Hoofblad
Bybelstudies
Drome en Beelde
Aantekeninge
Gedagtes uit die hart
Vra wat pla
Gebede & Getuienisse
Weeklikse Bybelstudie aantekeninge
Iets oor myself
Kontak my
My gunsteling skakels

Gedagtes uit die hart

In hierdie gedeelte wil ek graag van my gedagtes en gesprekke met God, met julle deel. Dit is nie die bedoeling dat hierdie lering is; of noodwendig antwoorde op lewensvrae bied. Dit is sommer net “gedagtes uit my hart uit.” (sien tabel regs)

Gen 22:14
“Op die berg van die Here word voorsien.”