Vind uit wat God se wil is! 

Ek was so tydjie gelede in ‘n geselskap waar een van die vrouens gesκ het ons Christene vra te veel wat God se wil is. Ons is tog God se kinders en Hy sal ons lei waar Hy ons wil hκ. Aan die ander kant hoor ek so dikwels vrae soos: “Wat is die Here se wil vir my lewe?  Wat wil Hy hκ moet ek doen?  As ek maar net in die Here se wil kan bly!

My vraag is, is dit Bybels korrek om in alles eers God se wil te soek of moet ons net ons lewens lei en glo God sal ons lei waar ons moet wees. Ons is mos Sy kinders.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.................

Ef 5:15-17  Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ’n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

 :17 NLV – Moenie ondeurdag optree nie maar probeer uitvind wat God se wil is.

Net voor hierdie gedeelte in Ef 5:10 staan

NV - Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is  
NLV – Vind uit watter dinge die Here tevrede stel  

NKJV – Finding out what is acceptable to the Lord

Uit hierdie deel is dit duidelik dat ons moeite moet doen, om God se spesifieke wil vir ons doen en late, uit te vind.

Maar nou vir die vraag: Hoe weet ek of iets vir God aanneemlik is of wat is Sy spesifieke wil vir my in ‘n situasie? (Hierdie is seker die vraag wat ek die meeste hoor onder christen vroue)

.......................................................................................................................

Gelukkig het ons ‘n handboek om te gebruik, want as God ‘n opdrag gee, gee Hy ook die  “Know How”

Jakobus 1:5,6   NLV – Vra vir God as jy nie kan agterkom wat Hy wil hκ jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig die wysheid gee en jou nie verwyt dat jy dit gevra het nie. Maar as ‘n mens bid, moet jy die vertroue hκ dat God sal antwoord.....

NV -  As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.

Met ander woorde as jy vir God iets vra, verwag ‘n antwoord. Maak tyd en sit “effort” in om te luister na Sy antwoord. (Ek wy nie nou uit oor hoe om te luister nie, dit word in studie 4 bespreek)

Rom 12:2 
NLV - Julle moenie aan hierdie sondige wκreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

OV - En word nie aan hierdie wκreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed,

Die New century version sκ dit so mooi vir my

Do not change yourselves to be like the people of this world, but be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you; you will know what is good and pleasing to him and what is perfect.

Ons sal dus al hoe makliker kan onderskei wat God van ons verwag, namate ons Hom toelaat om on denke te vernuwe. Dit is net belangrik om raak te sien, ons kan nie ons eie denke vernuwe. Daar bestaan nie ‘n sewe punt plan – Hoe om jou denke te vernuwe. God en God alleen kan dit doen.

Nou hoe laat ek Hom toe om my denke te vernuwe?

........................................................................................................
........................................................................................................

Spr 2:1-5 My seun, neem aan wat ek jou sκ, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos ’n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken. 

Span jouself in om wysheid te bekom deur:   

†       Baie Bybel en ander geestelike boeke te lees.  
†       Dink baie na oor dit wat jy in die bybels lees - Top daaroor. Sκ vir die Here as jy iets nie verstaan nie. Bv. As jy wonder hoekom het die serafs in Openbaring oral oλ op hulle vlerke, of hoekom het Jesus vir die mense wat Hy genees het gesκ hulle mag nie gaan vertel, ens. Skryf jou vrae neer en verwag ‘n antwoord  
†       Bring tyd deur by mense met Goddelike wysheid. Moenie die gemeenskap van gelowiges ooit onderskat nie.  
†       PRAAT MET JOU HUWELIKSMAAT EN ANDER GESINSLEDE OOR HULLE VERSTAAN VAN DIE BYBEL Moet nooit kinders se insig onderskat, ook nie die werk van die Heilige Gees deur hulle nie.  

†      
Vermy situasies, TV programme, gesprekke wat jou ou –natuur se denke voed.   

Dis is net baie belangrik om alle geestelike leesstof en alle mense se raad en lering te toets
1 Joh 4:1  NLV – Geliefdes, moenie sommer almal glo wat daarop aanspraak maak dat hulle deur die Gees optree nie. Toets hulle om  te bepaal of diι bepaalde gees sy oorsprong by God het, want daar het reeds baie valse profete die wκreld ingekom.

Maar om te kan toets moet jy weet wat in die Bybel staan.

Ek sκ ‘n tyd gelede vir ‘n vriendin van my ek is besig om die Bybel van voor tot agter deur te lees soos ‘n storie. Sy sκ toe so mooi: “Ja ek is ook besig om my harde skyf te laai”  Dit was vir my so mooi beeld. Deur die woord te lees (AS GEHEEL) is soos om jou brein te format (Ek hoop ek verstaan die term reg) sodat jy alles wat jy doen of hoor daar teen kan meet.

My gebed is dat God jou die nodige geestelike wysheid en insig sal gee sodat jy heeltemal seker sal wees van wat Hy wil hκ (Kol 1:9).

My uitdaging is: Lees die Bybel van voor tot agter deur in so kort as moontlike tyd, om die geheel prentjie te kry. Nadat ek die bybel onlangs in 9mnde se tyd deurgelees het, kon ek vir die eerste keer sien hoe sekere begrippe soos ‘n goue draad deur die bybel loop bv. dat God altyd in beheer is, God se genade en liefde vir Sy kinders, die rol van seλninge in die Bybel ens.

Ek sluit af met ‘n belofte en waarskuwing uit die Woord:

Spr 4:22-23 NLV – My woorde beteken lewe vir die wat daarna luister; gesondheid vir die hele liggaam van die een wat hulle betekenis ken. Bo, alles wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO