Wag op God

Toe ek gebid het oor die tema van die volgende studie het ek gelei gevoel om te skryf oor: “Wag op God” – maw. hoe om te wag tot God se beloftes waar word, of dat ons gebede beantwoord word. Maar toe ek nou die opskrif tik, klink dit vir my so snaaks. God is die Alfa en die Omega die begin en die einde. Hy was altyd daar, en sal altyd daar wees en nou skryf ek, “Wag op God”  Hoe wag ‘n mens op Hom wat altyd daar is?

………………………………………………………………………………………………………………………

Het ons nie dalk ‘n verkeerde perspektief nie? Is dit nie eerder God wat besig is om te wag nie?  Stel Hy nie dalk die vervulling van beloftes of antwoorde op gebede uit, omdat:  

†       Hy wag tot ons gehoorsaam word nie?  
†       Hy wag dat ons, ons eie agenda moet los nie?  
†       Hy wag, want Hy weet wat met my gaan gebeur, as ek nou die begeerte van my hart kry?

Hierdie is nie ‘n poging om God te probeer verklaar nie, maar eerder ‘n vorm van selfondersoek.

Hy gee immers self ook ‘n rede vir Sy oλnskynlike uitstel:  2 Pet3:9  Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hκ dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hκ dat almal hulle moet bekeer. 

Is dit nie dalk net nodig dat ons ‘n hemelse perspektief op ons omstandighede moet kry nie? Maar tog is ons mense en ervaar ons so dikwels dat ons moet wag op beloftes of antwoord op gebed.  

Waarvoor het jy God al gesmeek en tog wag jy steeds op ‘n antwoord? Bid jy dalk al lank vir vir iemand se redding, finansiλle uitkoms, swangerskap, jou huwelik, herlewing in jou gemeente?

……………………………………………………………………………………………………………………

Watter beloftes of profetiese woord het jy al ontvang, maar wag steeds dat dit in vervulling gaan
? Het jy dalk al beleef die Here wil jou op ‘n spesiale manier gebruik en vir jou spesiale gawes gee en jy wag nog dat dit moet begin gebeur?

……………………………………………………………………………………………………………………

Die Woord gee vir ons duidelike riglyne hoe ons op die Here moet wag, en dit gee ons die gerusstelling: Hy verstaan.  God is aan die anderkant van ons wag! 

Ps 40:2-4  NLV Ek het met hunkering op die Here gewag. Hy het afgebuig en my geroep gehoor, en my opgetel uit die afgrond van die dood, uit die modder en die slym. Hy het my voete op ‘n rots laat staan en my op vaste grond laat loop. Hy het my ‘n nuwe lied gegee, ‘n lofsang om ons God te prys. Baie sal met eerbied toekyk. Hulle sal op die Here vertrou.

Ps 40:2-4 KJV   I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.

Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir wag, “qavah” verwoord iets van “waiting hopefully” of  “waiting eagerly”  

Ps 37:7  Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ’n skelm nie.

KJV  Ps 37: 7 Rest in the LORD, and wait patiently for him

In Ps 37:7 word ‘n ander Hebreeuse woord gebruik nl. “chul of chiyl”  Dit het my  dadelik aan my tiener kinders laat dink wat so graag sκ  “chill net” – Nooit geweet hulle praat toe eintlik Hebreeus.

Dit beteken letterlik “swirl down - to extend a period of time, as an extension of a non-linear motion, and so make no linear progress” Dit laat my dink aan ‘n “hangclider” wat stadig, in sirkels af kom aarde toe. Maw daar is beweging sonder baie vooruitgang. Is dit nie vreeslik mooi nie? As ons op God wag, sien of ervaar ons nie altyd die vordering nie, want ons dink in ‘n reguit lyn, maar God is besig met ons, en ons omstandighede. Daar is beweging.  

Dit voel soms net vir my of van die goed wat ek vir God vra in GROOT sirkels beweeg terwyl ek dit sou verkies het as die antwoorde liewer op my af “geskydive” het.

In die Woord word twee beelde gebruik om te verduidelik hoe ons moet wag.

Ps 123:2 Soos die oλ van ’n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oλ van ’n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oλ gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm

Hoe wag ‘n slaaf?

 ..............................................................................................................

    
†       In afhanklikheid maar ook in afwagting.  
     †       In nederigheid.  
     †       Nie met ‘n gesindheid van, “dis my reg” nie.

Jakobus 5:7  Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeλ en die laat reλns gekry het.

Hoe wag ‘n boer?

…………………………………………………………………………………………………………
 
†       Geduldig, tot die tyd reg is. 
†       Met geloof.  Hy kry intussen sy skure, dorsmasjiene ens gereed vir oestyd.

Daar is ook  beloftes vir die wat op die Here wag:

Klaagliedere 3:25  The LORD is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him

Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here

Dis interessant om te sien dat die woord “qavah” meestal in die afrikaanse bybel met vertrou vertaal is en in Engels met “wait”. Die nuwe lewende vertaling vertaal die woorde egter meestal ook as wag. Deur na verskillende vertallings te kyk kan ons so baie leer - Is wag nie maar om te vertrou nie.

Jes 30:18 Blessed are all those who wait for Him. 

Ps 25:3 Indeed, none who wait for you shall be put to shame

Jes. 40:31 Ou Vert - Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. 

Ek wil graag nou ‘n paar praktiese riglyne gee vir wanneer jy geduldig, in stilte en met afwagting op God wag:

†  †       Hou vas aan die beloftes in die Woord. Veral die wat jy persoonlik by die Here gekry het. (In studie 4 – Hoe praat God met mense,  word meer hieroor gesκ.)

†       Herinner God aan Sy beloftes God sκ self ons moet Hom herinner aan Sy beloftes.
Jes 62:6 Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner,  julle moenie stilbly nie. Herinner Hom deur gereeld te bid en bv. te sκ: “Here, U beloof in U woord  U wil hκ dat iemand verlore gaan nie: U wil hκ dat almal hulle moet bekeer. Here daarom bid ek weer vir...............

†       Wag aktief maw. Met ‘n verwagting.  

o       As jy wag vir ‘n bediening: Skool jouself so veel as moontlik.  
o       As jy wag vir finansiλle uitkoms:  Werk asof alles van jou afhang maar glo en weet dat alles van God afhang.  
o       As jy wag vir iemand se bekering: Wees Jesus vir daardie persoon, praat waar nodig en gee liefde waar nodig.  
o       As jy wag vir genesing van jou huwelik: Doen selfondersoek. Verander jouself waar nodig en God sal aan jou maat werk. Bid, bid, bid en wees die minste.  
o       As jy wag vir fisiese genesing: Gaan aan met mediese behandeling tot God die wonder doen.

‘n Beeld wat dit mooi verduidelik is om te wag soos ‘n rugby speller wat op die “bench” sit. Hy het nie ‘n idee wanneer die afrigter hom op die veld gaan stuur en of hy ooit opgestuur gaan word, maar hy warm homself die heeltyd op dat hy gereed is as hy moet op gaan. 

†  †       In sekere gevalle is dit beter om nie met te veel mense te deel waarvoor jy wag nie, dit sit onnodig spanning op jouself. Kry een of twee vriendinne en verkieslik jou huweliksmaat wat saam met jou bid.

†  †       “Wees stil en weet ek is die Heer”
 

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com  

<TERUG NA BO