Vrouekamp Okt 2010

Hoe gebroke/oorgegee  is ek?

Ondersoek jouself biddend aan die hand van die volgende vergelykings uit Nancy Leigh DeMoss se boek “Brokenness – The heart God Revives.”  Moody Publishers. Maak aantekeninge oor jouself by elke punt en bely waar nodig.
 

Gesindheid teenoor ander

1.    Trotse mense fokus op ander mense se foute en wys dit graag uit. Hulle het ‘n kritiese uitkyk en kyk na ander se foute met ‘n mikroskoop en na hulle eie met ‘n teleskoop
Gebrokenes is meer bewus van hul eie tekortkominge as ander s’n. Hulle het genade teenoor ander met foute omdat hul bewus is van hulle eie tekortkominge.

2.    Trotse mense is veral krities op persone in gesagsposisies bv. predikante, bestuurders, huweliksmaat, ouers, onderwysers, skeidsregters. Hulle bespreek ook graag die foute met ander.
Gebroke mense moedig graag mense in gesagsposisies, aan en hou hulle hande hoog. Hulle bid eerder oor die foute wat hulle raaksien as om daaroor te skinder.

3.    Trotse mense is onafhanklik en voel hulle het niemand nodig nie. Hulle vra nie sommer hulp of delegeer nie maklik nie.
Gebroke mense erken hulle afhanklikheid van God en besef hulle het ander mense nodig.

Gesindheid teenoor regte

1.    Trotse mense wil altyd bewys hulle is reg. Hulle moet altyd die laaste woord hê.
Gebroke mense is gewillig om in te gee al weet hulle, hulle is reg.

2.    Trotse mense is “demanding” en staan op hulle regte bv. op die pad of in ‘n restaurant.
Gebroke mense is toegeeflik en sagmoedig.

3.    Trotse mense is besitlik oor hulle tyd, reputasie en  regte bv. “ Ek het ook die reg om te ontspan” of   “ Wat sal die mense van my dink?”
Gebroke mense is opofferend en self-verloënend.

 

Gesindheid teenoor erkenning

1.    Trotse mense streef na eie vooruitgang en dikwels ten koste van ander.
Gebroke mense het ‘n begeerte om ander op te hef.

2.  Trotse mense het ‘n begeerte na erkenning en wil bedank word vir hulle moeite.
Gebroke mense is dankbaar dat God hulle gebruik al is hulle onwaardig.

3.    Trotse mense word opgebou as hulle geprys word, maar is gou platgeslaan wanneer hulle gekritiseer word.
Gebroke mense besef dat alle eer aan God behoort wanneer hulle suksesvol is en dat enige kritiek hulle kan help om geestelik te groei.
 

Gesindheid teenoor jouself

1.    Trotse mense het selfvertroue oor hulle kennis en is nie oop om by ander te leer nie.
Gebroke mense is nederig bewus van hoeveel hulle nog het om te leer, en is gretig om by ander te leer.

2.    Trotse mense is selfbewus en ingestel op wat ander van hulle dink.(het ‘n onsigbare gehoor)
Gebroke mense is nie heeltyd ingestel op wat ander van hulle dink nie.

3.    Trotse mense is baie bewus van hoe hulle lyk en aantrek, hulle word gedryf deur reputasie (wat sal mense van my dink)
Gebroke mense is ingestel om eg te wees, hulle is meer bekommerd oor wat God dink en is bereid om te sterf aan hulle reputasie.

4.   Trotse mense kan nie mislukking of kritiek hanteer nie.  Dit lei tot perfeksionisme of oorwerk (werkolis). Hulle het onrealistiese verwagtings van hulself en ander (ook gesinslede).
Gebroke mense besef hulle het beperkings en tekortkominge, maar leef voluit, met dit tot hulle beskikking.

Gesindheid in verhoudings

1.    Trotse mense blameer graag ander mense.
Gebroke mense vat verantwoordelikheid vir hulle dade en erken as hulle ‘n fout gemaak het.

2.    Trotse mense wag vir ander mense om vergifnis te vra na ‘n misverstand of verskil.
Gebroke mense neem dikwels die eerste tree om reg te maak al is hulle nie die skuldige party nie.

3.    Dis nie maklik om trotse mense te probeer reghelp nie , want  hulle tree verdedegind op.
Gebroke mense aanvaar as hulle tereggewys word en doen selfondersoek.

4.    Trotse mense erken nie graag voor ander as hulle geestelike probleme of vrae het nie.
Gebroke mense is openlik oor hulle eie geestelike stryd en soek hulp waar nodig.

5.   Trotse mense word dikwels bitter, hou dinge teen ander en hou boek van die kwaad. (Onvergewensgesind)
Gebroke mense maak ‘n keuse om dadelik te vergewe.

Gesindheid teenoor sondes

1.    Trotse mense sukkel om te sê: “Ek was verkeerd, vergewe my.”
Gebroke mense erken vinnig hulle foute en vra vergifnis waar nodig.

2.    Trotse mense is geneig om in die algemeen te bely bv. “Here vergewe my al my sondes” of “Here help my  om ‘n beter christen te wees.”
Gebroke mense noem hulle sondes by die naam, bv. “Here ek is nie meer lief vir my man, ek is krities op ander, ek is verslaaf aan koop, U is nie my eerste liefde nie, ek is geïrriteerd …….”

3.    Trotse mense is bekommerd oor die gevolge van hulle sondes bv. finansiële- of huweliks probleme.
Gebroke mense is bekommerd oor die wortel (oorsaak)van hulle sondes. Hulle is meer bekommerd oor hoe dit hulle verhouding met God beïnvloed.

4.   Trotse mense is meer bekommerd dat hulle uitgevang gaan word as oor die sonde self.
Gebroke mense is jammer oor die sonde en ‘n bewys daarvan is dat hulle breek daarmee.

Gesindheid oor hulle verhouding met God

1.    Trotse mense is blind vir die ware toestand van hulle geestelike lewe.
Gebroke mense lewe in die lig en erken die ware toestand van hulle geestelike lewe.

2.   Trotse mense vergelyk hulself met ander, en voel hulle is nie so sleg nie.
Gebroke mense vergelyk hulself met Jesus en besef hulle het genade op genade nodig.

3.   Trotse mense dink nie hulle het herlewing(vernuwing) nodig nie (en is heel moontlik nou besig om ‘n lys te maak van almal vir wie sy die vraelys wil gee.)
Gebroke mense het permanent  ‘n behoefte aan ‘n vars salwing van die Heilige Gees.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO