De Villiers Gesin - wees

Hierdie is slegs puntsgewyse aantekenninge om as riglyn te dien wanneer ons oor gesin-wees praat.

Kern beginsels vir gesin wees

        Huwelik is kern van die gesin Eerste prioriteit
Markus 3:25  as n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie.

        Geestelike opvoeding en Bybelkennis is ons verantwoordelikheid Nie skool of kerk
Deutronomium 6:7 Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

        Nie omdat ons so s maar omdat Bybel dit van Sy kinders verwag
Filippense 1:27  Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees.
 

        Eerlikheid: Baie ho prioriteit anders skaad vertroue
Spreuke 20:7 Wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed.
Spreuke 24:26 Iemand wat eerlik antwoord, is n ware vriend.

        Moenie straf terwyl jy baie kwaad is nie
Timoteus 3:4 Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen.

        Moeg wees en siek wees is nie n verskoning vir ongeskik wees  Moenie vir klein kindertjies verskoning soek as hulle moeilik is. Juis tyd vir dissipline.
 

        Gee ruimte vir leef Huis en kamers is leef plekke
Kolossense 3:21 Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie.
 

        Dissiplineer met n langtermyn visie Dat die kind ophou om my te irriteer of  - selfdissipline / verantwoordelikheid/ oorsaak en gevolg
 

        Kry n visie van watter grootmens is jy besig om groot te maak. Strook jou optrede en jou droom vir jou kinders

Om die tafel

Ons eet saans en wanneer ons andersins kan, by die tafel. Die doel is kuier en openlikheid

Huisgodsdiens na ete

Bybel en snaakse stories  - Gross stories om die kinders geinteresseerd te kry in die Bybel

        Bybelvasvra

        Deel met gesin  -Kursus by werk of kerk - Iets by die skool of werk geleer

o       Blaaibord Vir verduidelikings

        Waarmee is jy besig met stiltetyd

        Geen afwyking as daar besoekers is nie

        Dream giver of ander boeke voorlees

        Waarmee is God met jou besig

        Kinders kry geleentheid om aandgodsdiens aan te bied soms onvoorbereid

        Bediening waarmee elk besig is en hoe dit gaan

Wreldkaart op tafel onder plastiese tafeldoek

        Bid vir lande en sendelinge

        Vasvrae oor lande , hoofstede, riviere ens 

Geleentheid om te oefen om voor ander te praat  - veral om emosies te verwoord bv

        Hoogtepunte  van die dag, vakansie ens.

        Hoe het jy gevoel toe .

        Wat dink julle behoort mens te doen as ....

        Ons waardeer dit in jou .... 

Geleentheid vir kinders om te s hoe hulle voel

        Bv Pa skree te veel by die hokkie

        Dissipline en huisrels

        Body language verduidelik 

Ander onderwerpe vir bespreking

        Begrafnis

        Orgaan skenking

        Testament

        Waarheen gaan hulle as ons doodgaan

        Vakansie beplanning (selfs met braaivleis)

        Beleggings en versekering 

Gebed

        Soggens voor ons ry kniel almal saam

        As ons ver ry in kar

        As ons of iemand anders een of ander krisis het

        Om die tafel

        Voor groot events in elk se lewe

        Sondagaand met huisvergadering 

Geestelike retreat

        Alleen sonder mense

        Alleen plek sonder mense

        Net vir daardie doel (geestelik + bymekaar wees)

        Vooraf besluit oor geestelike program

        Lang stiltetyd

        Lang terugvoer

        Voorbeelde

o       Geestelike doelwitte

o       Ons waardeer in mekaar (een vir een); dit sal nice wees as jy nie weer .

o       DISC  - Persoonlikheids tipes

o       Love languages

o       Gawes

Pa en Ma tyd

        Eerste 10 min na werk

        Alleen gaan uiteet

        Fisiese kontak voor kinders

        Slaap en sit nie tussen ons nie

Huisvergaderings

        Soms by ete

        Sondagaande na kerk

        Huis rels

        Groot aankope

        Krisisse (self en ander) 

Bless ander

        Kersfees (Uiteet gift vouchers) vir gesinne wat die Here voluit dien - Anoniem

        Eerste verhoging van salaris vir iemand gesin bid saam om te hoor

Familie

        Respek en verantwoordelikhede teenoor Oupa en Ouma

        Diep gesprek met ten minste een as familie bymekaar kom  - kinders moet terugvoer gee.

        Ondersteun mekaar Betrek kinders net waar nodig veral oor finansies

        Woon familie geleenthede by

        Mixit Facebook

Speletjies

        Puzzle

        Vingerbord

        Trampoline  l saans almal en sateliete soek

        Buite slaap

        Tafeltennis

        Bord speletjies

        Kar speletjies Krieket, ek sien iets, liedjie tennis 

Ander wenke

        Woon mekaar se aktiwiteite by

        Gesamentlike uitreik projek (Nelmapius; straatwerk; hospitaal skoonmaak met staking)

        Bome plant en straat en park skoonmaak

        Celebrate geleenthede  / Blomme en lekker spesiale ete

        Na kerk: bespreek en evalueer toets aan die Woord

        Radio af as ry Praat met mekaar

        Selfone af as gesin bymekaar is of alleen ry

        Foto albums

o       onthou jy nog?

o       Potensiele huweliksmaats moet kan sien wie die persoon is

o       Selfbeeld

        Over the edge boekie Al die skerp sgoed en snaakse gesinstories word opgeskryf

        SMS en e-pos vir mekaar. Pa van die werk af

        Witbord in die huis Week program en Teks vir die week

        Huisves ander kleuriges, sendeling Blootstelling

        Kamers 1x per kwartaal behoorlik skoonmaak. Die res kan hulle maar leef. BINNE PERKE

        Dra jou eie apie Vat jou eie verantwoordelikheid

        Leer name van kelners, petroljoggies ens

 
Die Kinders se Insette op die praatjie

        Almal maak skerp opmerkings

        Lag vir mekaar en eie foute

        Oop deur vir mekaar se kamers. Almal het toegang tot mekaar se kamers Lekker kuier en goeie kommunikasie

        Lekker dat die gesin saam betrokke is by die familie Beplan Oupa se koek, Bou huis

        Nie omdat ons ouers so s, maar omdat die Bybel so s As hulle kwaad is vir ons kan hulle nie verkeerd doen om ons te spite

        Bly hulle het geleer om te werk Tuin, huis ens

        Help nie om Ma en Pa teen mekaar te probeer afspeel nie Dit werk nie, hulle praat te veel met mekaar

        Saterdag laat uit en moeg wees is nie n verskoning om nie kerk toe te gaan. Jy kan die middag kom slaap. 

 

Jannie en Retha de Villiers
21 Oktober 2011


<TERUG NA BO