Ef 5:6-20 Lewe as mense van die lig

Duisternis teenoor lig

:8  Vroeλr was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

LW  hier staan nie eers was julle in die duisternis en nou is julle in die lig. Hier staan julle was duisternis en nou is julle lig

Is daar iets tussen in? Jy was baie donker maar nou is jy ligter?

……………………………………………………………………………………………………………………….........................

 

Jesus die oorsprong van die lig vir die wκreld

 Matt 4:16  Die volk wat in duisternis woon,  het ’n groot lig gesien;  hulle wat in die skemerland  van die dood lewe,  vir hulle het die lig opgegaan.”

Joh 1:4-5  In Hom was daar lewe, en diι lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

John 8:12  Op ’n ander keer het Jesus vir die mense gesκ: “Ek is die lig vir die wκreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hκ wat lewe gee.”

John 12:45–46 En wie My sien, sien ook Hom wat My gestuur het. Ek het as die lig na die wκreld toe gekom, sodat diι wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.

Hand 26:17-18   Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidennasies na wie toe Ek jou stuur. Jy moet hulle oλ oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer.

Die lig van God het nie grade nie. God is lig en daar waar Hy nie is nie, is daar duisternis. MAAR daar is grade waartoe ons, ons lig laat skyn. Sonde en ongehoorsaamheid maak dat ons nie God se helder lig laat skyn nie. Ons is dan soos ‘n gloeilamp wat vol stof is. Die lig is daar maar dit skyn dof.

Christene as lig vir die wκreld

Matt 5:14–16 Julle is die lig vir die wκreld. ’n Stad wat op ’n berg lκ, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Mark 4:21–22  Hy het vir hulle gesκ: “’n Lamp kom mos nie onder ’n emmer of onder ’n bed nie? Is dit nie bedoel om op ’n staander gesit te word nie? Daar is geen geheim nie, of dit moet openbaar gemaak word; en daar word niks geheim gehou nie, of dit moet aan die lig kom.

As die lig begin donker word

Lk 11:33–36 “’n Mens steek nie ’n lamp op en sit dit dan weg in ’n kelder of onder ’n emmer nie. Nee, jy sit dit op ’n staander, sodat die mense wat binnekom, die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie ’n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees soos wanneer ’n lamp jou met sy skynsel verlig.”

Matt 6:22–23  “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hκ. 23Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”

Wanneer ons ongehoorsaam is en die leiding van die Heilige Gees bly weerstaan, doof ons die lig van Christus in ons uit. In hierdie teks word spesifiek verwys na verkeerde dinge waarna ons kyk. Pornografie maak dat dit DONKER word in ons.

Die effek van lig

John 3:19–21 En so kom die skeiding: die lig het na die wκreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

John 12:35–36  Toe sκ Jesus vir hulle: “Nog net ’n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. 36Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees.”

1 Joh 1:5-10   Dνt is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 7Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.

2 Kor 4:6  God wat gesκ het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,”  het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

  1 Joh 2:9,10  As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie.

Wapens van die lig

Wat is die wapens van die lig?

……………………………………………………………………………………………………………………….........................

Rom 13:12–14 Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem. 13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. 14Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie.

2 Kor. 6:7 "...Ons wapen vir aanval en verdediging  is om die wil van God te doen"

 Retha de Villiers
www.lwewnssaad.co.za