Eerste gebed:

Gebed van n depressielyer

Here?  Is U daar?  Hoekom voel alles so dood hier binne my?  Here, eintlik het ek nie krag of moed om nou te bid nie. Al weet ek U is daar, voel U net vandag so ver, so onwerklik.   Ek sit by U, gestroop van elke emosie.  Ek is moedeloos, Here. Moeg. Passieloos. Liefdeloos. Lewensloos. Sien U my, Here? Sien U dat ek probeer, ten spyte van die doodsheid binne my?   Here, die depressie laat  my verwese, onbekend vir myself.  Ek verstaan nie die werking van my liggaam nie, Here.  Ek kan nie begryp waarom ek myself nie net kan regruk nie, so baie mense verwag dit van my, Here.  Maar U, Here.  U het my gevorm, my aanmekaar geweef in die skoot van my moeder (Ps. 139:13).  U ken my, U verstaan my, al verstaan ek myself nie.  Ek smag na U. Die Lig.  Here, waar is U?  Ek pleit dan dat U my moet optel uit die gat.  Sien U my?  My God, het U dan nie lewe gespreek, lewe in oorvloed, nie? (Joh. 10:10)  Hoekom voel alles dan so dood hier om my?  Is dit regtig nog die moeite werd om aan te hou probeer?  Kan ek regtig nog iets vir die mensdom beteken? Here, die lewe voel soos n speletjie.  Betekenisloos. Doelloos.  Hoekom is ek nou eintlik hier?  Here, ek weet U woord s dat U vir my voorspoed beplan en nie teenspoed nie.  U wil vir my n toekoms gee, n verwagting. (Jer. 29:11).  Ek glo dit Here, al voel dit vandag vir my asof daar nie hoop vir die toekoms is nie.  U s ook dat U die vermoeides krag gee en di wat nie meer kan nie, versterk. (Jes. 40:29)  Ek is gedaan, Here, maar ek glo dat U my weer kan sterk maak.    Here, dis donker om my, maar ek weet dat vir U selfs die duisternis nie donker is nie, die nag so lig soos die dag en die duisternis so goed soos lig    (Ps. 139:11).  Wees U asseblief my lig in die donker.   Ek voel alleen, Here.  Niemand ken my worsteling nie.  Ek roep na U, want U woord belowe dat U naby almal is wat U in opregtheid aanroep (Ps. 145:18). Here, ek is so bang dat as ek op kyk na U, dat daar nog steeds nie vir my uitkoms gaan wees nie.  Here, maar ek kies vandag om te glo dat di wat swaar kry en op kyk na U sal straal van blydskap, dat hulle nie teleurgestel sal word nie (Ps. 34:6). Daarom skuil ek by U, Here. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie.  Bevry my, want U is getrou (Ps. 31:2).  Here, laat my weer blydskap en vreugde beleef. Laat my weer blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien (Ps. 51:10).  Dankie Here.  Dankie dat U my nooit sal verlaat nie en my nooit in die steek sal laat nie. (Heb. 13:5).  Ek is lief vir U. 

Amen

 -Karen Menkveld-

Tweede gebed:

Gebed van n depressielyer vir elke dag

Here, dankie vir die mense wat U op my pad gestuur het.  Dankie vir mense wat die nodige kennis het om my te kan help.  Ek weet U maak hulle bevoeg en bekwaam, dankie daarvoor (2 Kor. 3:5).  Here, help my om ander mense se nood raak te sien, soos U my nood raakgesien het.  Leer my om U volkome te vertrou.  Vir nou, vir vandag, vir mre en vir die toekoms. Help my om sterk te wees en altyd goeie moed te hou (Ps 27:14)  So baie dae wil die moegheid en moedeloosheid my onderkry, maar U belowe dat di wat op U vertrou nuwe krag sal kry, dat hulle sal vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie (Jes. 40:31)  Ek kies vandag teen die moeg, ek kies om op U vleuels te sweef.  Here, so baie keer staan die reus vierkantig voor my, maar dan onthou ek dat met U hulp ek n oormag storm kan loop, dat saam met U geen stadsmuur vir my te hoog is nie. (Ps 18:30) Here, op ander dae kom steel die twyfel en vrees my lewenslus.  Die depressie laat my soms baie magteloos en onseker voel.  Here, die vrees wat ek binne my dra is heeltemal te veel vir my, maar ek weet dat U Gees my met liefde, krag en selfbeheersing vul.  Ek glo dat U alle vrees binne my kan verdryf.  Dankie vir die dae wat dit regtig goed gaan met my.  Dankie vir dae wat ek U teenwoordigheid so tasbaar kan voel.  Dankie vir vriende en familie wat moeite doen om my te verstaan.  Here,  ek is jammer dat ek soms vir U kwaad is oor my toestand.  Dankie dat U liefde geen perke ken nie, dat U nooit minder lief is vir my nie (Ps. 103: 17).  Help my om te onthou dat U krag juis tot volle werking kom wanneer ek swak is (2 Kor. 12:9). Here, leer my wat dit beteken om te lewe met die wete dat ek alles kan doen deur U wat my krag gee.  Al voel dit soms vir my asof ek n nul op n kontrak is (Fil. 4:13).  Here, ek weet ek moet sekere dissiplines aanleer om te voorkom dat ek weer siek word.  Help my, Here.  Help my dat ek gedissiplineerd sal wees. Gee my die wysheid om te weet wanneer om te rus, te slaap, te oefen, te vra vir hulp en om hulp te gee.  Gee vir my die wysheid om my tyd reg te gebruik. (Jak. 1:5).   Ek erken en bely dat ek somtyds dink ek gaan nie cope nie.  Ek bely dat ek soms twyfel in U en U wil vir my.  Here, gee vir my die wysheid om U bo alles en in alles te vertrou.  Help my om te bly glo dat U die groot Geneesheer is en dat daar deur U wonde vir my genesing is (Jes. 53:5).  Ek is lief vir U.

Amen

-Karen Menkveld-