Vrouekamp Okt 2010

Deel 3:  Oorgee / Surrender

 Hoe kom ek by Nederigheid, Gebrokenheid, Sterf in jouself ?

 • Ons kan nie uit ons self nederig of gebroke wees of eers aan ons self wil sterf nie. Daar is net een manier en dit is om te “surrender”, met ander woorde dis om ons hele lewe en elke aspek daarvan aan God oor te gee.

 • Andrew Murray skryf in sy boek “ Absolute Surrender”

 • Oorgee aan God behels om te herken en te bely: “Here ek kan nie aan myself sterf nie, ek kan nie uit my eie groei nie, ek kan nie nederig wees nie” ens.

 • Dis om aan jouself en God te erken: Eintlik wil ek nie aan myself sterf, of nederig wees.

 • Om dan op grond van Fil 2:13 te bid: Here maak my gewillig om te wil surrender

Fil 2:13 Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

KJV  For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

 • As ons dit bedoel het, moet ons oop wees vir die werking van die Heilige Gees wanneer Hy ons gewillig maak en ook bekwaam maak om ‘n gebroke of “ingebreekte lewe” te lei.

Tyd van “Here maak my gewillig om te wil surrender”

 • Tyd  van ontevrede word, met myself.  Ek wil nie meer so optree nie. 

 • Dis ‘n deurgaande proses ten opsigte van verskillende aspekte van ‘n mens se lewe.

 • Dis ‘n tyd van selfondersoek en self evaluering.

Tyd van “Here help my om in alles aan U te surrender, ek kan nie”

 • Dis aanvanklik ‘n tyd van baie keuses maak. Keuses teen jou eie ek, of om ander se behoeftes eerste te stel.

 • Tyd van baie gebed en fokus op God (veral as daar verslawings betrokke is)

 • Tyd wat nooit ophou maar daar kom oorwinnings in sekere aspekte van jou lewe en dit word makliker om teen jouself te kies.

‘n Oorgegewe lewe

 • Totale vrede – Wat ook al met my gebeur – God is in beheer (Nie meer kop kennis, harts ervaring)

 • Opgewondenheid – Wat gaan Hy nog met my laat gebeur om my te leer surrender ( Wat gaan Hy doen met die “ingebreekte perd”)

 • Dis nie meer ‘n self gerigte godsdiens, dis ‘n Godgerigte godsdiens Stiltetyd verloop so iets:Here wat wil U hê moet ek vandag lees?”, “Watter lied hou U van?” “ Wat wil U vandag vir my sê?”

Belangrik:

 • Dis nie fireworks – Dis ‘n elke dag proses

 • God werk dit in ons harte maar die keuse bly elke dag by ons. Dit bly ons verantwoordelikheid om oor te gee en ‘n oorgegewe lewe te lei.

 • Jy kan nie elke dag surrender as jy nie ‘n eenmalige oorgawe gemaak het nie, maw tot bekering gekom het nie.

Dis nie ‘n proses van opgee maar oorgee:

Omdat jy oorgegee is aan God, kan jy nou onderdanig wees, die minste wees, die ander wang draai, WANT  - GOD IS IN BEHEER

MAAR   Omdat jy oorgegee lewe kan jy ook opstaan vir jouself as God vir jou wys jy moet. Jy kan grense stel waar nodig, jy hoef nie mishandel te word.  WANT -  jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. 

MAAR jy staan nie op omdat jy beter verdien, of omdat jy nie so op jou laat trap nie,  of omdat jy, jy, jy ….  Maar omdat GOD ……..

Josef Tson ‘n  prediker van Romenië het navorsing gedoen oor die baie groot verskil tussen christene in vervolgde lande en christene in Amerika. Hy het bevind dat daar twee groot  paradigma skuiwe in die kerk van Amerika plaasgevind het, nl:

 • Vroeg in 20ste eeu – Verskuiwing van strewe na heiligheid na ‘n strewe na ‘n ervaring van God

 • 1950-1960  -  Mense is opgeroep om hulle aan God te “Commit” nie meer te “surrender”

Kyk na die twee definisies en evalueer jouself:

Christian surrender means that a person lifts his or her hands and says to God, “Here I am;  I surrender;  you take over; I belong to You!”

Commitment means “I engage myself to do something for You”, or even lighter, “I promise to do something for You” but I remain myself and I may keep my promise or not. We can speak of weaker or stronger commitment, but be it as strong as possible, it is still my independent self that engages itself in a tentative promise.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO