Boomtak

Ek het tydens my voorbereiding vir die bybelstudie, oor Jesus se bloed, n stukkie gelees wat vir my baie beteken het.

God het vir Adam en Eva ges as hulle van die vrugte van die boom eet, sal hulle sekerlik sterf. Tog lyk dit of Adam dan bly leef het. W Aitken het in die vorige eeu in een van sy preke, The Sprinkled Blood n beeld gebruik wat verduidelik dat Adam geestelik dood gegaan het tydens die sondeval.

Hy verduidelik: As n groot eikeboom se tak afgesaag word, verdor die blare nie onmiddellik nie. Daar is geen merkbare verandering in die tak nie. Maar daar is een groot verskil. Al lyk die tak lewendig, is dit in werklikheid dood. Die tak is met ander woorde sterwend.

Hierdie beeld wat hy gebruik het, het my verder laat dink. Ons is saam met Adam, na die sonde val, sterwend. Maar as ons Christus aanneem, kry ons die ewige lewe deur Christus se bloed. M.a.w ons sterwende bloed word vervang met lewende bloed, want nou leef Christus in my. Dis asof ons n bloed oortapping gekry het. Ek word dus van binne gereinig van die sondige / siek bloed. Paulus s: Gal 2:20 en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.

Ek het vir die Here gevra hoekom doen ons dan nog so baie sonde as Hy in ons is, en die Woord s: Rom 6:2   Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? en in verse 6 en 7 Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. 7Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde.

Ek het n prentjie gesien van hierdie afgesnyde tak wat ingent is op n nuwe boom en ek het ervaar die Here vra vir my: Hoe lyk die blare? Ek het besef die blare sal nooit nuut word nie, al is die tak ingent. Die blare verdor en val later af. Terselfde tyd vorm daar nuwe blare wat die vrug is van die nuwe lewe. Die prentjie het vir my duidelik begin word. Dit is die pad van heiligmaking. Die afl van die oue en die voortbring van die nuwe vrug.

Ek dink ons klou soms verbete aan die blare van ons ou natuur in plaas daarvan om elke faset van ons lewe aan God oor te gee, te surrender.

In my gesprek met die Here rondom die beeld het ek vir hom gevra, hoe verslawings werk. Ek sien toe n beeld van n ou dooie blaar wat nie kan afval, omdat dit vas gespin is deur n klomp spinnedrade wat die blaar aan die tak vashou. Ek het toe maar net weer besef, al is ons nuwe mense in Christus, bly dit n stryd op aarde, want behalwe dat ons elke las van die ou natuur moet afgooi, het ons ook nog n stryd teen die bose geeste in die lug (Ef 6:12)

Heb 12:1-2 Terwyl ons dan so n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorl, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.

Maar ons kan ons verheug in die hoop dat as ons in Christus is, het ons die ewige lewe. Dit is nie iets wat ons eendag sal kry as ons dood gaan nie. Ons sterwende bloed is vervang met die lewende bloed van Jesus. Ons het dus reeds die ewige lewe, die hemel is net die plek waar ons die ewigheid gaan deurbring.

1 Joh 5:13 Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Retha de Villiers
www.lewenssaad.co.za
16 April 2012