EfesiŽrs - Oorsig

Hfst 1-3

Lof aan God vir Sy genade om heiden nasies deel van God se volk te maak
 
   : 11 Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

Hoe kan hulle weet dit is waar?
    : 14  Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het

Paulus se eerste gebed  Ef 1:18 -19
Hy bid dat hulle geestes oŽ sal oopgaan sodat hulle kan verstaan:

Watter toekoms hoop daar vir hulle is, nou dat hulle deel is van God se volk
Hoe groot die erfenis is wat nou vir hulle wag
Hoe groot die krag is wat God uitoefen in die wat in Hom glo

Ef 1:18 -19    Ek bid dat Hy julle geestesoŽ so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:

Dis genade !!!
Ef 2:8-9 Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ín gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Daar is Ďn rede Öín doel
Ef 2:10    Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het

Ons het toegang tot God
Ef 2:18-19    Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar mede-burgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.

Ef 3:12     In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan.

Paulus verduidelik sy persoonlike roeping
Ef 3:8-9   
Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het.

Paulus se tweede gebed  Ef 3: 16-19

Dat God julle die krag sal gee om innerlik sterk te word
Dat Christus in julle harte sal woon
Dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees Ė Permanensie
Dat julle die vermoŽ sal hÍ om te begryp hoe groot Jesus se liefde is
Dat julle Sy liefde sal ken  - ervaar
Dat julle vervul sal word met die Heilige Gees

Ef 3: 16-19    Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

Amplified Eph 3:16   May He grant you out of the rich treasury of His glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the [Holy] Spirit [Himself indwelling your innermost being and personality].

Hfst 4-6

Hoe moet ons dan lewe
Ef 4:1    Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.

Ef 4:23-24    Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig

Ef 5: 8,10    Leef dan as mense van die lig..... Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is,

Maar wees gewaarsku
Ef 6:12    Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wÍreld, teen elke bose gees in die lug.

Hoe moet ons dan oorleef
Ef 6:10
   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

Ef 6:11    Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

Ef 6:18

        Doen dit alles biddend

        Wees waaksaam

        Bid gedurig vir al die gelowiges.