Vroue oggend
17 Aug 2010

 Eerbied vir God - Aantekeninge

Bybelstudie

        Inleiding: Lees Maleagi 1:1,2 en 6

o       Uitspraak / burden / a Weighty message

        Groepsbespreking:

Noem paar sinonieme en antonieme vir eerbied

Sinonieme: Vrees, respekteer, eer, hoog ag, dien, Stand in awe (ragaz) tremble, bewonder, ontsag  

Antonieme: Minagting, oneerbiedig, vernederend,

o       Bg is alles goed wat met die gesindheid te doen het. Nie dade.

o       Bid vir n verduideliking Gelykenis: n tweeling dogtertjies elkeen pop vir verjaarsdag. Een bewonder en sit pop op spielkas, ander speel die pop op. Albei eweveel bewondering en liefde vir pop. Gesindheid is dieselfde maar dade verskil. 

o       Wat bepaal die gesindheid wat ons teenoor God het?

Die prentjie wat ons van God het

Ons verhouding met Hom

o       Wat bepaal die prentjie wat ons van God het?

Ons kennis van die Woord

Ons opvoeding

Ons ervarings met / van God 

Deel met die groep hoe jy jou eerbied vir God wys.  Wees prakties.

Gehoorsaamheid,   Aanspreekvorm U,   O toe / oop,  Kerk laat instap staan as ds bid,  Sing met gesindheid van lofprysing, Taalgebruik, Skryf God se Naam met hoofletter, Eerbied vir ouer persone, Onderdanig aan my man, Kleredrag tempel v God

Kolossense 3:22  22Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met n opregte hart uit eerbied vir die Here.

Efesirs  5:21 21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. (Huwelik)

Spreuke  14:2  Wie opreg lewe, dien die Here;  wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie.

Psalm 50:23 23Die mens wat My eer, is die een wat lof as n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red.

Luk 17:16-18  Hy het voor die voete van Jesus neergeval en Hom gedank. Hierdie man was n Samaritaan. 17Toe s Jesus: Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan? 18Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers n Jood is nie?

Deut  5:29 Mag hulle altyd soveel eerbied vir My h en al my gebooie gehoorsaam sodat dit altyd goed kan gaan met hulle en hulle nageslag.

Lev  25:17 Uit eerbied vir julle God mag julle mekaar nie uitbuit nie. Ek is die Here julle God.

Lev 19:32 32Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan oumense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.

Hoe kan ons vir ons kinders eerbied vir God leer?

Manier van praat oor God, Stilbly en stilstaan as iemand bid, Respekteer hulle pa, Taalgebruik, Betyds kom vir kerk, ordentlik aantrek kerk toe (ook andersins tempel van God) . Tyd maak om met en oor God te praat.  Wys weersin as God se Naam ydellik gebruik word.

Deut  6:7  7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

Maleagi

1.   Ek het julle lief, s die Here.
Maar julle vra: Hoe het U ons lief? 
Maleagi 1:2 

 
- Volk het gedink hulle kan aanspraak maak op God se liefde, omdat hulle kinders van Abraham is Kan dus doen wat hulle wil.

- Jakob en Esau is kinders van Abraham

- Amp In Comparison with the degree I love  I have for Jacob, I hated Esau / Edom

- Dus: God s Hy het ons lief omdat Hy so kies, nie omdat jy die regte ouers het

- Hulle soek fisiese/ materiele bewyse.

- Soos kind wat gehok is, en ouer s, ek is lief vir jou. En kind antwoord. Hoe het ma my lief as my so iets aan my doen.  
 

2.    As Ek dan Vader is, waar is die eer wat My toekom? En as Ek Here is, waar is die eerbied vir My dan?

Maar julle vra: Hoe het ons U met minagting behandel? / Hoe het ons U te na gekom?   Maleagi 1:6,7
 

- God met minagting behandel

 
- Onrein offers Offers moes baie spesifiek gebring word Nie totaal ongehoorsaam, net so verdraaide gehoorsaamheid.

- :13 S dis n klomp moeite, trek neus op

- 2:1,2  Die bevel wat julle ontvang het, priesters, 2wat julle moet gehoorsaam en waarop julle ag moet slaan, is om my Naam te eer, s die - - Here die Almagtige. As julle dit nie doen nie, sal Ek n vervloeking oor julle bring en n einde maak aan al julle voorspoed. 

3.    Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat Hy nie meer julle offers wil aanneem nie, 

Julle vra: Waarom dan nie?    Maleagi 2:13


- Huweliksontrou 

4.    Julle het die Here moeg gemaak met wat julle ges het, 

 Dan vra julle nog: Waarmee het ons Hom moeg gemaak? Maleagi 2:17

-
Alle mense is goed / praat sonde goed

- Waar is God wat reg moet laat geskied 
 

5.    Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot My, dan sal Ek terugkom na julle toe, s die Here die Almagtige. 

Maar julle vra: Waarom moet ons ons bekeer?  Maleagi 3:7

-
God antwoord nie 
 

6.    Sal n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle My. 

Julle vra: Waarvan beroof ons U?    Maleagi 3:8

-
Tiendes 

7.    Julle het vermetele dinge oor My kwytgeraak, s die Here. 

Maar julle vra: Wat het ons oor U ges?  Maleagi 3:13

- Nutteloos om God te dien

- Kyk met jaloesie na dit wat ander het en vra waar is God, hoekom kry ek so swaar.

 

Instead of humbling themselves before God, they tried to justify themselves and moved even farther away from God

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO