Hoofblad
Bybelstudies
Drome en Beelde
Aantekeninge
Gedagtes uit die hart
Vra wat pla
Gebede & Getuienisse
Weeklikse Bybelstudie aantekeninge
Iets oor myself
Kontak my
My gunsteling skakels

Aantekeninge

Ek tree as spreker by verskeie geleenthede op. In hierdie gedeelte word van die aantekeninge van sommige van die geleenthede geplaas (sien tabel regs). Sommige aantekeninge is puntsgewys maar ek glo dit is duidelik genoeg vir enige een om te verstaan.

Jes 40:8
Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig.