Hoofblad
Bybelstudies
Drome en Beelde
Aantekeninge
Gedagtes uit die hart
Vra wat pla
Gebede & Getuienisse
Weeklikse Bybelstudie aantekeninge
Iets oor myself
Kontak my
My gunsteling skakels

 

 

Drome en Beelde

Net soos Jesus in die Woord gelykenisse gebruik het om die mense te leer, gebruik die Here stories en vergelykings om die vrae wat my pla te beantwoord, of om waarhede aan my te verduidelik. Soms sien ek n beeld in my geestesoog, soms beleef ek geestelike verklarings vir van my drome of soms gee Hy vir my antwoorde op my vrae terwyl ek met Hom gesels.

Ek deel graag van die lesse wat ek so geleer het met jou,  met die gebed dat jy ook iets hieruit sal leer. (sien tabel regs)

 
Mark 4:33,34
Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat..... Sonder n gelykenis het Hy nie met hulle gepraat nie.