Vrouekamp Okt 2010

Deel 1:  Nederigheid

1.  Wat is die voordeel van nederigheid volgens God se Woord?

Ps 138:6 God gee om
Jes 57:15 By hom, nuwe krag
Jak 4:6 Genade
Jak 4:10 Verhoog
Luk 14:11 Verhoog
Spr 18:12 Eer
Spr 22:4 Rykdom, eer, lewe
Spr 29:23 Eer

2.    Wat beteken die prakties in vandag se lewe om nederig te wees?

Hoe verskil dit van minderwaardigheid?

Joh 5: 41 - 43 Ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, 42maar Ek ken julle en Ek weet dat julle nie liefde vir God in julle het nie. 43Ek het in die Naam van my Vader gekom, en tog aanvaar julle My nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. 44Hoe kan julle ook in My glo terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie?

Fil 2:5-8   - Gesindheid van dienskneg

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood  aan die kruis.  

Matt 5:3  - Afhanklik van God

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die konikryk van die hemel

Nederigheid is my posisie voor God

Minderwaardigheid is my posisie voor mense.

 Nederigheid is ‘n gesindheid

Nederigheid is nie om minder van jouself te dink, dis om minder aan jou self te dink.  (Jy weet steeds wie jy is in Christus)

  • Dit gaan nie oor hoe jy oor jouself voel nie, dit gaan oor hoe jy, oor God voel. Dis eenvoudig die erkenning van my posisie as mens teenoor God.

Horisontaal:

  • Dis nie ‘n toestand wat ek inneem voor God as ek bid of Worship nie. Dis my gees wat ‘n karakter /” a Quiet and Humble spirit”  moet hê in my alledaagse lewe.

  • Humility before God is nothing if not proved in humility before men –Andrew Murray

Rom 12:10 Bewys eerbied teenoor mekaar
Gal 5:13 Dien mekaar in liefde
Fil 2:3  In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself
Ef 5:21 Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig

3.    Noem 'n paar sondes wat  trots as wortel het.

Liefdeloosheid, onvergewensgesindheid, woede, geïriteerdheid, veroordeelend (krities), erkenning soek, bitterheid, oneerlikheid, “unteachable spirit”, nie gesag aanvaar, skeinheiligheid, skinder, kla (onvergenoegd wees), begeer, en soms self minderwaardigheid.

Dit help nie om te bid – Here help my met my woede as ek nie eers vra Here maak my nederig. 

4.      Kol 2:18 en 23 waarsku ons teen “danige nederigheid”.

Kol 2:23 Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. 23Hierdie leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie. 

Geestelike hoogmoed:  

As ander mense geestelik minderwaardig in jou geselskap voel, moet jy rooi ligte sien. Ondersoek jouself vir geestelike hoogmoed. Opmerkings soos “Ek sal dit nooit maak” “Ek kan nie met jou oor die Bybel praat nie.” “Ek weet te min” moet ons laat dink. 

Die vrug van ons godsdiens moet wees – “Ek wil ook so ‘n verhouding met Jesus hê” maw aanmoedigend. 

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO