Wenke oor hoe om die Bybel sinvol te lees

In die vorige studie het ek n vergelyking getref tussen stiltetyd-hou en wildkyk. Ek het dit onder andere die Groot 5 van stiltetyd genoem en die olifant was - Bybellees. In di studie gaan ons n rukkie by die olifant stil staan. Ons gaan na n paar basiese beginsels kyk wat ons in ag moet neem wanneer ons Bybel lees, en ook n paar praktiese voorbeelde noem, van hoe ons die Bybel kan lees.

Maar voordat ons daar kom:|
Wat wil jy persoonlik bereik as jy Bybel lees? M.a.w. wat is jou doel of verwagting wanneer jy Bybel lees? 

Hiers n paar moontlikhede:

Om n boodskap vir elke dag,  te kry.  
Om geestelik te groei.   

Om te leer wie God werklik is.  

Om te kan onderskei wat  reg en verkeerd is. 

Om antwoorde op lewensvrae te kry.   

Om die inhoud van die Bybel beter te leer ken.  

Ter voorbereiding van n boodskap vir ander. 

As ons na n olifant kyk, is sy slurp seker di kenmerkendste eieskap:
Met sy slurp, is die olifant heeltyd besig om inligting waar te neem, oor sy omgewing. Hy eet en drink daarmee, hy maak vir homself pad daarmee, hy kommunikeer daarmee, en maak ook kontak met die ander olifante deur middel van sy slurp. Sonder n slurp sal n olifant nie net baie snaaks lyk nie, hy sal eenvoudig net nie kan bestaan nie.  So is die Bybel ook vir ons as christene n noodsaaklike deel van ons lewe, wat ons help met letterlik elke fasset van ons daaglikse bestaan.

Kom ons kyk wat s die Bybel oor die waarde van Bybel lees:

1) 2 Tim 3:16-17  Die hele Skrif is deur God genspireer en het groot waarde om in die  waarheid te onderrig,  dwaling te bestry,  verkeerdhede reg te stel   en n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei  en  toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Maw as ek die Woord lees, sal ek weet wat die regte lewenswyse is. Ek sal bv. weet wat die regte optrede teenoor my man moet wees, ek sal weet hoe om op te tree as vriendinne skinder, ek sal weet wat om te doen as daar finansiele-, seksuele- of ander versoekings op my pad kom. Ek sal weet om te vergewe al het iemand anders my te na gekom. Maar natuurlik kan dit nie by lees en weet bly nie. As ons die Woord lees en ons handel daarvolgens, lei dit daartoe dat ons net soveel minder probleme het, en dan kan ons in vrede leef.

Jak 1:22-25 Julle moet doen wat die Woord s en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit s nie, is soos een wat na sy gesig in n spiel kyk: hy bekyk homself, gaan van die spiel af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen

2) Net so kenmerkend soos die olifant se slurp, is sy lang tande. Die tande is sy sterkste wapen wanneer hy teen n vyand, boom of enige hindernis te staan kom, en ook wanneer hy homself moet verdedig. So is die Bybel ons wapen in die lewe. Ef 6:17  ....die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Die Woord is egter net n bruikbare wapen as ons dit gehoorsaam. Paulus skryf: 2 Kor 6:7 Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen.

Wanneer ons gehoorsaam is aan God se Woord,  het die duiwel geen houvas op ons nie.  Ek het eendag n artikel gelees waarin daar vir n bekende sangeres gevra is, hoe kry sy dit reg om so uit die media se kollig te bly. Haar antwoord was: Ek probeer so leef dat niemand iets sensasioneels het om oor my te skryf nie Dit is dieselfde beginsel. Ons moet so leef dat ons nie onsself hoef te verdedig nie. Maw moenie die duiwel n vatkans gee nie. 

Dit is so dat ons soms wel aanvalle van die Bose beleef as ons met God se werk besig is. My uitkyk is om dan juis meer op God en Sy Woord te fokus en al minder op Satan. Moenie so op Satan en die  oorlog konsentreer dat jy God se Almag vergeet nie. Hoe moeiliker jou omstandighede hoe meer moet jy die Bybel lees en stiptelik nakom.  

Indien jy wel in n geestelike stryd gewikkel is, onthou altyd die voorbeeld van die aartsengel Migael.

Juda 9  ...... Nie eens die aartsengel Migael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom ges: Die Here sal jou straf.

3) Die Woord as swaard werk ook na binne, dit wys ons op ons ware motiewe en gesindhede. Heb 4:12  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

Kom ons kyk na paar basiese beginsels wat ons in ag moet neem wanneer ons die Bybel lees:

1) Vra die Heilige Gees om die Woord vir jou te interpreteer en van toepassing te maak vir jou situasie, hier en nou. Bid dat jou o sal oopgaan, soos die van die Emmausgangers (Luk 24:13-35), en jy die diepere betekenis sal verstaan van wat jy lees. Indien jy voel jou verstand bly gesluit as jy Bybel lees, vra vir iemand om saam met jou daaroor te bid.

