Moet mens iets opoffer as jy jou hart vir God gee? 

Ek wil jou graag net vra of jy dalk weet waar in die Bybel,indien dit wel in die Bybel ges word, staan daar iets van: as jy jou hart en lewe vir God gegee het moet jy lewe soos een van sy dissipels m.a.w. jy moet seker dinge in jou lewe opoffer om n pad saam met God te stap! 

Ek wil jou vraag graag in 2 dele antwoord: 

1.  Jy vra: "as jy jou hart en lewe vir God gegee het moet jy lewe soos een van sy dissipels?" Daarvan is daar vreeslik baie in die Bybel. Ek noem graag paar dele. (Lees dit net eers dan sal jy die tweede deel oor die opoffer beter verstaan)    

Fil 1:27  Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees.

Die hele boek van Efesirs verduidelik dit baie mooi. Ek haal hier en daar n versie aan maar gaan lees dit asb as n geheel en in konteks.

Ef 4:17 5:5   Die ou en die nuwe lewe

17In die Naam van die Here doen ek n ernstige beroep op julle: Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, 18hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. 19Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is, te doen.

20Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. 21Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. 22Hou dan op om te lewe soos julle vroer gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. 23Julle gees en gedagtes moet nuut word; 24lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

Riglyne vir die nuwe lewe

25Noudat julle die valsheid afgel het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam.

26As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie n dag kwaad afsluit nie. 27Moenie die duiwel vatkans gee nie.

28As iemand n dief is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde werk op n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets h om vir die armes te gee.

29Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.

30En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God besel met die oog op die verlossingsdag.

31Moet nooit verbitter of opvliend wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet niks doen wat sleg is nie. 32Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.

5 Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. 2Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as n offergawe gegee het, ja, n offer wat vir God aanneemlik was.

3Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. 4Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle. 5Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of n gierigaard iswant gierigheid is afgoderyhet nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.  

Markus 8:34  As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verlon, sy kruis opneem en My volg, 35want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou. 36Wat help dit n mens tog om die hele wreld as wins te verkry en sy lewe te verloor?  

Ek kan nog baie dele gee maar ek gaan net eers hiermee volstaan. 

2.
    Jy skryf:  m.a.w. jy moet seker dinge in jou lewe opoffer om n pad saam met God te stap! 

As ons kyk  na dit wat God van ons verwag, besef ek dat daar dan ook baie dinge is wat ons moet opoffer, veral as ons deurmekaar was met verkeerde dinge wat lynreg met God se woord is soos bv. die dinge wat hierbo genoem word in Efesirs. Vuiltaal, diefstal, woede, onsedelikheid ens.

Maar ook selfs die wat n goeie lewe gelei het moet dinge opoffer. Ek dink die grootste hiervan is jou eie regte.

Fil2:35 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hor ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan di van ander.

Dan is daar ook natuurlik die christene wat geroep word vir n baie spesifieke taak bv. om n sendeling of predikant te word. Almal word nie op so manier geroep, maar hulle wat geroep word weet gewoonlik baie duidelik dis wat God van hulle verwag. Dis dalk nie aanvanklik so duidelik maar later word dit duideliker. Vir sulke mense is die opoffering natuurlik baie groot. Bv. Abraham en Moses

Maar die wonderlikste van alles is, dat as ons bereid is om hierdie opofferings te maak, is dit net tot ons eie beswil. As ons bv. eerlik is, nie kwaad met kwaad vergeld ens. sal ons bv beter huwelike h. En wat vir my die grootste troos is God help my om dit te word wat die beste vir my is. 

Fil 2:1213 Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toel om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.  

Jeremiah 32:3941 39Ek sal hulle n onverdeelde hart en n vaste koers gee: hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir di van hulle kinders na hulle. 40Ek sal n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte l om My te dien en nie van My af weg te draai nie. 41Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou; met alles wat Ek is, sal Ek hulle weer in di land vestig.

Jesaja  48:1718 17So s die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die Here jou God wat jou onderrig tot jou beswil, wat jou lei op die pad waarop jy moet gaan. 18As jy maar aan my gebooie gehoorsaam was, sou daar voorspoed en redding vir jou gekom het, so onkeerbaar soos n rivier, soos die golwe van die see.

Ek hoop ek beantwoord jou vraag.

Sen vir jou

Retha