Hoofblad
Bybelstudies
Drome en Beelde
Aantekeninge
Gedagtes uit die hart
Vra wat pla
Gebede & Getuienisse
Weeklikse Bybelstudie aantekeninge
Iets oor myself
Kontak my
My gunsteling skakels

Gebede en getuienisse

Ek dink ons kan baie leer en bemoedig word uit gebede en getuienisse van mense wat in dieselfde omstandighede as onsself is. Hierdie is n aantal gebede/getuinenisse wat mense uit hulle harte geskryf het (sien die tabel regs). Meeste is nie geskryf vir die web nie, maar is uittreksels uit hulle eie joernale.

Indien jy al jou hart so voor die Here uitgestort het, en jy voel ander kan ook daarmee identifiseer, stuur asseblief vir my jou gebed/getuienis aan sodat ek daarna kan kyk vir moontlike plasing. Stuur gerus na lewenssaad@gmail.com

Jak 5:16
Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking1 Tess 5:17
Bid sonder ophou