Vroue-oggend

Eerbied vir God
Maleagi


Retha De Villiers
17 Augustus 2010


Maleagi 3:16,17 Daar is ’n gedenkboek voor Hom geskryf met die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam. Hulle sal vir My ’n kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk.

Groepsbespreking:
Noem paar sinonieme en antonieme vir eerbiedDeel met die groep hoe jy jou eerbied vir God wys. Wees prakties.


Hoe kan ons vir ons kinders eerbied vir God leer?


Wat antwoord God elke keer op die volk se arrogante vrae?
1. Ek het julle lief, sê die Here.
Maar julle vra: “Hoe het U ons lief?” Maleagi 1:2


2. As Ek dan Vader is, waar is die eer wat My toekom? En as Ek Here is, waar is die eerbied vir My dan?
Maar julle vra: “Hoe het ons U met minagting behandel?” / “Hoe het ons U te na gekom?” Maleagi 1:6,73. Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat Hy nie meer julle offers wil aanneem nie,
Julle vra: “Waarom dan nie?” Maleagi 2:134. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het,
Dan vra julle nog: “Waarmee het ons Hom moeg gemaak?”
Maleagi 2:17


5. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot My, dan sal Ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige.
Maar julle vra: “Waarom moet ons ons bekeer?” Maleagi 3:7
6. Sal ’n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle My.
Julle vra: “Waarvan beroof ons U?” Maleagi 3:8
7. Julle het vermetele dinge oor My kwytgeraak, sê die Here.
Maar julle vra: “Wat het ons oor U gesê?” Maleagi 3:13
The remarkable thing about fearing God is that when you fear God you fear nothing else, whereas if you do not fear God you fear everything else
- Oswald Chambers -


Persoonlike vrae
1. Vra vir God om vir jou te help om raak te sien hoe lief Hy jou het.

2. Is jy bereid dat die Here, jou kom leer hoe Hy wil, dat jy hom moet eer/vrees? (In jou omstandigheid, met jou persoonlikheid, in 2010). Sê dit vir Hom. Ps 51:17 Here, gee my die woorde om U lof te verkondig.

3. Vra vir die Here of Hy jou sal kom wys, as daar iets in jou lewe is wat maak dat Hy nie jou gebede kan beantwoord nie. Jes 59:1-2 Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie. 2Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.4. Is jy bereid dat die Heilige Gees vir jou kom wys as daar iets is waarmee jy vir God moeg gemaak het, of dalk vermetele dinge teenoor God gesê het, wat jy nog nie bely het nie? Vra vir Hom om vir jou te kom wys.

5. Herken en bely teenoor God, as jy Hom onteer het, deur Hom te beroof.


6. Is jy bereid om te stop met gewoontes, wat nie tot God se eer is, as Hy vir jou vra om jouself daarvan te bekeer? As jou antwoord ja is, erken teenoor jouself dat jy dit nie uit jou eie kan verander, en vra vir God om jou te help om daarmee te breek. Gee jouself oor aan Hom, om die goeie in jou te werk.


Maleagi 4:2 Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers.

 

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO