Waar is God in swaarkry?

Ps 107 is een van die grootste skatte wat ek onlangs in die Bybel ontdek het. Die laaste vers (:43) van Ps 107 lees Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou.

Wat is die dinge waarop ons moet ag gee?  Kom ons kyk na die inhoud van Ps 107 en sien wat is so belangrik.

In Ps 107 word vier oorsake van swaarkry bespreek met die klem op God se groot genade in elke storm. Elkeen van God se kinders beleef storms iewers in ons lewens. Ons is nie gevrywaar van swaar tye omdat ons gered is nie,  maar so dikwels soek ons na die sin van ons swaarkry en wonder ons waar God in hierdie swaar tye is.

Ek wil jou graag nooi om saam met my Psalm 107 so bietjie van naderby te bekyk. Jy sal sien daar word van vier groepe mense gepraat. Probeer om verby die fisiese omstandighede te kyk en sien die geestelike toestand waarin hulle hulself bevind.

Kyk of jy kan agter kom:
1.    
In watter  situasies bevind die vier groepe hulleself?
2.    
Wat het gemaak dat hulle hulself in die situasie bevind?
3.    
Wat beleef hulle in hierdie situasie?
4.    
Wat is die uitkoms?

Bybel kommentare en predikers bekyk  hierdie skrif gedeelte dikwels uit verskillend hoeke en haal verskillende  lesse daaruit . Sommige Bybel kommentare bespreek dit asof hier van verskillende groepe verlore sondaars gepraat word en hoe hulle by God uitkom.  Ander is weer van mening die Psalm skrywer verwys na wedergebore kinders van God, hulle volhardende sondes en hul pad van geestelike groei.

Vir die doel van hierdie studie wil ek graag na hierdie Psalm kyk uit die hoek daarvan dat al vier groepe reeds gelowiges is.

Neem nou n tydjie en lees Ps 107:1-32 deur.  Ons sal later na  vers 33-42 kyk. 

Inleiding  (Ps 107:1-3)  Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! 2So moet die mense s wat deur die Here bevry is, di wat Hy uit hulle nood bevry het 3en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide.  

Groep 1  (Ps 107:4-9)

Party was verdwaal in die woestyn, in n barre wreld, en kon die pad na n bewoonde stad nie kry nie. 5Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput,

 6maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en Hy het hulle gered uit hulle ellende. 7Hy het hulle op die regte pad gebring en by n bewoonde stad laat uitkom.

8Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy onderdade wat Hy aan mense doen. 9Hy het die dors geles van di wat versmag het, Hy het die goeie in oorvloed gegee aan di wat honger gely het.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Groep 2 (Ps 107:10-16)

Party het in die donker gesit, in diep duisternis, hulle was gevangenes, in ellende en in boeie,

11want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. 12Hy het hulle laat knak onder swaarkry, hulle het inmekaar gesak, en niemand het gehelp nie. 

 13Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende. 14Hy het hulle uit die donker, uit die diep duisternis, laat uitkom, Hy het hulle boeie stukkend gebreek. 

 15Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat Hy aan mense doen, 16want Hy het koperdeure oopgebreek,ystergrendels stukkend geslaan.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

 Groep 3  (Ps 107:17-22)

Party het dwaas opgetree, en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde, het hulle in die ellende beland. 18Alle kos het hulle laat walg, en hulle het by die dood omgedraai,

 19maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende, 20Hy het hulle met n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom.

21Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde,vir sy wonderdade wat Hy aan mense doen. 22Hulle moet dankoffers bring en met blydskap van sy dade getuig.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Groep 4  (Ps 107:23-32)

Party het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. 24Hulle het die werk van die Here ervaar, sy wonderdade op die diep waters. 25Op sy bevel het n stormwind opgesteek en die golwe opgejaag. 26Die skepe het hemelhoog gestyg en na die dieptes afgeduik. Die bemanning was radeloos van angs 27en het soos dronk mense gesteier en gewaggel; al hulle seemanskuns het niks gehelp nie.

28Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle veilig uit hulle llende gelei. 29Hy het die stormwind stilgemaak, en die golwe van die see het bedaar. 30Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom.

31Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat Hy aan mense doen. 32Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering, Hom prys in die byeenkoms van die leiers.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Ons sien dat die eerste groep mense is wat geestelik nie rigting en vastigheid het nie. Some wandered in the wilderness in a solitary desert track; they found no city for habitation.(Amp) Hulle is geestelik uitgeput en geestelik honger en dors. Hulle is steeds soekend want hulle het nog nie n geestelike tuiste gevind nie.

Groep twee is die mense wat in sonde bly voort lewe. Mense wat hulle verset, of wat rebelleer teen die bevele van God. Die gevolg is dat hulle nie in die vryheid kan leef wat God vir Sy kinders bedoel het nie. Die bande van sonde bind hulle steeds en hulle ervaar nie God se lig nie. Hulle voel vasgekeer, in n put van duisternis.

Dan kry ons die derde groep mense wat pyn en beproewings  ervaar as gevolg van hulle eie sondes. Some are fools [made ill] because of the way of their transgressions and are afflicted because of their iniquities. (Amp)

Die laaste groep is die christene wat naby God leef. Hulle ervaar Sy wonderwerke en beskerming en moontlik maak hulle nog hulle bestaan as vissers van mense op die groot waters van die lewe. Hulle het n stabiele lewe, maar sonder dat hulle onskynlik iets verkeerd gedoen het, bring God storms in hulle lewe.

Kan jy jouself dalk met een of selfs meer van die groepe vereenselwig? Voel jy dalk geestelik honger en verdwaald of vasgevang in sondes? Ly jy dalk as gevolg van sondes wat jy gedoen het of ervaar jy dalk n storm wat om jou woed waaroor jy geen beheer het nie?

