Metusalag se ouderdom:  ‘n Teken van God se genade

Het jy al gewonder hoekom Metusalag, die oudste man in die Bybel, ‘n volle 969 jaar oud moes word? Ek het onlangs ‘n lering gehoor wat my net weer laat besef het, hoe wonderbaar God en Sy Woord is. Ek deel graag met groot opgewondenheid ‘n gedeelte uit Chuck Missler se lerings: “The Bible in 24 Hours”

In Genesis 5 lees ons Metusalag se pa, Henog het so naby aan God geleef dat hy eendag net nie meer daar was nie, want God het hom weggeneem. Ons lees in Judas vers 14 dat Henog ‘n profeet was. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die sewende geslag ná Adam was, geprofeteer het.

 Hierdie profeet Henog, het sy seun Metusalag genoem, wat letterlik beteken: “Sy dood sal bring” (Engels: When he is dead it shall be sent). As ‘n mens ‘n berekening maak van die ouderdomme van Metusalag af tot by Noag,  werk dit uit dat Metusalag dood is die jaar toe die sondvloed begin het.(Vir die wiskundiges, kyk gerus na Gen 5: 25-32 en Gen 7:6)

Die sondvloed is dus deur Henog voorspel via sy seun Metusalag se naam. Toe ek hierdie die eerste keer gehoor het, was ek so onder die indruk van God se groot genade. Ek het gewonder of God Metusalag se dood nie dalk uitgestel en uitgestel het, omdat Sy  genade vir sondaars so groot is nie.

Daar is egter heelwat meer wat ons uit die geslagsregister van Adam tot by Noag kan leer. Kyk gerus saam met my na die betekenis van al die name in Gen 5 en probeer die boodskap daarin raaksien. Ek het The Exhaustive Dictionary of Bible Names deur Stelman Smith\Judson Cornwall as bron gebruik:

Adam: “Taken out of the red earth”

Set:Appointed”

Enos: “Frail, mortal”

Kenan: “Begotten, possession ”

Mahalalel:Praise of God”

Jered: “He that descends”

Henog:Teacher; dedicated”

Metusalag:When he is dead it shall be sent”

Lameg: “Powerful, destroyer” maar ook “who is stuck” .

Noag:Rest; comfort” 

As ons al hierdie name se betekenis aan mekaar lees sien ons dat God reeds hier aan die begin van Genesis die koms van Jesus en Sy verlossingsplan verduidelik het: God het mense uit stof gemaak (Adam) en hulle aangestel om oor die aarde te heers (Set), maar die mens was swak en sterflik (Enos). God het Sy enigste (Kenan) geliefde Seun (Mahalalel) af gestuur aarde toe (Jered) om die mense te kom leer (Henog), maar Sy dood (Metusalag) sal vir dié wat vasgevang is in die mag van die vernietiger (Lameg), rus en vertroosting (Noag) bring.

 Is die Woord van God nie awesome nie!!! 

Chuck Missler “The Bible in 24 Hours”  http://www.youtube.com/watch?v=Q47xRm3oz8w&feature=related