 

2) Lees die Bybel altyd in konteks. Daarom is dit beter om n boek deur te werk en nie net die Bybel oop te maak en n stukkie vir die dag te soek nie. 

Ons kan nie die Bybel soos n pil gebruik, en simptome probeer dokter deur verse op plekke te gebruik, waar dit ons pas nie.         - John MacArthur (vry vertaal) 

3) Moenie haastig wees as jy Bybel lees nie. Oordink wat jy gelees het. Jos 1:8  Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy s. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. 

Dr Leroy Thompson Sr. skryf in sy boek How to Speak the Word of God with the Voice of Jesus na aanleiding van  Joh 15:7  As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil h, en julle sal dit kry.:        

The reason the Word has to remain in you is, you have a spititual digestive system inside you,..... that digests spiritual food the Word of God. 

LEES DIE BYBEL moenie net aan stukkies hier en daar knibbel nie, eet die woord. - John MacArthur 

4) Onthou as jy die Bybel lees, is jy besig met God se Woorde maw jy is besig met God self. Jy lees nie net n historiese boek nie. Dr Leroy Thompson Sr. skryf verder: You have to spend time with God in His Word until God speaks His Word directly to you. Then instead of getting up from reading your Bible feeling it was dry, youll get up and youll have a revelation, a sword of the Spirit, that you can use to effect a change in your situations and circumstances."

Praktiese wenke hoe die Bybel kan gelees kan word.

Merk metode
Ds Bennie Mostert het jare gelede in n erediens verduidelik hoe hy op daardie stadium die Bybel gelees het. Koop n nuwe Bybel waarin nog niks geskryf is nie. Lees die Bybel dan van voor tot agter deur en gebruik verskillende kleure glimpenne (highlighters) om verskillende dinge te merk. (Ek kan nie onthou wat hy alles genoem het nie, maar hierdie is die dinge wat ek gemerk het.) 

o       Oranje God se eienskappe
o       Blou Beloftes
o       Groen Opdragte
o       Geel Lofprysings gedeeltes
o       Pienk Mooi tekste wat ek wil onthou
o       Goud onderstreep Dinge wat ek vir my kinders bid.

Wanneer jy klaar is met n hoofstuk, boek of die hele Bybel, is dit so lekker om bv. net al God se eienskappe of beloftes  te lees. Of om tydens jou gebed al die geel lofprysings te lees.  

Dis ook n aanmoedig om fisies te sien hoe jy vorder. Wees net versigtig, sommige glimpenne skyn deur die bladsy. Skylights van Pentel werk goed.

Herhaal metode

John MacArthur, n bekende skrywer stel n metode voor om die Bybel te bestudeer en goed te leer ken. Ek gee graag n opsomming van sy metode:
 

Begin by 1 Johannes en lees die hele boek van 1 Johannes elke dag vir 30 dae.  M.a.w herhaal, herhaal, herhaal. Vat n kaartjie en skryf daarop wat die hooftema van elke hoofstuk is. Skryf ook alle vrae, wat jy het, neer. 

Lees dan n langer boek soos Johannes. Deel die 21 hoofstukke deur 3.  Lees vir 30 dae die eerste 7 hooftstukke, vir 30 dae hoofstuk 8 tot 14 en volgende 30 dae hoofstuk 15 tot 21. Onthou om op die kaartjie die hooftema te skryf soos jy later weer die hoofstukke lees, sal jy jou eie vrae kan begin beantwoord deur die kennis wat jy opdoen. M.a.w ons leer deur herhaling. 

Dit sal 2 en half jaar neem om die nuwe testament op die manier te lees. Lees die ou testament soos n storie deur, van begin tot einde. 

Lees meestal net uit een vertaling, maar soms n ander een net vir interessantheid. Die beste manier om die Bybel te leer ken,is om dit met ander te deel. Dit forseer jou om te leer. As jy dit so leer sal jy dit onthou.

Neerskryf metode

Die volgende metode wat
Bets Maritz, n lid van die internet Bybelstudie, voorgestel het, kan met bg.gekombineer word, maar fokus meer om te hoor wat God vir jou persoonlik wil s:

Skryf die teksverse of gedagtes wat daagliks uitstaan terwyl jy Bybellees, neer. Lees dan elke dag die vorige dag se verse en  minstens eenkeer per week, die week se verse.  Lees ook eenkeer n maand, die maand se verse en aantekeninge. Jy sal later kan sien as God met jou oor iets spesifieks  praat, of jou in n bepaalde rigting lei.  

Daar is nog baie ander metodes, soos bv om temas deur middel van kruisverwysings, te bestudeer of om die Bybel deur te bid terwyl jy lees, ens. Ek wil egter hiermee volstaan en afsluit met n ou bekende grappie en een van my gunsteling teksverse.

Hoe eet mense n olifant? Happie vir happie.  
In alle eenvoud is dit ook maar hoe mense die Bybel moet lees Versie vir versie.

 
Luk 11:27-28
  Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir Hom ges: Hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het!
Maar Hy s:
Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO