Gebed vir my kinders in die buiteland

Hemelse Vader, U is Almagtig, Alwetend, Alomteenwoordig en onbeskryflik groot! Aan U liefde is daar geen einde nie en al ons paaie is aan U goed bekend. U kan veel meer doen as wat ons kan bid of dink en ons eer U Vader, as ons God en Heer.

Wat n voorreg om in afhanklikheid, ons kinders, wat ver van ons af is, aan U toe te vertrou en op te dra en te bid dat U U genade en liefde oor hulle sal uitstort. Mag hulle ook in staat wees om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde strek. Here, wil U hulle deur U Gees herinner aan die antwoorde en oplossings wat daar vir baie van hulle vrae en probleme opgeteken is in U Woord  en dat  U Woord vir hulle die Veilige Hawe kan bied wanneer al die nuwe en onbekende dinge n bietjie vreemd begin raak en hulle ver van U en almal wat vir hulle dierbaar is, voel.

Dankie Liewe Vader dat ons kontak het met die kinders en dat U hulle beskerm.    

Ons tree in vir ons jong kinders wat pas uit die skool is en nou in London en elders  in die wreld werk. Hulle is nog so jonk Here en kan soms so impulsief wees. Ons bid dat U vir hulle die krag en oordeelsvermoe sal gee om die groot nuwe wreld aan te durf met die volwassenheid wat van hulle verwag word. Wil U gee dat hulle versigtig sal wees in die keuse van vriende , of as hulle uitgaan om plekke van vermaak te verken en te geniet. Gee vir hulle die nodige wysheid om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, al lyk verkeerd soms so reg en so lekker en so aantreklik!

 Ons bid dat elkeen n lonende werk sal kry sodat hy sy finansiele verpligtinge kan nakom en dat hulle verantwoordelike besluite sal neem ten opsigte daarvan. Mag hulle elke dag energie en goeie gesondheid h om hulle werk te verrig met ywer en entoesiasme asof vir U. Here dis so belangrik dat hulle gesond sal eet- wil U deur U Gees hulle daaraan herinner.

Here wil U vir hulle voorsien van n geestelike tuiste, n gemeente of Bybelstudie- of   Omgeegroep waar hulle tuis sal voel en met oorgawe en toewyding kan aanbid. Waar hulle kan groei en sterk word in U om paraat te wees vir enige versoeking wat oor hulle pad mag kom.

Hulle woon dalk tussen n klomp jongmense Here, maar raak soms tog eensaam     en verlang huis  toe. Here Jesus, gee tog dat hulle by U troos en rus sal soek en vind. Selfs die gesinnetjie wat nou in Australi woon : dit was vir hulle n baie moeilike besluit om permanent te verhuis en ons bid dat hulle vrymoedigheid sal h om vir ons te s as dit swaar gaan met hulle , of sommernet as hulle hartseer is, dat hulle nie n front sal probeer voorhou nie . Ons weet hulle verlang ook baie huis toe en ons bid dat U hulle styf sal vashou.

Here daar is tye wat ons kinders die ondersteuning van mense nodig het wat kan instaan vir familie en vriende ( 0f oumas en oupas) soos in tye van smart of siekte maar soms ook in tye van vreugde of feesvieringe. Ons mense kan nie alleen regkom nie Here. Stuur vir hulle almal opregte vriende asseblief en maak hulle ook sensitief sodat hulle beskikbaar kan wees as hulle nodig is vir ander. Help hulle om in te skakel in die nuwe gemeenskap sodat hulle deel kan voel en nie altyd buitestanders of vreemdelinge  hoef te wees nie. 

Hemelse Vader, vir ons kinders wat al mr gevestig is en gesinne het om te onderhou, bid ons vir wysheid vir hulle loopbane en keuses wat hulle moet maak oor hulle toekoms. Gee vir hulle  wysheid om die regte besluite te neem en bewaar hulle van mense wat hulle wil mislei. Leer hulle om U te vertrou Here, en geduldig te wag op U leiding, want dis nie maklik om so uit jou gemaksone te wees nie. Hulle mis hulle vriende wat kan raadgee en familie wat kan ondersteun en al die bekende dinge. Here ons bid ook hier vir besondere vriende vir hulle. 

En dan die egpare Here. Dis soms so moeilik vir hulle. Dat hulle mekaar sal verstaan en ondersteun want hulle het dikwels net mekaar om alles mee te deel. Nooit enige ander geselskap nie. Mag moeiliker tye hulle nader aan mekaar trek en nie uitmekaar dryf nie. Wys vir hulle dat hulle aan dieselfde kant staan en gee vir hulle vrede , o Heer.

Hemel Heer, ons weet ook van mense  wat gedink het hulle sal in n ander land wegkom van dinge wat hulle hier gepla en geteister het. Here, wees asseblief baie naby hulle. Die probleme en kommer en hartseer wat nie weggaan nie, kan hulle moedeloos maak . As ons kinders dalk self so n probleem het waarvan ons nie bewus is nie,  bid ons dat hulle sal besef dat dit soveel beter sal wees om dit uit te praat sodat ons kan probeer help.   Here Jesus, ons is seker daar is baie sulke jongmense in vreemde lande - gee tog dat hulle by U  troos en rus sal soek- en vind .  Here, stuur asseblief opregte vriende oor  hul pad om saam met hulle te bid en die regte leiding te gee, of om oop kaarte te speel met ons sodat ons kan probeer help.

Here, as daar  van ons kinders is wat nou besef dat hulle n fout gemaak het om weg te gaan en jammer is oor alles wat ges is en so graag wil terugkom, maar te bang of te trots is, of dalk nie geld het nie, asseblief Here, gee vir ons n oplossing sodat ons nie eendag jammer is as dit dalk heeltemal te laat is nie.  

Maar, o Vader, as dinge in n nuwe land dalk makliker en veiliger  begin lyk, en ons is  dankbaar dat van hulle tog gelukkig is en dinge beter vir hulle uitwerk in hulle nuwe tuiste, bid ons, vir al ons kinders, dat hulle nooit mag  dink dat hulle U nie meer nodig het nie. Hou hulle nederige en afhanklike kinders van U, waardige draers van Jesus se Naam en mag hulle vir ander tot sen wees. Dankie dat ons kan weet dat U genade vir ons almal genoeg is.                  

Ons bid dit in die Naam van ons Verlosser, Jesus Christus

 Amen

-Susan Menkveld -