Gehoorsaamheid

Ek het onlangs ‘n boek van Charles Spurgeon gelees; “Being God’s friend”

In Joh 15:14 staan:  Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. Daarom handel ‘n groot deel van die boek oor gehoorsaamheid. In hierdie studie wil ek graag kyk na paar beginsels oor gehoorsaamheid, want watter groter voorreg is daar op hierdie aarde as dat die Almagtige God jou Sy vriend noem.

Ek wil begin met die vraag: “Wat is die fondasie/motivering vir gehoorsaamheid aan God? Maw. hoekom sal mens aan God wil gehoorsaam wees? ………………………………………………………………………….................................  

      Heb11:7      Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red.  
      Heb11:8      Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang.  
      Heb11:29      Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooisee getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit ook probeer doen het.

Ons sien uit hierdie gedeeltes dat die groot geloofshelde se geloof in God hulle gedryf het om gehoorsaam te wees.  

As geloof dan die fondasie vir gehoorsaamheid is, wat moet ek van God glo, wat daartoe sal lei dat ek gehoorsaam sal wees wanneer Hy iets van my vra”

Ek moet glo  God............................................................................................

Spurgeon noem paar geloofsoortuigings wat tot gehoorsaamheid lei:  

1.    Jy moet oortuig wees God bestaan  
2.    Jy moet oortuig wees dat Hy jou Verlosser is en jou vrygekoop het van jou sondeskuld  
3.    Jy moet oortuig wees dat God jou Vader is  
4.    Jy moet oortuig wees dat Hy die reg het om gehoorsaamheid van jou te verwag  
5.    Jy moet oortuig wees dat Hy die beste weet en dat Hy altyd reg is  
6.    Jy moet oortuig wees dat God die hoogste outoriteit is  
7.    Jy moet oortuig wees dat God vehewe is bo fisika en gesondheidswette  
8.    Jy moet oortuig wees dat God altyd Sy beloftes sal hou  
9.    Jy moet oortuig wees dat God se opdragte jou eerste preoriteit moet wees.

Neem ‘n tydjie en dink oor elkeen. Is dit wat jy glo? As jy sukkel met van die begrippe, sê dit vir die Here. Vra Hom om jou te help om die waarheid omtrent Hom te glo.

Die geloof in wie God is laat ons besef hoekom ons gehoorsaam MOET wees, maar Jesus bring ‘n nuwe dimensie in, as Hy ons verduidelik hoekom ons gehoorsaam sal WIL wees

Joh 14:15 NLV   As julle My liefhet sal julle My opdragte gehoorsaam 

Joh 14:23 – 24 NLV   As iemand My liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer;  en My Vader sal hom ook liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom tuisgaan. Wie my egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan My woorde nie. 

Wanneer ons met ons hele hart glo God is die Almagtige Heer en ons het Hom opreg lief, lei dit daartoe dat ons gehoorsaamheid ‘n innerlike beginsel en begeerte word. Dan sal ons saam met Dawid wil sê    Ps 119:60   “Ek talm nie, ek haas my om u gebooie te onderhou.”

Spurgeon skryf:
 “Delayed obedience is disobedience”
“Obedience respects the time of the command as much as any part of it”

Hoe belangrik is dit vir jou om dadelik gehoorsaam te wees as jy ‘n opdrag van die Here kry?  -  Bel vir.......  Bid vir......... Gee liefde vir..........  Moenie jouself verdedig........... Vergewe vir................. Kom word stil, Ek wil jou antwoord op al jou vrae.................  Verander jou gesindheid................ ens. ens.

........................................................................................................................ 

Hoe belangrik is presiese gehoorsaamheid vir jou?

Eks 7:6            Moses en Aäron het gedoen presies wat die Here hulle beveel het. Gen6:22           Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het.

.........................................................................................................................

Is jy ook presies gehoorsaam aan opdragte uit Sy Woord?  Bv..........  

         Vuil taal moet nie uit julle mond kom (Kol 3:8)  .........................................
         Moenie vir mekaar lieg nie (Kol 3:9) .........................................................
         Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos dit Christene pas (Kol 3:18) .....         Ouers, moenie aanhou fout vind met julle kinders nie sodat hulle nie moedeloos word nie (Kol  3:21)...........................................................................
         Maak seker dat jy die bediening uitvoer wat jy in diens van die Here aanvaar het (Kol 4:17) ..................................................................................................

Neem ‘n tydjie en laat toe dat die Heilige Gees jou herrinner watter opdragte jy nie presies gehoorsaam nie. ........................................................................................................

Andrew Murray skryf in sy boek, An Exciting New Life:

“It is when I learn the will of God – not in the words of a man or a book – but from God Himself, and when I hear the voice of God, that I surely believe what is promised and do what is commanded.....   

Let us wait in silence on God, and set our souls open to Him, so that He may speak by His Spirit. When in our Bible reading and praying, we learn to wait more upon God so that what we can say, “My God has spoken this to me........,  has given me this promise.......,  has commanded this.........,” then we will also obey.”

Hierop wil ek amen sê. Ek beleef in my eie lewe dat die opdragte wat ek direk by die Here deur Sy Heilige Gees hoor,  is die wat ek net nie anders kan om te gehoorsaam nie. Indien ek uitstel of ongehoorsaam is, pla dit my so dat ek later nie anders kan as om te luister nie.  Ook beloftes wat ek direk by die Here kry vergeet ek nie sommer en dit gee hoop en dra my deur moeitlik tye. 

Die wonderlikste is, as ons gehoorsaam is aan Sy opdrag soos ‘n kind, ‘n dienskneg of ‘n soldaat is die gevolge daarvan nie ons probleem of ons verantwoordelikheid nie. Ons hoef ons nie oor die uitkoms te bekommer. Hy wat die opdrag gegee het dra al die verantwoordelikheid. Ons moet Sy opdragte natuurlik ook op Sy manier uitvoer – Met LIEFDE en in NEDERIGHEID

Soos ek voel jy dalk: “Ek is skuldig” “ Ek is ongehoorsaam” “Ek stel uit en stel uit” Kom maak sommer nou reg. Bely jou ongehoorsaamheid met ‘n opregte hart, AANVAAR God se vergifnis en gaan leef in gehoorsaamheid.

Ek sluit af met ‘n belofte  uit die Woord en drie aanhalings van Charles Spurgeon

Deut 10:5,6 NLV Jy sal seën ontvang as jy die opdragte van die Here jou God wat ek vandag vir jou gee, noukeurig gehoorsaam. Die Here jou God sal jou seën soos Hy belowe het.   

“Dit is beter om geloof te hê wat gehoorsaam is, as geloof wat berge versit” – Charles Spurgeon-

“Do not cultivate doubt, or you will soon cultivate disobedience” - Charles Spurgeon-   

“It is not ours to judge the Lord’s commands, but to follow them” - Charles Spurgeon-

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com 

<TERUG NA BO