Hoe kan ek geestelik groei?

Ek het al dikwels vra gekry wat almal amper op dieselfde trant is, bv. Ek is n christen maar het nie n persoonlike verhouding met die Here. Ek faal elke keer as ek probeer om n beter lewe te lei en ek verstaan nie die Bybel nie. 

Ek wil graag n paar riglyne gee oor geestelike groei, wat jou dalk kan help as jy ook so voel.

  • God begin gewoonlik deur n begeerte in jou te plaas om Hom te wil verstaan en n verhouding met Hom te wil h.

  • Hy bring jou in kontak met mense, of laat jou iets hoor of lees wat jou begeerte na Hom net groter maak.

  • Jy begin n behoefte kry na meer vrede, meer vreugde, na dit wat in die Bybel beloof word en wat jy in ander christene, wat n verhouding met God het, sien.

  • Jy word bewus van jou eie sondigheid en verlorenheid. (Al het jy dalk al tot bekering gekom)

Tot hier toe was dit God wat in jou gewerk het. Jy kan nou op n een van twee maniere reageer. Ek noem dit die kort pad of die lang pad van geestelike groei.

1.    Die lang pad is deur uit jou eie te probeer en te probeer, en te probeer om God te dien. Dis n pad van baie stadige groei en n op en af lewe. n Lewe van heeltyd skuldig voel omdat jy elke keer weer faal. OF

2.    Die kort pad (LW nie noodwendig n maklike pad): Herken voor God dat jy sondig is; dat jy Hom nie verstaan nie, dat jy nie die Bybel verstaan nie, dat jy Hom nie uit jou eie kan dien nie. Vra Hom met, n opregte hart, om jou te kom leer. Om jou lewe oor te neem en jou te help om die regte keuse te maak.

As jy nog nooit jou lewe vir Hom gegee het, doen dit deur net te s: Jesus, ek is sondig en het U nodig. Ek weet ek is verlore sonder U. Dankie dat U ook vir my sondes gesterf het. Vergewe asseblief al my sondes en help my om te lewe soos U wil h. Dankie dat ek nou U kind kan wees, omdat U dit belowe het.

Dit mag dalk klink of die 2de keuse, alles aan God oorlaat en dat jy niks doen. Dit is glad nie die geval. Dit is net die erkenning dat jy dit net met God se hulp sal kan regkry. Dit beteken dat jy alles sal insit om saam te werk soos bv.

        Elke dag te vra: Here wat wil U vandag vir my uit die Bybel leer en dan te lees met n verwagting dat jy iets gaan leer.

        Deur tyd te maak met die Here te praat oor jou verhouding met Hom. Bv, Here ek voel nog nie dat ek meer verstaan of Here, dankie dat ek vandag hierdie gehoor het, dit het my gehelp of Here, dankie dat ek U kind is, al verstaan ek nog nie alles ens.

        Deur vir die Here te vra wat is daar in jou lewe wat Hy wil verander, dalk geriteerdheid, gewoontes of vergifnis ens. Praat eerlik met Hom en s, jy kan nie uit jou eie uit nie, en vra of Hy jou sal help.

        Neem n mede-christen in jou vertroue en vertel dat jy op n nuwe pad met die Here wil begin en vra of sy nie so een keer n week saam met jou sal bid vir jou (en haar) geestelike groei.  BELANGRIK moenie as jy getroud is, alleen saam met n ander man, as jou eie man bid nie.  Die duiwel hou nie daarvan as iemand geestelik wil groei nie en sal enige iets doen om dit te keer

        Wees gehoorsaam. God praat deur jou gewete en deur n begeerte in jou hart te plaas. As jy skielik n gedagte kry, vra jouself elke keer af: Kom die gedagte van my, of van God af  

Hierdie is n proses van nederigheid en afhanklikheid voor God. 1 Pet 5:5,6 s God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. 6Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.

Een van die belangrike dinge wat ek geleer het in my verhouding met die Here is dat dit selfdissipline verg. Dis amper soos om teen n roltrap wat af gaan, op te loop. As jy stil staan, gaan jy agteruit. Dis seker maar in alle verhoudings so. As jy nie aan jou verhouding met jou huweliksmaat of kinders werk nie, ontstaan daar n gaping wat elke keer eers weer oorbrug moet word.

Ek wil jou aanmoedig om jou verhouding met jou hemelse Vader eerste prioriteit te maak en te beleef hoe soveel ander dinge in jou lewe in plek val.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com