Ef 5: God se wil

Ef 5:10 Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is,..

Ef 5:15-17  Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. 16Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in n goddelose tyd. 17Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

:17 NLV Moenie ondeurdag optree nie maar probeer uitvind wat God se wil is.

Maar nou vir die vraag: Hoe weet ek of iets vir God aanneemlik is of wat is Sy spesifieke wil vir my in n situasie? (Hierdie is seker die vraag wat ek die meeste hoor onder christen vroue)

..............................................................................................................................................

Jakobus 1:5,6   NLV Vra vir God as jy nie kan agterkom wat Hy wil h jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig die wysheid gee en jou nie verwyt dat jy dit gevra het nie. Maar as n mens bid, moet jy die vertroue h dat God sal antwoord.....

NV -  As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. 6Maar n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.

Met ander woorde as jy vir God iets vra, verwag n antwoord. Maak tyd en sit effort in om te luister na Sy antwoord.

Rom 12:2  NLV - Julle moenie aan hierdie sondige wreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

OV - En word nie aan hierdie wreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed,

Die New century version s dit so mooi vir my

Do not change yourselves to be like the people of this world, but be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you; you will know what is good and pleasing to him and what is perfect.

Ons sal dus al hoe makliker kan onderskei wat God van ons verwag, namate ons Hom toelaat om ons denke te vernuwe. Dit is net belangrik om raak te sien, ons kan nie ons eie denke vernuwe nie. Daar bestaan nie n sewe punt plan Hoe om jou denke te vernuwe. God en God alleen kan dit doen. Maar ek moet saamwerk en dit toelaat. 

Nou hoe laat ek Hom toe om my denke te vernuwe?

...............................................................................................................................................

Ek het ervaar as ek ou denkpatrone probeer afsny, en nie meer daaraan dink, maak die gedagtes allerhande vertakkings en word net meer. Indien ek die gedagte elke keer gevange neem (beheer kry oor die gedagte) en die gedagte dan in die regte rigting stuur, werk dit vir my beter. Bv selfgesentreerde gedagtes verander ek na Godgerigte gedagtes ipv om myself elke keer te kasty oor ek weer aan myself gedink het.

Spr 2:1-5 My seun, neem aan wat ek jou s, maak wat ek jou voorskryf jou eie, 2hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. 3Roep insig by, vra na gesonde begrip. 4Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos n verborge skat. 5Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken.

Span jouself in om wysheid en nuwe denke te bekom deur: 
       
Baie Bybel en ander geestelike boeke te lees. Herlaai jou hardeskyf met God se Woord.
       
Dink baie na oor dit wat jy in die bybels lees - Tob daaroor. S vir die Here as jy iets nie verstaan nie.
       
Bring tyd deur by mense met Goddelike wysheid. Moenie die gemeenskap van gelowiges ooit onderskat nie.
       
PRAAT MET JOU HUWELIKSMAAT EN ANDER GESINSLEDE OOR HULLE VERSTAAN VAN DIE BYBEL Moet nooit kinders se insig onderskat, ook nie die werk van die Heilige Gees deur hulle nie.
       
Vermy situasies, TV programme, gesprekke wat jou ou natuur se denke voed. 

Ps. 14:2  Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar n verstandige is, n wat na die wil van God vra. 

Matt. 6:33  Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee 

Heb. 10:36  Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het 

Wat is God se wil vir die Bybelstudie

Bespreek na aanleiding van die pinksterdiens.