Ef 4 en 5 Wat behels die nuwe lewe Deel 2

Vuil taal / Vloek / Skeltaal / Growwe praatjies / Ligsinnige praatjies / Vuilpraatjies

Wat maak van n vloek woord n vloekwoord?

.......................................................................................................................

HAT: Vloek is gebruik van Godslasterlike taal en kragwoorde

Klip in die bos: Wat van woorde soos O my Goodness, O my Word, O my greatness? Al is deesdae Awesome

.......................................................................................................................

God is die enigse wat goed is, Jesus is die Woord wat lewend geword het, God is great????

Wat verstaan jy onder ligsinnige praatjies?

.......................................................................................................................

HAT: Nie ernstig nie; sonder sorg of oorleg, sonder om na te dink oor die gevolge van jou dade: n Ligsinnige daad. Ligsinnige woorde, opmerkings.

Mark 7:20-23  Maar, het Hy verder ges, wat van binne af uit n mens kom, dit maak n mens onrein. 21Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord, 22owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. 23Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak n mens onrein.

Spr 20:1 Wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak; niemand wat van dronkenskap slinger,is verstandig nie. 

Praat net wat opbouend is volgens die eis van omstandighede.

Ef 4:29 praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.

 Noem paar goed wat n mens moet in ag neem in omstandighede om seker te maak jou opmerking / gesprek is opbouend

.......................................................................................................................

Tydsberekening

Volwassenheid van persoon Kan nie alles met kinders deel

Geestelike volwassenheid van persoon Bv geestelike oorlogvoering

Plek -  nie hard praat in restaurant

Persoon se emosionele toestand Veral na dood van n geliefde

Weet wanneer om te stop Nie te lank aanhou met n saak 

Kol 4:6 Wat julle s, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.

 KJV Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

Ps 141:3 Sit n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek s.  

Moenie die Heilige Gees bedroef nie

Hierdie is nie die sonde teen die Heilige Gees nie

Soos n ouer wat n kind bly reg help en leiding gee, hardseer word as kind sy eie kop volg en nie wil luister, en dan seerkry, so word die Heilige Gees hardseer as ons nie Sy leiding aanvaar.

Ef 4:30 En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God besel met die oog op die verlossingsdag.

Jes 63:10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het die Here vir hulle n vyand geword

1 Thess 5:19 Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 

Gierigheid

Ef 5:5  Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of n gierigaard iswant gierigheid is afgoderyhet nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. 

Kol 3:5 Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.  

Bespreek: Wat is gierigheid? Is gierigheid net wanneer jy jou begeertes wil bevredig of ook wanneer jy jou behoeftes bevredig?

.......................................................................................................................

HAT: Uitermate begerig om te besit, tot jou besittings toe te voeg; hebsugtig, inhalig, skraapsugtig: 2 Uitermate begerig om te hou wat jy het; vrekkerig: Die gierige ou gun homself skaars n goeie maaltyd. UITDR.: Iemand is so gierig soos die graf, wat hy eenmaal in sy besit het, laat hy nie weer los nie.