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Hierdie is natuurlik geestestoestande waarin enige christen enige tyd kan wees en selfs meer as een keer. Ons kan so maklik ons stiltetyd of die gemeenskap van gelowiges verwaarloos en dan n geestelike droogte beleef. Ons kan ook so maklik ingee vir  versoekings en dan in sonde vasgevang raak, of ons moet dikwels met die baie slegte gevolge van ons sondes saamleef. Dikwels gebeur daar dinge om ons waaroor ons geen beheer het nie, en dan word ons heen en weer geslinger deur omstandighede buite ons beheer.

Op die vraag: Waar is God in my swaarkry? skets Ps 107 n prentjie van God wat staan en wag met ope arms en s: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie. Joh 6:35   Wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Joh 4:1314   Ek is die lig vir die wreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig h wat lewe gee.  Joh 8:12 Wil jy gesond word?  Joh 5:6   Di wat gesond is, het nie n dokter nodig nie, maar di wat siek is. Mt 9:12   Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars  Mt 9:13 Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Ps 46:11  Ek sal jou bring by waters waar daar vrede is. Ek gee jou nuwe krag en Ek sal jou op die regte pad lei tot eer van My Naam. Ps 23:23 

Wat my opval is dat almal eers so te s aan die einde van hulleself gekom het, voordat hulle na God geroep het. Hoor wat s die Ou  Vertaling  van die verdwaaldes: hulle siel het in hulle versmag. en die Amplified Bible they fainted; their lives were near to being extinguished Ons lees, die in duister het inmekaar gesak voor hulle geroep het. Die siekes het by die dood omgedraai, en die in die storm, was radeloos en het aan die einde van hulle eie wysheid gekom. Eers toe, het hulle om hulp geroep.

Maar hoe moet ons dan roep?

1.     Die belangrikste ding is dat ons by n punt moet kom waar ons besef ons kan nie meer self nie. Tot dan kan n hulp gebed soos n sondagskool gebedjie klink teenoor die desperate uitroep van oorgawe.
2.     Wanneer jy roep, is dit belangrik om God te smeek vir Sy genade vir jou as sondaar en nie net vir die uitkoms uit jou situasie nie. Onthou God is besig met ons vorming, nie om die lewe vir ons gemaklik en lekker te maak nie.
3.     Ons moet die Een vertrou na wie ons roep. Vertrou dat God die beste vir jou in gedagte het.

Kom ons kyk eers weer na Ps 107:1-3 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! 2So moet die mense s wat deur die Here bevry is, di wat Hy uit hulle nood bevry het 3en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide.

Hierdie is die boodskap van Ps 107. Die Here is goed en ons moet Hom loof want Hy red ons nie net uit die hand van die bose nie, maar Hy red ons ook van elke geestelike nood waarin ons verkeer.

Maak n lysie van die dinge waarmee die Here jou al gehelp het toe jy moedeloos was en nie meer geweet het waarheen nie. Maak n lysie van elke keer wat God iemand gestuur het om jou te versterk met die regte woord, sms, e-pos of oproep op die regte tyd. Dink aan die dae toe jy gevoel het die preek was vandag net vir jou.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Het jy al God geloof en gedank hiervoor? Doen dit sommer nou weer.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ps 107:33-41 handel oor die manier waarop God te werk gaan om sy kinders nader aan Hom te trek. Dit s iets daarvan dat God se reddingsplan nie voorspelbaar is nie, want God is nie voorspelbaar nie. Hy is soewerein en Hy weet wat die beste vir ons vorming is.  Soms gryp Hy in deur sen en soms help Hy deur ons nederig te maak of nederig te hou.

Kom ons kyk nou na Ps 107:33-41

Hy verander waterryke gebied in woestyn, fonteinwreld in dorsland, 34Hy maak vrugbare grond brak oor die slegte dade van di wat daar woon.

 35Hy verander woestyngebied in rietvlei,dorsland in fonteinwreld 36en laat honger mense hulle daar vestig dat hulle stede kan stig om in te woon. 37Hulle bewerk lande en plant wingerde, en di lewer hulle oeste. 38Hy sen hulle en hulle word vinnig meer, Hy laat hulle vee nie minder word nie.

39En as die mense minder word en wegkwyn onder die druk van tespoed en moeilikheid, 40dan is dit die magtiges wat Hy tref met vernedering en wat Hy laat ronddwaal in n wilde wreld sonder pad. 41Hy beskerm die armes teen verdrukking en maak hulle nakomelinge so talryk soos kleinvee.  

As ons verstaan dat God goed is en die beste vir ons wil h, kan ons Hom prys in alle omstandighede, in droogte sowel as in tye van oorvloed. Dan kan ons onsself oorgee aan God, en saam met die Psalm skrywer, met oortuiging sing: Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! Want daar is geen einde aan Sy liefde nie, nie in die goeie of die slegte nie.

Ek wil terugkom na die laaste vers, waarmee ons begin het. (:43) Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou. Waarop moet ons let? Wat is die eintlike les van Ps 107? Ons moet let op die Here se dade van trou.  Ons moet raak sien dat alles wat met ons gebeur, die nood en die redding uit die nood, God se troue liefde demonstreer.

Retha de Villiers

lewenssaad@gmail.com

Slot opmerking:

Indien jy voel jy het al baie na God geroep en jy beleef nie die uitkoms waarvan Ps 107 praat nie, wil ek jou aanmoedig om die stukkie; Vassit: n les in wag  te lees wat ek onder Drome en beelde geplaas het. Hierin verduidelik ek wat dit is om op God se antwoord te wag na aanleiding van n persoonlike ervaring. Klik hier as jy dit wil lees >>