is na iets meer, of heeltyd twyfel of hulle vervul is met die Gees.
       
Daar is ander wat bang is vir n stormagtige ren ervaring, want hulle is bang hulle verloor beheer. (Speel trots en nog nie totaal oorgee dalk hier n rol? Of dalk negatiewe  seerkry ervarings van ander mense wat wel op hierdie manier die Gees ervaar het? )

Alhoewel daar BAIE meningsverskille oor die uitstorting van die Heilige Gees is, is die meerderheid Christelike skrywer dit eens dat God nie n resep het en dat geen twee mense se geestelike pad dieselfde is nie. 

As God deur Paulus s: ...  Laat die Gees julle vervul.... Wat moet ek dan doen van my kant af om met die Gees vervul te word?
.............

1.   
Oorgee van elke fasset van my lewe

Dis om doelbewus n keuse te maak, soos by bekering.

Moet eenmalig gedoen word maar dan ook daagliks. Maw moet begin hardloop en dan aanhou hardloop.

2.   
Vol maak vereis daaglikse leeg maak.
       
Om ontevrede te wees met jou huidige geestelike toestand (Holy discontent)
       
n Bewustheid van hoeveel goed jy in jou eie krag probeer doen.  (Geestelike rituele)
       
n Opgee van eie pogings en n oorgee dat God self kan kom oorneem
       
Hindernisse uit die pad wegvat. Sondes, verkeerde gesindhede.
       
Wag in geloof op die werking van die Gees in jou.

Die Heilige Gees is reeds in jou. God is 3 in 1. Toe jy Jesus aangeneem het, het jy die Heilige Gees ook ontvang. Die fontein is in ons, ons moet die hindernisse verwyder, n dam maak, dat die Heilige Gees ons kan vul.

Joh 7:38 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

3.   
Geloof:
       
In geloof myself leeg maak.
       
Gehoorsaam doen wat God in Sy Woord s en ook gehoorsaam wees aan Sy influisterende stem.
       
Nie oorhaastig uit eie krag optree nie, eers bid en vra hoe die Here wil h jy in sekere situasies moet optree. Dus in geloof wag vir die leiding van die Heilige Gees. 

4.    Bid, wag en glo met afwagting

Beeld: Tatum Botha in Australi

n Vriendin van my, wat tans in Australi bly, stuur vir my n e-pos oor haar 9jarige dogtertjie. Sy vertel van die kind wat so n passie vir die koningin van Engeland ontwikkel het. Sy versamel allerhande goedjies oor die koninklike  familie en het n begeerte ontwikkel om die koningin te ontmoet. Sy het al selfs vir haar n brief geskryf en na n tyd n brief van die konining terug ontvang. So tydjie gelede is daar toe n nuusberig oor die televisie dat  die Koningin Australi gaan besoek. Haar dogtertjie het net geglo sy het nou n kans om die Queen te ontmoet.

Toe die dag aanbreek dat die koningin deur die strate gaan beweeg, is hulle baie vroeg daar. Tatum in haar beste klere met handskoene en hoed,  n bos blomme en n plakkaat waarop staan: Dankie vir die brief. Na n lang soektog na n geskikte plek om te staan, het hulle ure gewag vir die groot oomblik. Haar ma het geweet dat die kans dat sy wel die Queen sien, maar skraal is, wat nog van ontmoet.

Toe die koningin verby hulle stap, het sy stil gaan staan toe sy die dogtertjie met haar hoedjie en blomme sien. Sy het die blomme by Tatum gevat en aan haar geraak. So is hulle huis toe, Tatum in haar noppies want sy het die Queen ontmoet.

Hierdie ware gebeurtenis het my so laat dink. Wat doen ek om die Heilige Gees se aanraking, te soek. Sing ek net Meer van U, Here ek vra meer van U .. of doen ek iets van my kant af om te my voor te berei, om die volheid van die Heilige Gees te beleef?

       
Bid en vra
       
Stel jouself oop, soekend na meer van die Heilige Gees
       
Vas
       
Lees Bybel
       
Staan vroeg op
       
Moenie die honger vir meer van God onderdruk nie. Blaas dit eerder aan.
       
Moenie die leuns van die duiwel glo, dat God net sekere mense kies om deur te werk. Hy kies nie almal vir dieselfde werk of om op dieselfde manier te werk nie.

Geloof en leegmaak en afwagtend vra.