Vrouekamp Okt 2010

Deel 2:  Berou oor sonde / Gebrokenheid

Ps 51:19  Die offer wat U wil h, o God, is n gebroke gees. n Gebroke en berouvolle hart sal U nie verwerp nie, o God.   - NLV

1) Wat verstaan julle onder die begrip, gebroke gees of hart in die konteks van Ps 51:19? 

2) Wat leer die Woord ons oor n berouvolle hart?

2 Kron 7:13-15  - Deel van die terugdraai is BEROU

As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen ren is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, 14en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose we af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. 15Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan

Jer 50:4,5  - Ware berou, Terugdraai na God en soeke na Sy wil

Dan, daardie tyd, s die Here, sal die Israeliete en die Juders saam vertrek. Hulle sal huil- huil loop en na die wil van die Here hulle God vra. 5Hulle sal die pad vra na Sion toe, hulle sal hiernatoe kom en s: Kom ons bind ons aan die Here in n blywende verbond wat nie vergeet sal word nie. 

3) Gebrokenheid is nie ..

1.    1) Dis nie om altyd ernstig of neerslagtig oor sonde van jouself of die wreld te wees nie.   n Gebroke mens kan gelukkig wees en vrede h?

Inteendeel. n Gebroke persoon moet juis diepe vreugde en vrede beleef.

2.    2) Om gebroke te wees is nie om heeltyd  besig te wees met selfondersoek en belydenis nie.  Dis nie om heeltyd te soek na iets wat dalk nog bely moet word, om bang te wees jy mis dalk n sonde.

Lei tot vals nederigheid. Dis die teenoorgestelde van gebrokenheid want jy is heeltyd ingestel op jouself ipv op God.

Maak dat iemand nie ware waardering, of n dankie dan aanvaar, sonder om hulleself af te trek.

3.    3) Gebrokenheid is nie altyd n diep emosionele belewenis waar iemand bewus raak van haar sondes, en n oorvloed trane vloei.

n Preek, n lied, n kamp kan tot n emosionele belewenis lei. Dit kan n tydelike effek h. 

Dis moontlik om te huil sonder om gebroke te wees en dit is ook moontlik om gebroke te wees sonder trane.

4.    4) Dis nie wanneer iemand gebreek is deur n traumatiese gebeurtenis wat baie pyn veroorsaak het, bv. Verlies, siekte, finansile krisis.

God gebruik krisise om mense nader aan Hom te bring maar dit waarborg nie gebrokenheid nie. Jy kon baie krisisse deurgemaak het en dit kon lei tot die teenoorgestelde van gebrokenheid. Bitterheid, onvergewensgesindheid, hardheid, woede teenoor God, onafhanklikheid ens. Net gebrokenheid lei tot genesing

4) Wat is ware gebrokenheid voor God?

Dis nie n emosie of n gevoel nie, dis n gesindheid teenoor God.

n Gesindheid is altyd n verstandskeuse.

Dis nie n eenmalige ervaring, dis n lewenslange lewensstyl van:

1.    1) Die neerl van my eie-wil.

Om net God se wil vir my lewe te aanvaar- Onderdanig te wees aan God se wil.

Ingebreek soos n perd nie gebreek maar eie wil is ingebreek. Soos oorlogsperd wat gehoorsaam moet wees, al klap die skote om hom.

Nie meer:  U wil, nie my wil

MAAR:  U wil, is my wil

2.    2) Afl van eie-afhanklikheid

Totale afhanklikheid van God

Die gebroke persoon het geen vertroue in haar eie vermoe om iets te doen

3.    3) Om my hart te laat versag, sodat daar nie enige weerstand is, wat maak dat God nie deur my kan werk.

Sodat God se woord op goeie grond kan val ontvanklik vir die Woord

Soos klei in die hand van die Pottebakker:  verset jouself nie teen omstandighede (Mould) waarin God besluit het, om jou te vorm nie.

4.    4) Gebrokenheid voor God moet weerspiel word in my verhoudings met ander mense net soos nederigheid 

5) Die Woord waarsku oor valse gerustheid.

Jer 8:11-13 Hulle het n goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle s net: Alles is reg! Alles is reg! Maar niks is reg nie. 12Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle hulle nie eens nie, hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot n val kom soos al die ander voor hulle; wanneer hulle rekenskap moet gee, sal hulle omkom, s die Here. 13Wanneer Ek die oes by hulle kom insamel, s die Here, is daar geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, selfs die blare is verdroog; daarom sal Ek my volk oorgee om vernietig te word.  

Ons moet nie net skaam wees oor  sondes, ons moet ook skaam wees oor n gebrek aan vrug.

Wat van Silent corruption Geestelike swak diens ???

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com

<TERUG NA BO